Ambtenaar 2.0

Ambtenaar 2.0

ambtenaar20.pleio.nl
Ambtenaar 2.0 is een netwerk van innovatieve en initiatiefrijke professionals in het publieke domein die willen bijdragen aan een betere overheid.
Ambtenaar 2.0