Koen R.
Meer ideeën van Koen
Herinrichting hoofdrijbaan + parallelweg. Opgave hoofdrijbaan: 1) verlagen snelheid. 2) tegengaan inhalen. Resultaat: 1) lagere snelheden. 2) niet meer inhalen. 3) groenere uitstraling. Opgave parallelweg: 1) toepassen hoofdfietsroute. 2) tegengaan fout parkeren. Resultaten: 1.) fietsstraat. 2) verbeterde parkeersituatie. 3) lagere snelheid. 4) groenere uitstraling. Uitdagingen: 1) verkoop ontwerp (fietsstraat). 2) haaks parkeren bij school

Herinrichting hoofdrijbaan + parallelweg. Opgave hoofdrijbaan: 1) verlagen snelheid. 2) tegengaan inhalen. Resultaat: 1) lagere snelheden. 2) niet meer inhalen. 3) groenere uitstraling. Opgave parallelweg: 1) toepassen hoofdfietsroute. 2) tegengaan fout parkeren. Resultaten: 1.) fietsstraat. 2) verbeterde parkeersituatie. 3) lagere snelheid. 4) groenere uitstraling. Uitdagingen: 1) verkoop ontwerp (fietsstraat). 2) haaks parkeren bij school

Herinrichting hoofdrijbaan + parallelweg. Opgave hoofdrijbaan: 1) verlagen snelheid. 2) tegengaan inhalen. Resultaat: 1) lagere snelheden. 2) niet meer inhalen. 3) groenere uitstraling. Opgave parallelweg: 1) toepassen hoofdfietsroute. 2) tegengaan fout parkeren. Resultaten: 1.) fietsstraat. 2) verbeterde parkeersituatie. 3) lagere snelheid. 4) groenere uitstraling. Uitdagingen: 1) verkoop ontwerp (fietsstraat). 2) haaks parkeren bij school

Herinrichting hoofdrijbaan + parallelweg. Opgave hoofdrijbaan: 1) verlagen snelheid. 2) tegengaan inhalen. Resultaat: 1) lagere snelheden. 2) niet meer inhalen. 3) groenere uitstraling. Opgave parallelweg: 1) toepassen hoofdfietsroute. 2) tegengaan fout parkeren. Resultaten: 1.) fietsstraat. 2) verbeterde parkeersituatie. 3) lagere snelheid. 4) groenere uitstraling. Uitdagingen: 1) verkoop ontwerp (fietsstraat). 2) haaks parkeren bij school

Herinrichting hoofdrijbaan + parallelweg. Opgave hoofdrijbaan: 1) verlagen snelheid. 2) tegengaan inhalen. Resultaat: 1) lagere snelheden. 2) niet meer inhalen. 3) groenere uitstraling. Opgave parallelweg: 1) toepassen hoofdfietsroute. 2) tegengaan fout parkeren. Resultaten: 1.) fietsstraat. 2) verbeterde parkeersituatie. 3) lagere snelheid. 4) groenere uitstraling. Uitdagingen: 1) verkoop ontwerp (fietsstraat). 2) haaks parkeren bij school

Herinrichting hoofdrijbaan + parallelweg. Opgave hoofdrijbaan: 1) verlagen snelheid. 2) tegengaan inhalen. Resultaat: 1) lagere snelheden. 2) niet meer inhalen. 3) groenere uitstraling. Opgave parallelweg: 1) toepassen hoofdfietsroute. 2) tegengaan fout parkeren. Resultaten: 1.) fietsstraat. 2) verbeterde parkeersituatie. 3) lagere snelheid. 4) groenere uitstraling. Uitdagingen: 1) verkoop ontwerp (fietsstraat). 2) haaks parkeren bij school

Herstructurering Vogeltjesbuurt, volksbuurt. Complete wijk opknappen, zowel woningen als openbare ruimte. Werken met klankbordgroep van ca. 20 bewoners. Uitdagingen: 1) Samen vcp maken. 2) Samen tot 1 ontwerp komen. 3.) veel belangen en wensen. 4) Verschillende partijen. Resultaten: 1) Breed gedragen ontwerp. 2) Kloppend en breed gedragen vcp. 3) Als Gemeente de bewoners bereikt.

Herstructurering Vogeltjesbuurt, volksbuurt. Complete wijk opknappen, zowel woningen als openbare ruimte. Werken met klankbordgroep van ca. 20 bewoners. Uitdagingen: 1) Samen vcp maken. 2) Samen tot 1 ontwerp komen. 3.) veel belangen en wensen. 4) Verschillende partijen. Resultaten: 1) Breed gedragen ontwerp. 2) Kloppend en breed gedragen vcp. 3) Als Gemeente de bewoners bereikt.

Onderdeel van herinrichting wijk Kruidenbuurt, multiculturele wijk. Vlierlaan inprikker van de wijk, 30 km/h, erg breed en in asfalt. Opgave: 1) Verbeteren uitstraling 30 km/h. 2) Behoud functie van de weg. 3) bewoners overtuigen van aanpassing. Resultaten: 1) Geloofwaardige 30 km/h straat. 2) Ruime opzet. 3) Vergroening straat. Helaas waren bewoners niet erg begaan met de wijk. Bewoners die dat wel waren zijn erg tevreden met het resultaat.

