***************ASTRID*************** "The Start-Up of You: Adapt to the Future, Invest in Yourself, and Transform Your Career"

The official book trailer for "The Start-Up of You: Adapt to the Future, Invest in Yourself, and Transform Your Career" by Reid Hoffman and Ben Casnocha.

Feedback is nodig om te groeien. Naast positieve feedback moet er ook ruimte zijn voor negatieve feedback. Als dit laatste ontbreekt zal zelfbeeld niet realistisch zijn.

Online Reputation Management: How to Counteract Bad Feedback:A fabulous social media service truly renders is it facilitates customers to voice out their

In 2013 is begin gemaakt met verbetering klantgerichtheid Team ICT. Gezien klanttevredenheidsonderzoek Cubisbreed aandachtspunt waar nog wereld te winnen is.

In 2013 is begin gemaakt met verbetering klantgerichtheid Team ICT. Gezien klanttevredenheidsonderzoek Cubisbreed aandachtspunt waar nog wereld te winnen is.

*****Albert******** De metafoor voor samenwerken. De juiste noten spelen is nog geen muziek maken

*****Albert******** De metafoor voor samenwerken. De juiste noten spelen is nog geen muziek maken

*********ASTRID*********  Lenigheid & Leiderschap: Van Organiseren volgens de Lijn naar Fuzzy Firms. - Om ervoor te zorgen dat je als organisatie kunt innoveren, zijn een aantal elementen noodzakelijk. Denk hierbij aan tijd om te  spelen (of om te experimenteren) en het geven van autonomie en vertrouwen aan werknemers.  Maar... de rode draad in ‘het nieuwe werken’ is samenwerken. Samenwerken binnen organisaties, los van de afdelingseilanden, met leveranciers en klanten of zelfs met de crowd.

*********ASTRID********* Lenigheid & Leiderschap: Van Organiseren volgens de Lijn naar Fuzzy Firms. - Om ervoor te zorgen dat je als organisatie kunt innoveren, zijn een aantal elementen noodzakelijk. Denk hierbij aan tijd om te spelen (of om te experimenteren) en het geven van autonomie en vertrouwen aan werknemers. Maar... de rode draad in ‘het nieuwe werken’ is samenwerken. Samenwerken binnen organisaties, los van de afdelingseilanden, met leveranciers en klanten of zelfs met de crowd.

****************BERRIE**************Verder kijken dan je neus lang is.

****************BERRIE**************Verder kijken dan je neus lang is.

*************BERRIE************   teamleiders als hechtdraad in de organisatie

*************BERRIE************ teamleiders als hechtdraad in de organisatie

***************BERRIE************ Afgebakende grenzen vervagen

***************BERRIE************ Afgebakende grenzen vervagen

Team ICT bestaat steeds minder uit individuen die taak uitvoeren, maar zijn teams die samenwerken rondom (project)leider en die ook door onderlinge verbinding groeien.  Teams verbonden op producten, diensten of opdracht, hebben oog voor omgeving.

Starbucks, Chick-fil-A and Taco Bell are among the brands that saw the most "fan action," says Expion

Aansluitend op team-pin: Team ICT kan door middel van ICT verbinding aanbrengen tussen verschillende projecten binnen BV en programma's en zo samenwerking tussen Brabant en Limburg bevorderen.

Aansluitend op team-pin: Team ICT kan door middel van ICT verbinding aanbrengen tussen verschillende projecten binnen BV en programma's en zo samenwerking tussen Brabant en Limburg bevorderen.

Binnen Cubiss is nog nodige aan kostenbesparing te realiseren. Gaat om kostenbewustzijn, efficiency (vanuit fusie), overbodige contracten, apparatuur en licenties. Vorig jaar gestart met websites en hier is nodige te halen.

Binnen Cubiss is nog nodige aan kostenbesparing te realiseren. Gaat om kostenbewustzijn, efficiency (vanuit fusie), overbodige contracten, apparatuur en licenties. Vorig jaar gestart met websites en hier is nodige te halen.

*****ALBERT****** als je iets laat groeien kunnen er verrassende dingen ontstaan. Dat betekent dat je niet alles op 1 cm moet afmaaien

*****ALBERT****** als je iets laat groeien kunnen er verrassende dingen ontstaan. Dat betekent dat je niet alles op 1 cm moet afmaaien

*********ALBERT******* het gaat om het team, de medewerkers. Het gevoel ergens bij te horen, richting, vertrouwen maar ook het team als onderdeel van een groter team, een groter geheel

*********ALBERT******* het gaat om het team, de medewerkers. Het gevoel ergens bij te horen, richting, vertrouwen maar ook het team als onderdeel van een groter team, een groter geheel

Pinterest
Search