de Interactie

de Interactie

Een andere aanpak zorgt voor een beter resultaat! Wij werken met de methode Mediërend Leren® die zich baseert op de positieve ontwikkelingspsychologie.
de Interactie