cino oosterhof
More ideas from cino
ontstaan VOC. Nederland wilde in verre streken handelen, maar de concurrentie was groot. andere landen wouden ook handelen in verre streken en dezelfde producten hebben. er werd besloten om samen te gaan handelen -> de VOC werd opgericht (1602). de VOC wou erg graag een monopolie op Azië, ze hadden dan een alleenrecht om in Azie te handelen. ze kregen de monopolie op Azië. de VOC had erg veel macht gekregen, voor een bedrijf was dit heel speciaal.

The Dutch West India Company began operations in and in the same year the first party of permanent Dutch settlers landed in Manhattan.

het centralisme. nadat het feodalisme was gestopt werd er een nieuwe bestuursvorm ingezet: centralisme, dit is het streven van een koning om zijn rijk vanuit een punt te besturen. er kwam één wetgeving voor heel het land en centraal geregelde belastinginning. de centralisatie werd steeds verder doorgevoerd. de koning kreeg zo steeds meer macht. hij verkreeg een koningschap met absolute macht en het centralisme werd absolutisme.

het centralisme. nadat het feodalisme was gestopt werd er een nieuwe bestuursvorm ingezet: centralisme, dit is het streven van een koning om zijn rijk vanuit een punt te besturen. er kwam één wetgeving voor heel het land en centraal geregelde belastinginning. de centralisatie werd steeds verder doorgevoerd. de koning kreeg zo steeds meer macht. hij verkreeg een koningschap met absolute macht en het centralisme werd absolutisme.

de wetenschappelijke revolutie. Nederland had een goede reputatie. alles werd getolereerd en er was godsdienstvrijheid, hierdoor kwamen er veel mensen naar Nederland. door de godsdienstvrijheid kwamen de hugenoten naar nederland, zij werden vervolgd vanwege hun geloof. het experimenteren en samenwerken van wetenschappers leidde tot een andere, nieuwe kijk op de wereld

An Experiment on a Bird in the Air Pump [Joseph Wright of Derby]

Antoni van Leeuwenhoek was een Nederlandse microbioloog. van Leeuwenhoek is voor vooral bekend geworden door zijn zelf ontworpen microscoop. hiermee ontdekte hij micro-organismen. hij obeserveerde altijd zelf en ging niet langer af op wat middeleeuwse teksten zeiden, hij vond dat als je wil weten of iets klopt, je dat moet bewijzen door middel van proeven of te redeneren

Antoni van Leeuwenhoek was een Nederlandse microbioloog. van Leeuwenhoek is voor vooral bekend geworden door zijn zelf ontworpen microscoop. hiermee ontdekte hij micro-organismen. hij obeserveerde altijd zelf en ging niet langer af op wat middeleeuwse teksten zeiden, hij vond dat als je wil weten of iets klopt, je dat moet bewijzen door middel van proeven of te redeneren

Isaac Newton was een Engelse wetenschapper die leefde van 1643 tot 1727. hij is bekend geworden door het ontdekken van de zwaartekracht. hij vroeg zich af waarom een appel wel van een boom afvalt en de maan niet op de aarde valt. hij vond de zwaartekracht uit door middel van algemene theorieën van Galileo Galilei (deductie). toen hij de zwaartekracht had uitgevonden stelde hij dus door te observeren en te redeneren een nieuwe natuurwet in.

Explore the best Isaac Newton quotes here at OpenQuotes. Quotations, aphorisms and citations by Isaac Newton

René Descartes was een frans filosoof en wiskundige die leefde van 1596 tot 1650. zijn ouders behoorde tot de bourgeoisie. hij kon veel reizen en kwam er achter dat iedereen anders naar de wereld kijkt. voor iedereen is dus alles anders, dit maakt het moeilijk om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en illusie. volgens Descartes kon je dus beter overal aan twijfelen, pas dan besta je echt. zo maakte hij de zin: 'Cogito ergo sum', (ik denk dus ik ben)

Discover rare, insightful and powerful Rene Descartes quotes. Here are the 25 greatest Rene Descartes quotes on science, philosophy, logic and the world.