Pepijn Hageman

Pepijn Hageman

Pepijn Hageman
Meer ideeën van Pepijn
Alle nieuwe ideeën konden snel worden verspreid. Waarom? Omdat er een nieuwe techniek was uitgevonden. De boekdrukkunst. Eerst was het drukken van een boek monnikenwerk maar door de boekdrukkunst niet meer. Deze techniek ging veel sneller en was goedkoper. Hierdoor konden meer mensen boeken kopen en zagen meer mensen de wetenschap vooruit gaan. Door ideeën van bijv. Spinoza of Locke konden andere wetenschappers verder werken.

Alle nieuwe ideeën konden snel worden verspreid. Waarom? Omdat er een nieuwe techniek was uitgevonden. De boekdrukkunst. Eerst was het drukken van een boek monnikenwerk maar door de boekdrukkunst niet meer. Deze techniek ging veel sneller en was goedkoper. Hierdoor konden meer mensen boeken kopen en zagen meer mensen de wetenschap vooruit gaan. Door ideeën van bijv. Spinoza of Locke konden andere wetenschappers verder werken.

Francis Bacon(1561-1626) was een Engelse filosoof. Iedereen heeft zijn eigen waarneming. Bacon noemde dit probleem de 'menselijke dwaling'. Volgens hem waren er 4 dingen die ons verstand beïnvloeden en zelfs een beetje vertroebelen. Dat waren: hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en de ideeën van andere filosofen. Bacon was voorstander van de experimentele wetenschap, waarin oude ideeën werden ontmaskerd,

Francis Bacon(1561-1626) was een Engelse filosoof. Iedereen heeft zijn eigen waarneming. Bacon noemde dit probleem de 'menselijke dwaling'. Volgens hem waren er 4 dingen die ons verstand beïnvloeden en zelfs een beetje vertroebelen. Dat waren: hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en de ideeën van andere filosofen. Bacon was voorstander van de experimentele wetenschap, waarin oude ideeën werden ontmaskerd,

Isaac Newton is in Lincolnshire geboren op  4 januari 1643(Engeland, ik kon de stad/dorp niet vinden op de wereldkaart!). Isaac Newton is belangrijk voor de geschiedenis omdat hij de natuurwet heeft opgesteld. Hij kwam hierop door na te gaan denken, toen een keer een appel uit de boom viel. Hij ging nadenken waarom niet alles op de grond viel, zoals de maan. Daardoor is de NATUURWET ontstaan.

Isaac Newton is in Lincolnshire geboren op 4 januari 1643(Engeland, ik kon de stad/dorp niet vinden op de wereldkaart!). Isaac Newton is belangrijk voor de geschiedenis omdat hij de natuurwet heeft opgesteld. Hij kwam hierop door na te gaan denken, toen een keer een appel uit de boom viel. Hij ging nadenken waarom niet alles op de grond viel, zoals de maan. Daardoor is de NATUURWET ontstaan.

Thomas Hobbes is een filosoof uit Engeland die ging filosoferen voordat de Engelse burgenoorlog begon. Hij filosofeerde over een ideale samenleving tussen vorst en volk. Zijn bekenste zin is:'Homo homini lupus est'(de mens is voor zijn medemens een wolf). Volgens Hobbes was de mens slim genoeg dat als ze een oorlog zouden starten dat de mens dan zou uitsterven! De enige manier om alles rustig te houden moesten ze een staatsvorm kiezen zoals de absoluut vorst.

Thomas Hobbes is een filosoof uit Engeland die ging filosoferen voordat de Engelse burgenoorlog begon. Hij filosofeerde over een ideale samenleving tussen vorst en volk. Zijn bekenste zin is:'Homo homini lupus est'(de mens is voor zijn medemens een wolf). Volgens Hobbes was de mens slim genoeg dat als ze een oorlog zouden starten dat de mens dan zou uitsterven! De enige manier om alles rustig te houden moesten ze een staatsvorm kiezen zoals de absoluut vorst.