Onderdeel van herinrichting wijk Kruidenbuurt, multiculturele wijk. Vlierlaan inprikker van de wijk, 30 km/h, erg breed en in asfalt. Opgave: 1) Verbeteren uitstraling 30 km/h. 2) Behoud functie van de weg. 3) bewoners overtuigen van aanpassing. Resultaten: 1) Geloofwaardige 30 km/h straat. 2) Ruime opzet. 3) Vergroening straat. Helaas waren bewoners niet erg begaan met de wijk. Bewoners die dat wel waren zijn erg tevreden met het resultaat.

Onderhoud + herinrichting profiel. Deze straat is onderdeel van een hoofdfietsroute, tevens is de straat een beschermd stadsgezicht. Opgave: Samen met bewoners komen tot een breed gedragen ontwerp. Uitkomst was na zeer intensieve en heftige discussies een fietsstraat welke qua vormgeving het beste past bij de omgeving. Zowel bewoners als Gemeente hebben compromissen moeten sluiten. Was een lang en heftig traject met als resultaat een unieke fietsstraat.

Onderhoud + herinrichting profiel. Deze straat is onderdeel van een hoofdfietsroute, tevens is de straat een beschermd stadsgezicht. Opgave: Samen met bewoners komen tot een breed gedragen ontwerp. Uitkomst was na zeer intensieve en heftige discussies een fietsstraat welke qua vormgeving het beste past bij de omgeving. Zowel bewoners als Gemeente hebben compromissen moeten sluiten. Was een lang en heftig traject met als resultaat een unieke fietsstraat.

Herinrichting woonstraat. De uitdaging was om hier een nieuwe inrichting te maken waarbij de aanwezige bomen gehandhaafd moesten blijven + parkeerders van het ziekenhuis hier weren. Resultaat was dat de straat drastisch moest worden versmald, zoveel zelfs dat het een éénrichtingsstraat moest worden. Hier waren niet alle bewoners het mee eens. Uiteindelijk zijn we tot een ontwerp gekomen waar de meeste bewoners zich in konden vinden. Eindresultaat: mooie groene woonstraat met…

Herinrichting woonstraat. De uitdaging was om hier een nieuwe inrichting te maken waarbij de aanwezige bomen gehandhaafd moesten blijven + parkeerders van het ziekenhuis hier weren. Resultaat was dat de straat drastisch moest worden versmald, zoveel zelfs dat het een éénrichtingsstraat moest worden. Hier waren niet alle bewoners het mee eens. Uiteindelijk zijn we tot een ontwerp gekomen waar de meeste bewoners zich in konden vinden. Eindresultaat: mooie groene woonstraat met…

Aanpassen splitsing met Zernikenstraat. Splitsing was te ruim van opzet met ruime bochten waardoor men hier hard overheen rijd met gevaarlijke situaties als gevolg. Oplossing: splitsing dusdanig aanpassen dat het een echte T-splitsing word. Eindreslutaat is een overzichtelijke T-splitsing waarbij de snelheid op de Hesperenzijstraat geremd word en de voorrangssituatie ook verduidelijkt is.

Aanpassen splitsing met Zernikenstraat. Splitsing was te ruim van opzet met ruime bochten waardoor men hier hard overheen rijd met gevaarlijke situaties als gevolg. Oplossing: splitsing dusdanig aanpassen dat het een echte T-splitsing word. Eindreslutaat is een overzichtelijke T-splitsing waarbij de snelheid op de Hesperenzijstraat geremd word en de voorrangssituatie ook verduidelijkt is.

Aanpassen splitsing met Zernikenstraat. Splitsing was te ruim van opzet met ruime bochten waardoor men hier hard overheen rijd met gevaarlijke situaties als gevolg. Oplossing: splitsing dusdanig aanpassen dat het een echte T-splitsing word. Eindreslutaat is een overzichtelijke T-splitsing waarbij de snelheid op de Hesperenzijstraat geremd word en de voorrangssituatie ook verduidelijkt is.

Aanpassen splitsing met Zernikenstraat. Splitsing was te ruim van opzet met ruime bochten waardoor men hier hard overheen rijd met gevaarlijke situaties als gevolg. Oplossing: splitsing dusdanig aanpassen dat het een echte T-splitsing word. Eindreslutaat is een overzichtelijke T-splitsing waarbij de snelheid op de Hesperenzijstraat geremd word en de voorrangssituatie ook verduidelijkt is.

Herinrichting weg. Uitdaging hier was om een goed ontwerp van een 30 km/h weg neer te leggen waar de busmaatschappij ook achter staat. Resultaat is een fraaie klinkerweg, breed genoeg voor de bus met een goede 30 km/h uitstraling met daar naast een mooi functioneel en groen plein. Pad naar DO was redelijk zwaar ivm botsende belangen tussen bewoner, busmaatschappij en Gemeente (tot de wethouder aan toe).

Herinrichting weg. Uitdaging hier was om een goed ontwerp van een 30 km/h weg neer te leggen waar de busmaatschappij ook achter staat. Resultaat is een fraaie klinkerweg, breed genoeg voor de bus met een goede 30 km/h uitstraling met daar naast een mooi functioneel en groen plein. Pad naar DO was redelijk zwaar ivm botsende belangen tussen bewoner, busmaatschappij en Gemeente (tot de wethouder aan toe).