User Avatar

Shirley Raine

- Nữ Thiên Yết, nhưng khẩu xà tâm phật :)) - Cá tính khá mạnh, dễ làm mất lòng, đang học cách tiết chế. - Im not that confident, but Im myselfholic :3 I love myself more than anything in this world :3
cobematden098
·
4 followers
·
1 following