EXOVA - Gepersonaliseerd leren

EXOVA - Gepersonaliseerd leren

Nederland / EXOVA ontwikkelt digitale, op leerlijnen gebaseerde methodieken. Het eigenaarschap van het leren ligt bij de leerling.
EXOVA - Gepersonaliseerd leren