Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Interactive multiplication math Could change to be more difficult, addition, division, or subtraction.

Interactive multiplication math Could change to be more difficult, addition, division, or subtraction. This is a fun way to help with multiplication. This is a and concrete lesson.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/66/2d/05/662d055347ee3fc4a8554fb8cf0f37bd.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/66/2d/05/662d055347ee3fc4a8554fb8cf0f37bd.jpg

Een tijdje terug postte ik al het eerste gedeelte van het tafelkwartet. Hierin zaten de tafels van 1 t/m 5. Klik hier om naar dat bericht...

Een tijdje terug postte ik al het eerste gedeelte van het tafelkwartet. Hierin zaten de tafels van 1 t/m 5. Klik hier om naar dat bericht...

Tafels leren door de tafelmatrix methode - Ik leer in beelden

Tafels leren door de tafelmatrix methode - Ik leer in beelden

Onderzoek bewijst: wie beweegt, leert beter Leerlingen die drie maal per week bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Dat blijkt uit onderzoek door het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen welke bewegingen het meeste effect hebben op het leren. Ondertussen experimenteren sommige scholen al met een combinatie van leren en bewegen.

Onderzoek bewijst: wie beweegt, leert beter

Onderzoek bewijst: wie beweegt, leert beter Leerlingen die drie maal per week bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Dat blijkt uit onderzoek door het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen welke bewegingen het meeste effect hebben op het leren. Ondertussen experimenteren sommige scholen al met een combinatie van leren en bewegen.

Download gratis spelmateriaal voor thuis of in de klas op http://jufwendyinwording.wordpress.be !

Doolhof – tellen met sprongen

Download gratis spelmateriaal voor thuis of in de klas op http://jufwendyinwording.wordpress.be !

Download x en : knijpkaartjes en nog veel meer op https://jufwendyinwording.wordpress.com !

Knijpkaarten voor maal – en deeltafels

Download x en : knijpkaartjes en nog veel meer op https://jufwendyinwording.wordpress.com !

Pinterest
Search