More ideas from Ruth
na een poging om een staatsgreep door de generaal keerde Lenin terug. hij richtte de Rode Garde op, op 7 november 1917 pleegde de Rode Garde een staatsgreep ook wel de Oktoberrevolutie genoemd. Lenin werd nu de baas van de Russische Communistische Partij.

Human thought by its nature is capable of giving, and does give, absolute truth, which is compounded of a sum-total of relative truths.

hij trad steeds harder op tegen de opstanders ook al stond Lenin aan het hoofd van een dictatuur, hij was geen alleen heerser. alle besluiten moesten goedgekeurd worden door de partij

" Vladimir Lenin, Jewish Mason who led the Communist overthrow of the Czar in Russia, gives the hidden sign of the men who worship the God, Jahbuhlun. Lenin and his cohorts established the Red Terror, the brutal massacre of tens of millions.

Vladimir Iljitsj Lenin, schuil naam Vladimir Ilirsj Oeljanov. geboren op 22 april 1870. overleden 21 januari 1924.

Vladimir Lenin, paste het ''Marxisme'' toe aan de situatie in Rusland.

Lenin en zijn vrouw Nadezjda Kroepskaja. geboren in 1898 gestorven in 1924.

Lenin en zijn vrouw Nadezjda Kroepskaja. geboren in 1898 gestorven in 1924.