Pinterest
onderwijsgek.nl wp-content uploads 2016 01 LEERLIJN_REKENEN.pdf

onderwijsgek.nl wp-content uploads 2016 01 LEERLIJN_REKENEN.pdf

tussendoelen en leerlijnen meten en meetkunde groep 5-8

tussendoelen en leerlijnen meten en meetkunde groep 5-8

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen Voor rekenen zie ook: http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/leerlijn/ http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/niveauopbouw/ http://www.fi.uu.nl/rekenlijn/viewer/

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen Voor rekenen zie ook: http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/leerlijn/ http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/niveauopbouw/ http://www.fi.uu.nl/rekenlijn/viewer/

op tule.slo.nl kun je de tussendoelen en kerndoelen vinden.

op tule.slo.nl kun je de tussendoelen en kerndoelen vinden.

Overzicht lesstof

Overzicht lesstof

Beknopt overzicht Leerlijnen

Beknopt overzicht Leerlijnen

Kennisbank Rekenen, met veel info over leerlijnen, leerfases, diagnostiseren en remediëren.

Kennisbank Rekenen, met veel info over leerlijnen, leerfases, diagnostiseren en remediëren.