Botanical Illustration, Tie Dye, Shibori, Dyes, Plants, Tye Dye

De man rechts met de hark werd de oprechter genoemd. Nadat de oprechter zijn werk had gedaan werden bedden bewerkt met een reemeter (links). De reemeter werd op het bed gedrukt om de rijenafstand aan te geven. De man die de reemeter hanteerde werd gevolgd door de kiemjongen wiens taak het aangeven van de kiemen aan de zetters was. In het midden: zetters en jongens. bron:

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context.

Het oogsten van de meekrap begon met het ‘pikken’ van het loof. Na het afslaan van het loof begon het delven dat met de delfspade gebeurde, (links en rechts zichtbaar). Het was zwaar en geschoold werk en werd goed betaald. Tijdens het delven zong de jeugd een spotliedje: ‘Groôte botter, verroeste spae Lae je klauwen wat gauwer gae.’ Delvers achtervolgden de zanger. Dan bleek het kind een fles jenever en een glaasje jenever bij zich te hebben en was het tijd voor een slok.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context.

Pinterest
Search