adna bruh
Meer ideeën van adna
De anglicaanse kerk werd opgericht in 1534 in York. De kerk is ontstaan toen Koning Hendrik 8 wilde scheiden en daarvoor geen toestemming kreeg van de paus. Hij zorgde voor een afscheiding van de Roomse kerk en werd zelf leider van de nieuwe kerk. Het was een combinatie tussen de katholieke kerk en de protestantse kerk.

De anglicaanse kerk werd opgericht in 1534 in York. De kerk is ontstaan toen Koning Hendrik 8 wilde scheiden en daarvoor geen toestemming kreeg van de paus. Hij zorgde voor een afscheiding van de Roomse kerk en werd zelf leider van de nieuwe kerk. Het was een combinatie tussen de katholieke kerk en de protestantse kerk.

Feodale samenleving, een systeem vóór de standensamenleving. Hierbij gaf de leenheer (de vorst) een stuk land aan een leenman (vaak een hertog/graaf), hierbij legde de leenman raad en daad bij de leenheer vast. Hij zou te hulp komen met een leger wanneer de koning oorlog voert, adviezen geven wanneer de koning een besluit moest nemen etc. De leenmannen mochten dat stuk land gebruiken om te overleven, vee en gewassen verbouwen etc. Maar de leenmannen zagen het stuk grond als een bezit en…

Feodale samenleving, een systeem vóór de standensamenleving. Hierbij gaf de leenheer (de vorst) een stuk land aan een leenman (vaak een hertog/graaf), hierbij legde de leenman raad en daad bij de leenheer vast. Hij zou te hulp komen met een leger wanneer de koning oorlog voert, adviezen geven wanneer de koning een besluit moest nemen etc. De leenmannen mochten dat stuk land gebruiken om te overleven, vee en gewassen verbouwen etc. Maar de leenmannen zagen het stuk grond als een bezit en…

Het paleis van Versailles, hier woonde Lodewijk XIV samen met de hele tweede stand, de adel. Om ze goed in de gaten te kunnen houden, en hij liet de adel allemaal kleine klusjes doen voor hem, zodat ze niet in opstand kwamen tegen de koning ondanks ze daar niet eens tijd voor hadden want het is eenmaal een reusachtig paleis. Lodewijk bestuurde alles vanuit zijn paleis=centralisatie. Je kunt de paleis nu nogsteesd bezoeken en is een erg populaire bestemming voor toeristen

Het paleis van Versailles, hier woonde Lodewijk XIV samen met de hele tweede stand, de adel. Om ze goed in de gaten te kunnen houden, en hij liet de adel allemaal kleine klusjes doen voor hem, zodat ze niet in opstand kwamen tegen de koning ondanks ze daar niet eens tijd voor hadden want het is eenmaal een reusachtig paleis. Lodewijk bestuurde alles vanuit zijn paleis=centralisatie. Je kunt de paleis nu nogsteesd bezoeken en is een erg populaire bestemming voor toeristen

Karel 1 van Engeland (1600-1649) Karel was koning van Engeland, Schotland en Wales. En was getrouwd met Henriette Maria. Karel I was een tactloos man, die echter niet bang was. Hij was zeer religieus ingesteld. En was daardoor erg overtuigd van het Droit-Divin: het werken in naam van God voor zijn land en volk. Toen Karel in 1642 een aantal leden van het parlement liet arrestreren brak er burgeroorlog uit. 5 jaar later was de koning gearresteerd maar hij wist te ontsnappen. Tenslotte werd de…

Karel 1 van Engeland (1600-1649) Karel was koning van Engeland, Schotland en Wales. En was getrouwd met Henriette Maria. Karel I was een tactloos man, die echter niet bang was. Hij was zeer religieus ingesteld. En was daardoor erg overtuigd van het Droit-Divin: het werken in naam van God voor zijn land en volk. Toen Karel in 1642 een aantal leden van het parlement liet arrestreren brak er burgeroorlog uit. 5 jaar later was de koning gearresteerd maar hij wist te ontsnappen. Tenslotte werd de…

John Locke (1632-1704). Hij was een wetenschapper uit Oxford. Locke vond dat iedereen gelijke rechten had, niemand is hoger of lager. Dit is net als bij de natuur, de natuur geeft de een niet meer rechten dan de ander. de rechten die mensen van nature hebben noem je natuurrechten. Locke stond hier volledig achter. John Locke werd  natuurlijk vooral bekend door zijn beroemde uitspraak dat mensen werden geboren als een tabula rasa, een onbeschreven blad. Daarmee bedoeldt hij dat de mens zijn…

