(X.) 1950-1989 --- Weet jij de 5 kenmerkende aspecten van de tijd van Televisie en Computer?

49(!) kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken leren voor je geschiedenis-eindexamen? Gebruik beelden per tijdvak. En natuurlijk ook voor iedereen die de rode draden vanuit het verleden naar het heden wil begrijpen. Open de tijdschijf op http://www.mediamarlin.nl/tijdvakken/
Begrijp het beeldmerk van de periode van Televisie en Computer, 1950-2000 Op de achtergrond zie je de printplaat van een computer en op de voorgrond de televisie, die zich na 1950 tot een indringend massamedium ontwikkelde. De raket is een wapen, maar brengt ook satellieten naar de ruimte die een snelle communicatie in de wereldwijde informatiemaatschappij mogelijk maken.

Begrijp het beeldmerk van de periode van Televisie en Computer, 1950-2000 Op de achtergrond zie je de printplaat van een computer en op de voorgrond de televisie, die zich na 1950 tot een indringend massamedium ontwikkelde. De raket is een wapen, maar brengt ook satellieten naar de ruimte die een snelle communicatie in de wereldwijde informatiemaatschappij mogelijk maken.

3) de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

3) de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

2) de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

2) de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

4) de eenwording van Europa

4) de eenwording van Europa

5) de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

5) de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

1) de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld

1) de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld

Pinterest
Zoeken