Froso
Meer ideeën van Froso
Droit Divin (Goddelijk recht). De koning van Frankrijk had zijn macht rechtstreeks van God gekregen. De koning hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Omdat iedereen gelovig was kon de koning zijn macht makkelijk houden. Als je tegen de koning in ging, ging je ook tegen God in --> je ging dus naar de hel.

Droit Divin (Goddelijk recht). De koning van Frankrijk had zijn macht rechtstreeks van God gekregen. De koning hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Omdat iedereen gelovig was kon de koning zijn macht makkelijk houden. Als je tegen de koning in ging, ging je ook tegen God in --> je ging dus naar de hel.

In de Middeleeuwen was het schrijven van boeken monnikenwerk. Boeken schrijven kostte heel veel werk en daarom is in de 17 eeuw de drukpers uitgevonden, daardoor kwamen er sneller boeken en gingen mensen meer lezen. In de boeken werden vaak theorieen en ideen van wetenschappers geschreven en door de drukpers konden de boeken sneller gedrukt en verspreid worden en kon de wetenschappelijke revolutie veel mensen bereiken.

In de Middeleeuwen was het schrijven van boeken monnikenwerk. Boeken schrijven kostte heel veel werk en daarom is in de 17 eeuw de drukpers uitgevonden, daardoor kwamen er sneller boeken en gingen mensen meer lezen. In de boeken werden vaak theorieen en ideen van wetenschappers geschreven en door de drukpers konden de boeken sneller gedrukt en verspreid worden en kon de wetenschappelijke revolutie veel mensen bereiken.

Feodalisme (leenstelsel) is ontstaan in de Middeleeuwen.Dat was een vorm van bestuur waarbij de koning stukken land verdeelde aan leenmannen of adel die het land mochten besturen in ruil voor: belasting, bescherming en hulp bij oorlog. Dat deed hij omdat zij land te groot was en hij niet overal tegelijkertijd kon zijn. Helaas werkte het feodalisme niet goed omdat er achterleenmannen bij kwamen en zich niet aan de plichten hielden.

Feodalisme (leenstelsel) is ontstaan in de Middeleeuwen.Dat was een vorm van bestuur waarbij de koning stukken land verdeelde aan leenmannen of adel die het land mochten besturen in ruil voor: belasting, bescherming en hulp bij oorlog. Dat deed hij omdat zij land te groot was en hij niet overal tegelijkertijd kon zijn. Helaas werkte het feodalisme niet goed omdat er achterleenmannen bij kwamen en zich niet aan de plichten hielden.

Spinoza is geboren op 24 november 1632 in Amsterdam. Hij was de grootste filosoof die Nederland gekend heeft. Spinoza was zo bekend omdat hij uit ging van de rationele uitgangspunten. Hij leefde in de wetenschappelijke revolutie. Volgens hem is de Bijbel niet door God maar door de mens geschreven. Hij vond dat de mens ook geen vrije wil heeft. Hij werd populair doordat zijn boeken goed verkochten en hij maakte Nederland een stuk rijker.

Spinoza is geboren op 24 november 1632 in Amsterdam. Hij was de grootste filosoof die Nederland gekend heeft. Spinoza was zo bekend omdat hij uit ging van de rationele uitgangspunten. Hij leefde in de wetenschappelijke revolutie. Volgens hem is de Bijbel niet door God maar door de mens geschreven. Hij vond dat de mens ook geen vrije wil heeft. Hij werd populair doordat zijn boeken goed verkochten en hij maakte Nederland een stuk rijker.

Lodewijk XIV is op 5 september 1638 en op 1 september 1715 in Versailles gestorven. Lodewijk hoefde aan niemand verantwoording af te leggen (behalve aan God) omdat hij een absoluut vorst van Frankrijk was. Hij had de uitspraak: L'etat? C'est moi! (De wet? Dat ben ik!) Lodewijk voelde zich het middelpunt van alles wat leefde en wilde daarom de Zonnekoning worden genoemd.

Lodewijk XIV is op 5 september 1638 en op 1 september 1715 in Versailles gestorven. Lodewijk hoefde aan niemand verantwoording af te leggen (behalve aan God) omdat hij een absoluut vorst van Frankrijk was. Hij had de uitspraak: L'etat? C'est moi! (De wet? Dat ben ik!) Lodewijk voelde zich het middelpunt van alles wat leefde en wilde daarom de Zonnekoning worden genoemd.

Het volk wilde een goede en een sterke leider die een einde zou maken aan alle chaos van het land. Hendrik IV vond het een goed idee en voerde de centralisatie verder door. Hij hoefde nu aan niemand verantwoording af te leggen behalve aan God. Zo'n koning noem je absoluut vorst.

Het volk wilde een goede en een sterke leider die een einde zou maken aan alle chaos van het land. Hendrik IV vond het een goed idee en voerde de centralisatie verder door. Hij hoefde nu aan niemand verantwoording af te leggen behalve aan God. Zo'n koning noem je absoluut vorst.

John Locke is op 29 augustus 1632 geboren en op 28 oktober 1704 gestorven. John vond dat alle mensen gelijke rechten moeten hebben. Iedereen is gelijk en vrij. Hij zei dat de natuur geen onderscheid maakt tussen de mensen, hij noemde de rechten die mensen van nature hadden: natuurrechten.

John Locke is op 29 augustus 1632 geboren en op 28 oktober 1704 gestorven. John vond dat alle mensen gelijke rechten moeten hebben. Iedereen is gelijk en vrij. Hij zei dat de natuur geen onderscheid maakt tussen de mensen, hij noemde de rechten die mensen van nature hadden: natuurrechten.

Isaac Newton is in 1643 geboren en in 1727 gestorven in Engeland. Isaac had veel wiskunde nodig voor zijn deductieve theorie. Zijn grote vraag was: waarom valt de appel wel maar de maan niet op de aarde? Hij ontdekte dat buiten den aarde zwaartekracht bestaat. Hij heeft een algemeen geldende natuurwet opgesteld.

Isaac Newton is in 1643 geboren en in 1727 gestorven in Engeland. Isaac had veel wiskunde nodig voor zijn deductieve theorie. Zijn grote vraag was: waarom valt de appel wel maar de maan niet op de aarde? Hij ontdekte dat buiten den aarde zwaartekracht bestaat. Hij heeft een algemeen geldende natuurwet opgesteld.

René Descartes op 31 maart 1596 in La Haye geboren.Hij was een van de eersten die de wetenschap kritisch bekeken. Hij twijfelde aan alles, hij zei dat niets zeker is en dat twijfel het beginpunt van de wetenschap is. Hij is bekend om zijn uitspraak 'Cogito ergo sum', (ik denk dus ik ben). Vanuit deze uitspraak ging hij opzoek naar bewijzen, als je iets kunt bewijzen dan is het waar. Zijn ouders waren niet van adel maar waren wel rijk, daarom behoorden ze tot de bourgeoisie.

René Descartes op 31 maart 1596 in La Haye geboren.Hij was een van de eersten die de wetenschap kritisch bekeken. Hij twijfelde aan alles, hij zei dat niets zeker is en dat twijfel het beginpunt van de wetenschap is. Hij is bekend om zijn uitspraak 'Cogito ergo sum', (ik denk dus ik ben). Vanuit deze uitspraak ging hij opzoek naar bewijzen, als je iets kunt bewijzen dan is het waar. Zijn ouders waren niet van adel maar waren wel rijk, daarom behoorden ze tot de bourgeoisie.