* Egels: Van groot naar klein!

* Egels: Van groot naar klein!

Math maison - chez Camille

Math maison - chez Camille

Vormen downloads » Juf Sanne

This learning project goes great with our Math & Science grow chart design

Kleutergroep: seriëren, auditief aanbieden

Kleutergroep: seriëren, auditief aanbieden

Seriëren van leeg naar vol

Seriëren van leeg naar vol

Visual discrimination

Visual discrimination

werkblad van klein naar groot - Google zoeken

groot/ klein grand et petit fiche

werkbladen op, naast, tussem voor, achter - Google zoeken

werkbladen op, naast, tussem voor, achter - Google zoeken

* Evenveel...

plus, moins, égal

Rekenprikkels - Tegenstellingen - boven, beneden

Rekenprikkels - Tegenstellingen - boven, beneden

Rekenprikkels - Tegenstellingen - kort, lang

Rekenprikkels - Tegenstellingen - kort, lang

Rekenprikkels - Tegenstellingen - droog, nat

Rekenprikkels - Tegenstellingen - droog, nat

Rekenprikkels - Tegenstellingen - onder, op

Rekenprikkels - Tegenstellingen - onder, op

Rekenprikkels - Tegenstellingen - leeg, vol

Rekenprikkels - Tegenstellingen - leeg, vol

Rekenprikkels - Tegenstellingen - achter, voor

Rekenprikkels - Tegenstellingen - achter, voor

Rekenprikkels - Tegenstellingen - achter, voor

Rekenprikkels - Tegenstellingen - achter, voor

Pinterest
Search