๋Jan Mankes Reprodukties

Collection by Dutch Art Reproductions

17 
Pins
 • 
34 
Followers
Dutch Art Reproductions
Witte haan (White Rooster), 1917 by Jan Mankes on Curiator, the world's biggest collaborative art collection. Chicken Painting, Chicken Art, Galo, Dutch Painters, Dutch Artists, Collaborative Art, Art Prints For Sale, Museum Of Modern Art, Art Reproductions

Witte haan

Witte haan Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schilderde

Max Klinger - Jesus on the Olymp : museum Max Klinger, Dutch Painters, Inspiration Art, Dutch Artists, Leaf Art, Museum Of Modern Art, Gravure, Art Reproductions, Landscape Paintings

Bomenrij

Bomenrij Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schilderde

Big Owl on Screen To the Dutch artist Jan Mankes painting was a means to express the ineffable. He studied and sketched his subjects endlessly, until he knew them by heart. Then he painted them from memory, not necessarily as they were, but Museum Shop, Dutch Artists, Art Reproductions, Miraculous, Environment, Owl, Birds, Canvas, Drawings

Grote uil op scherm

Grote uil op scherm Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens

Jan Mankes Glas met lelie, 1910 oil on canvas Art Floral, Lily Painting, Spiritus, Dutch Painters, Dutch Artists, Vintage Artwork, Art Graphique, Art Reproductions, Beautiful Paintings

Glas met lelie

Glas met lelie Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schil

Big Owl on ScreenJan Mankes Until his marriage with Annie Zernike, Mankes lived with his parents. They had now moved to the Frisian countryside. There he could go up in his great love for nature. He painted outside, made bird studies and still life. Perfect For Me, Great Love, Exhibition Space, Decorative Tile, Art Reproductions, High Gloss, Still Life, Masters, Dutch

Grote uil op scherm

Grote uil op schermTot aan zijn huwelijk met Annie Zernike, woonde Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels verhuisd naar het Friese platteland. Daar kon hij opgaan in zijn grote liefde voor de natuur. Hij schilderde buiten, maakte Zij waren inmiddels

Row of Trees Until his marriage with Annie Zernike, Mankes lived with his parents. They had now moved to the Frisian countryside. There he could go up in his great love for nature. He painted outside, made bird studies and still life. Exhibition Space, Decorative Tile, Great Love, Art Reproductions, Still Life, Countryside, Masters, The Row, The Outsiders

Bomenrij

Bomenrij Tot aan zijn huwelijk met Annie Zernike, woonde Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels verhuisd naar het Friese platteland. Daar kon hij opgaan in zijn grote liefde voor de natuur. Hij schilderde buiten, maakte vogelstudies en stillevens.Bom

Glass with Lily Until his marriage with Annie Zernike, Mankes lived with his parents. They had now moved to the Frisian countryside. There he could go up in his great love for nature. He painted outside, made bird studies and still life.Glass with Lily, J Exhibition Space, Decorative Tile, Art Reproductions, Still Life, Masters, Parents, Marriage, Lily, Museum

Glas met lelie

Glas met lelie Tot aan zijn huwelijk met Annie Zernike, woonde Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels verhuisd naar het Friese platteland. Daar kon hij opgaan in zijn grote liefde voor de natuur. Hij schilderde buiten, maakte vogelstudies en stilleve

White Rooster Jan Mankes Until his marriage with Annie Zernike, Mankes lived with his parents. They had now moved to the Frisian countryside. There he could go up in his great love for nature. He painted outside, made bird studies and still life. Exhibition Space, Decorative Tile, Great Love, Art Reproductions, Still Life, Countryside, Masters, Rooster, Fairy Tales

Witte haan

Witte haan Tot aan zijn huwelijk met Annie Zernike, woonde Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels verhuisd naar het Friese platteland. Daar kon hij opgaan in zijn grote liefde voor de natuur. Hij schilderde buiten, maakte vogelstudies en stillevens.

Big Owl on Screen coaster set of 4 Ceramic Coasters, Exhibition Space, Decorative Tile, Old Master, Wooden Tables, Art Reproductions, Coaster Set, Contemporary Artists, Masters

Grote uil op scherm set van 4 onderzetters

Grote uil op scherm Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens

Glass with Lily To the Dutch artist Jan Mankes painting was a means to express the ineffable. Decorative Tile, Decorative Boxes, Ceramic Coasters, Dutch Artists, Exhibition Space, Round Corner, Wooden Tables, Art Reproductions, Coaster Set

Glas met lelie set van 4 onderzetters

Glas met lelie Tot aan zijn huwelijk met Annie Zernike, woonde Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels verhuisd naar het Friese platteland. Daar kon hij opgaan in zijn grote liefde voor de natuur. Hij schilderde buiten, maakte vogelstudies en stilleve

White Rooster Jan Mankes Until his marriage with Annie Zernike, Mankes lived with his parents. Ceramic Coasters, Exhibition Space, Decorative Tile, Old Master, Wooden Tables, Art Reproductions, Coaster Set, Contemporary Artists, Masters

Witte haan set van 4 onderzetters

Witte haan Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schilderd

Row of Trees coaster set of 4 Decorative Tile, Decorative Boxes, Ceramic Coasters, Exhibition Space, Wooden Tables, Art Reproductions, Coaster Set, Contemporary Artists, Masters

Bomenrij set van 4 onderzetters

Bomenrij Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schilderde

Big Owl on Screen on tile with easelback Exhibition Space, Art Reproductions, High Gloss, Masters, Tiles, Owl, Museum, Display, Ceramics

Grote uil op scherm tegel op standaard

Grote uil op scherm Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens

White Rooster on tile with easelback Exhibition Space, Art Reproductions, High Gloss, Masters, Rooster, Tiles, Museum, Display, Ceramics

Witte haan tegel op standaard

Witte haan Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schilderd

Glass with Lily on tile with easelback Exhibition Space, Art Reproductions, High Gloss, Masters, Tiles, Museum, Display, Ceramics, Bird

Glas met lelie tegel op standaard

Glas met lelie Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schil

Row of Trees on tile with easelback Exhibition Space, Great Love, Art Reproductions, High Gloss, Masters, The Row, Tiles, Museum, Display

Bomenrij tegel op standaard

Bomenrij Voor de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) was schilderen een middel om het onuitsprekelijke tot uitdrukking te brengen. Hij bestudeerde en schetste zijn onderwerpen eindeloos, totdat hij ze uit het hoofd kende. Vervolgens schilderde