John Locke (1632-1704). Hij was een wetenschapper uit Oxford. Locke vond dat iedereen gelijke rechten had, niemand is hoger of lager. Dit is net als bij de natuur, de natuur geeft de een niet meer rechten dan de ander. de rechten die mensen van nature hebben noem je natuurrechten. Locke stond hier volledig achter. John Locke werd natuurlijk vooral bekend door zijn beroemde uitspraak dat mensen werden geboren als een tabula rasa, een onbeschreven blad. Daarmee bedoeldt hij dat de mens zijn…

Rene Descartes, zijn ouders waren erg rijk en behoorden daardoor tot de Bourgeoisie. Descartes deed eerst wiskunde maar verdiepte zich ook in filosofie. Zijn idee van filosoferen was dat ieder mens een andere kijk op de wereld heeft. Descartes vond ook dat je aan alles moet twijfelen, wat hij uiteraard zelf ook deed. Alsls je twijfelde wist je één ding zeker : je bestond! : Cogito Ergo Sum = ik denk, dus ik ben. Hij ging op zoek naar bewijzen, als het te bewijzen is, is iets waar! ..

Rene Descartes, zijn ouders waren erg rijk en behoorden daardoor tot de Bourgeoisie. Descartes deed eerst wiskunde maar verdiepte zich ook in filosofie. Zijn idee van filosoferen was dat ieder mens een andere kijk op de wereld heeft. Descartes vond ook dat je aan alles moet twijfelen, wat hij uiteraard zelf ook deed. Alsls je twijfelde wist je één ding zeker : je bestond! : Cogito Ergo Sum = ik denk, dus ik ben. Hij ging op zoek naar bewijzen, als het te bewijzen is, is iets waar! ..

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Anthonie van leeuwenhoek is degene die de microscoop heeft uitgevonden omdat hij de kleine creaties van god goed wilde kunnen observeren maakte hij daarom de microscoop. en kreeg daarvoor een oorkonde in Londen en een hoofdstuk in het boeck der natuere. Hij heeft zelf onderzoek gedaan

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Anthonie van leeuwenhoek is degene die de microscoop heeft uitgevonden omdat hij de kleine creaties van god goed wilde kunnen observeren maakte hij daarom de microscoop. en kreeg daarvoor een oorkonde in Londen en een hoofdstuk in het boeck der natuere. Hij heeft zelf onderzoek gedaan

Francis Bacon (1561-1626) Francis was een Engelse filosoof. Hij had uitgevonden dat als je een groep mensen iets laat ruiken of laat proeven dat ze allemaal een ander antwoord gaven; menselijke dwaling.4 punten die het bewust zijn vertroebelen zijn: hartstocht, aanleg en opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen. Hij nam zelf dus niets aan en daarbij hoort het begrip inductie; Door proefondervindelijk onderzoek te doen een theorie opstellen.

Francis Bacon (1561-1626) Francis was een Engelse filosoof. Hij had uitgevonden dat als je een groep mensen iets laat ruiken of laat proeven dat ze allemaal een ander antwoord gaven; menselijke dwaling.4 punten die het bewust zijn vertroebelen zijn: hartstocht, aanleg en opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen. Hij nam zelf dus niets aan en daarbij hoort het begrip inductie; Door proefondervindelijk onderzoek te doen een theorie opstellen.

Isaac Newton was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. Hij had zwaartekracht uitgevonden door middel van iets wat iedereen kan gebeuren. Het verhaal gaat dat Newton onder een boom zat en dat er een appel viel. Toen vroeg hij zichzelf af waarom de appel wel op de aarde valt en de maan niet. Daardoor hebben we zwaartekracht uitgevonden. (appelverhaal) Zwaartekracht komt steeds terug in de natuur (Natuurwet)

Isaac Newton was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. Hij had zwaartekracht uitgevonden door middel van iets wat iedereen kan gebeuren. Het verhaal gaat dat Newton onder een boom zat en dat er een appel viel. Toen vroeg hij zichzelf af waarom de appel wel op de aarde valt en de maan niet. Daardoor hebben we zwaartekracht uitgevonden. (appelverhaal) Zwaartekracht komt steeds terug in de natuur (Natuurwet)