Pepijn Hageman

Pepijn Hageman

Pepijn Hageman
More ideas from Pepijn
Alle nieuwe ideeën konden snel worden verspreid. Waarom? Omdat er een nieuwe techniek was uitgevonden. De boekdrukkunst. Eerst was het drukken van een boek monnikenwerk maar door de boekdrukkunst niet meer. Deze techniek ging veel sneller en was goedkoper. Hierdoor konden meer mensen boeken kopen en zagen meer mensen de wetenschap vooruit gaan. Door ideeën van bijv. Spinoza of Locke konden andere wetenschappers verder werken.

Alle nieuwe ideeën konden snel worden verspreid. Waarom? Omdat er een nieuwe techniek was uitgevonden. De boekdrukkunst. Eerst was het drukken van een boek monnikenwerk maar door de boekdrukkunst niet meer. Deze techniek ging veel sneller en was goedkoper. Hierdoor konden meer mensen boeken kopen en zagen meer mensen de wetenschap vooruit gaan. Door ideeën van bijv. Spinoza of Locke konden andere wetenschappers verder werken.

Francis Bacon(1561-1626) was een Engelse filosoof. Iedereen heeft zijn eigen waarneming. Bacon noemde dit probleem de 'menselijke dwaling'. Volgens hem waren er 4 dingen die ons verstand beïnvloeden en zelfs een beetje vertroebelen. Dat waren: hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en de ideeën van andere filosofen. Bacon was voorstander van de experimentele wetenschap, waarin oude ideeën werden ontmaskerd,

The Motive, The Blueprint, The Icons of The New World Order I recently re-read Francis Bacon's "New Atlantis" his homage to a Scientis.

Thomas Hobbes is een filosoof uit Engeland die ging filosoferen voordat de Engelse burgenoorlog begon. Hij filosofeerde over een ideale samenleving tussen vorst en volk. Zijn bekenste zin is:'Homo homini lupus est'(de mens is voor zijn medemens een wolf). Volgens Hobbes was de mens slim genoeg dat als ze een oorlog zouden starten dat de mens dan zou uitsterven! De enige manier om alles rustig te houden moesten ze een staatsvorm kiezen zoals de absoluut vorst.

thomas hobbes essay The Political Philosophies of Thomas Hobbes and John Locke

Het Boeck der natuere is een boek wat in de zeventiende-eeuw gemaakt is.In het boek staan allemaal hoofdstukken over wetenschap. Bekende wetenschappers hebben er in geschreven zoals Pasteur, Tulp en Huygens. De wetenschappers combineerde wetenschap met geloof. Zo zagen zij God anders dan de mensen in die tijd. Zij zagen God niet als een almachtige vader die alles van boven bestuurde via wonderen en engelen. De geleerde vonden dat God ons 2 boeken had gegeven: De Bijbel en de Boeck der…

Het Boeck der natuere is een boek wat in de zeventiende-eeuw gemaakt is.In het boek staan allemaal hoofdstukken over wetenschap. Bekende wetenschappers hebben er in geschreven zoals Pasteur, Tulp en Huygens. De wetenschappers combineerde wetenschap met geloof. Zo zagen zij God anders dan de mensen in die tijd. Zij zagen God niet als een almachtige vader die alles van boven bestuurde via wonderen en engelen. De geleerde vonden dat God ons 2 boeken had gegeven: De Bijbel en de Boeck der…

John Locke was een wetenschapper uit Oxford. Door de reizen die Europeanen maakten kwamen ze veel andere samenlevingen tegen. Hierdoor gingen geleerden ook aan hun eigen samenleving denken. Zo gingen mensen denken dat vorsten een goddelijk recht hadden. Locke was het daar niet mee eens, want hij vond dat iedereen van nature rechten had. Dat noemde hij de NATUURRECHTEN. Vorsten mochten het land besturen, maar als ze het fout deden mocht het volk in opstand komen.

John Locke was een wetenschapper uit Oxford. Door de reizen die Europeanen maakten kwamen ze veel andere samenlevingen tegen. Hierdoor gingen geleerden ook aan hun eigen samenleving denken. Zo gingen mensen denken dat vorsten een goddelijk recht hadden. Locke was het daar niet mee eens, want hij vond dat iedereen van nature rechten had. Dat noemde hij de NATUURRECHTEN. Vorsten mochten het land besturen, maar als ze het fout deden mocht het volk in opstand komen.