Het Boeck der natuere is een boek wat in de zeventiende-eeuw gemaakt is.In het boek staan allemaal hoofdstukken over wetenschap. Bekende wetenschappers hebben er in geschreven zoals Pasteur, Tulp en Huygens. De wetenschappers combineerde wetenschap met geloof. Zo zagen zij God anders dan de mensen in die tijd. Zij zagen God niet als een almachtige vader die alles van boven bestuurde via wonderen en engelen. De geleerde vonden dat God ons 2 boeken had gegeven: De Bijbel en de Boeck der…

Het Boeck der natuere is een boek wat in de zeventiende-eeuw gemaakt is.In het boek staan allemaal hoofdstukken over wetenschap. Bekende wetenschappers hebben er in geschreven zoals Pasteur, Tulp en Huygens. De wetenschappers combineerde wetenschap met geloof. Zo zagen zij God anders dan de mensen in die tijd. Zij zagen God niet als een almachtige vader die alles van boven bestuurde via wonderen en engelen. De geleerde vonden dat God ons 2 boeken had gegeven: De Bijbel en de Boeck der…

John Locke was een wetenschapper uit Oxford. Door de reizen die Europeanen maakten kwamen ze veel andere samenlevingen tegen. Hierdoor gingen geleerden ook aan hun eigen samenleving denken. Zo gingen mensen denken dat vorsten een goddelijk recht hadden. Locke was het daar niet mee eens, want hij vond dat iedereen van nature rechten had. Dat noemde hij de NATUURRECHTEN. Vorsten mochten het land besturen, maar als ze het fout deden mocht het volk in opstand komen.

John Locke was een wetenschapper uit Oxford. Door de reizen die Europeanen maakten kwamen ze veel andere samenlevingen tegen. Hierdoor gingen geleerden ook aan hun eigen samenleving denken. Zo gingen mensen denken dat vorsten een goddelijk recht hadden. Locke was het daar niet mee eens, want hij vond dat iedereen van nature rechten had. Dat noemde hij de NATUURRECHTEN. Vorsten mochten het land besturen, maar als ze het fout deden mocht het volk in opstand komen.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) heeft de microscoop uitgevonden. Daarmee bekeek hij onder andere bloed,koeienogen en zaadcellen. Hij schreef alles heel nauwkeurig op waardoor hij de micro-organismen ontdekte. Hij schreef alles zo nauwkeurig mogelijk op omdat iedereen die het dan las, overtuigd zou zijn van de waarheid. Hij paste de ideeën van Descartes toe. Dat noemen we REDENEREN.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) heeft de microscoop uitgevonden. Daarmee bekeek hij onder andere bloed,koeienogen en zaadcellen. Hij schreef alles heel nauwkeurig op waardoor hij de micro-organismen ontdekte. Hij schreef alles zo nauwkeurig mogelijk op omdat iedereen die het dan las, overtuigd zou zijn van de waarheid. Hij paste de ideeën van Descartes toe. Dat noemen we REDENEREN.

René Descartes was een filosoof uit Frankrijk. Zijn ouders waren erg rijk maar niet van adel. Daardoor behoorde ze tot de BOURGEOISIE. Terug naar René. Descartes vond dat iedereen anders naar de wereld keek. Maar hij was over één ding zeker: namelijk dat hij twijfelde. Hij vond dat hij daardoor dat hij echt bestond. En toen kwam hij op zijn bekenste zin:'Cogito ergo sum'(Ik denk dus ik ben/besta). Nu is door René z'n theorie twijfel het startpunt van wetenschappelijk denken.

René Descartes was een filosoof uit Frankrijk. Zijn ouders waren erg rijk maar niet van adel. Daardoor behoorde ze tot de BOURGEOISIE. Terug naar René. Descartes vond dat iedereen anders naar de wereld keek. Maar hij was over één ding zeker: namelijk dat hij twijfelde. Hij vond dat hij daardoor dat hij echt bestond. En toen kwam hij op zijn bekenste zin:'Cogito ergo sum'(Ik denk dus ik ben/besta). Nu is door René z'n theorie twijfel het startpunt van wetenschappelijk denken.

In de zeventiende eeuw kwamen veel hugenoten(Franse protestante die vervolgd werden vanwege hun geloof) naar Nederland omdat ze hier overal in mochten geloven waar ze in wouden geloven. In Frankrijk moesten ze per se Katholiek zijn, maar zij wouden dat niet dus moesten ze vluchten. En laat Nederland daar nou precies goed voor zijn =).

In de zeventiende eeuw kwamen veel hugenoten(Franse protestante die vervolgd werden vanwege hun geloof) naar Nederland omdat ze hier overal in mochten geloven waar ze in wouden geloven. In Frankrijk moesten ze per se Katholiek zijn, maar zij wouden dat niet dus moesten ze vluchten. En laat Nederland daar nou precies goed voor zijn =).