When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Assetmanagement & Maintenance

Collection by Jan

19 
Pins
3.1 Taxonomie IKO Bar Chart, Management, Let It Be, Bar Graphs

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

3.1 Taxonomie IKO

3.1 Taxonomie IKO Bar Chart, Management, Let It Be, Bar Graphs

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

3.1 Taxonomie IKO

Assetmanagement & Maintenance – Assetmanagement & Maintenance Management, Chart

Asset & Maintenance Management – Asset & Maintenance Management

Assetmanagement & Maintenance – Assetmanagement & Maintenance

Assetmanagement & Maintenance – Assetmanagement & Maintenance Management, Chart

Asset & Maintenance Management – Asset & Maintenance Management

Assetmanagement & Maintenance – Assetmanagement & Maintenance

Bonussen en malussen is ingebakken wantrouwen – Asset & Maintenance Management Boarding Pass, Management, Travel, Viajes, Destinations, Traveling, Trips

Beoordelingen aanbestedingen vinden onzuiver plaats – Asset & Maintenance Management

Één van de voorlopige inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd is dat de gunningscriteria en de beoordelingssystematiek een typerende eigenschap is van de evaluerende variabele "Conformiteit". Om te komen tot de meest passende leiden de toegepaste gunningscriteria en de beoordelingssystematiek niet altijd tot de juiste selectie. Advocaten benutten lang niet alle mogelijkheden van de wet om ondeugdelijke gunningsmethoden aan de kaak te stellen. Rechters zouden meer vragen moeten stellen…

IKO vakomschrijving Management, Let It Be, Words, Horse

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

IKO vakomschrijving

Integrale Kennis Overdracht (IKO) – Assetmanagement & Maintenance Bar Chart, Management, Let It Be, Bar Graphs

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

Integrale Kennis Overdracht (IKO) – Assetmanagement & Maintenance

IKO structuur Figuur V0.01 Boarding Pass, Management, Let It Be, Travel, Viajes, Destinations, Traveling, Trips

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

IKO structuur Figuur V0.01

IKO structuur V0.02 Bar Chart, Management, Let It Be, Bar Graphs

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

IKO structuur V0.02

Assetmanagement & Maintenance (AM&M) – Assetmanagement & Maintenance Management, Let It Be

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

Assetmanagement & Maintenance (AM&M) – Assetmanagement & Maintenance

Integraal Contract Management (ICM) – Assetmanagement & Maintenance Contract Management, Let It Be

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

Integraal Contract Management (ICM) – Assetmanagement & Maintenance

Bonussen en malussen is ingebakken wantrouwen – Asset & Maintenance Management Boarding Pass, Management, Travel, Viajes, Destinations, Traveling, Trips

Bonussen en malussen is ingebakken wantrouwen – Asset & Maintenance Management

“Bonussen en malussen veronderstellen dat iemand die voor jou werkt extrinsieke financiële prikkels nodig heeft om het juiste gedrag te vertonen. Het is een vorm van controle en wantrouwen”, stelt Wiebe Witteveen, mede-eigenaar van de Best Value Group. “Opdrachtgevers willen niet geloven dat wanneer ze alles loslaten en er geen malus meer is, dat partijen dan toch hun uiterste best doen.” Bron : Aanbestedingscafe April 2017 [button link="https://www.linkedin.com/groups/4171109"…

Logo Onderzoeksplan V0.01 Management, Map, Logos, Location Map, Logo, Maps

Het Onderzoek – Asset & Maintenance Management

Logo Onderzoeksplan V0.01

Logo Contracten Place Cards, Place Card Holders, Logo, Logos, Environmental Print

Prestatiecontract – (g)een bijzondere overeenkomst – Asset & Maintenance Management

Het onderzoek beoogt inzicht te verwerven in het vaststellen om een objectieve methode te vinden die de keten, waarin onderhoudscontracten zich bevinden, kan toetsen ongeacht hun typering en fase waarin ze verkeren. Hiervoor is definiëren van het type onderhoudscontract onontbeerlijk. Onderstaand artikel geeft inzicht in definiëring van prestatiecontracten beschouwd vanuit een juridisch perspectief. [twocol_one] ‘Prestatiecontract zorgverzekeraar met ziekenhuis’, ‘Scholen met…

Conditiemeten & Onderhoudscontracten “Symptomen van gebreken” – Assetmanagement & Maintenance Management, Let It Be

Let op; log eerst in ! Please login ! – Asset & Maintenance Management

De conditiemeting NEN 2767 is een bepalingsmethode van zichtbare gebreken of symptomen van gebreken waarmee de technische conditie van bouw,-en installatiedelen vastgesteld kan worden. Oorspronkelijke is de methode bedoeld om een MJOB op te stellen echter kent meerdere toepassingsgebieden. Een casestudy over de rol en invloed van de conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) op onderhoudscontract(en) binnen de B&U heeft geleid tot het inzicht dat de conditiemeting NEN2767 zich niet beperkt tot…

Asset & Maintenance Management – …From Policy To Maintenance Acitivity… Management, Chart, Map, Location Map, Maps

Asset & Maintenance Management – ..Industry 4.0.. Sustainable.. Circulair..

Assetmanagement & Maintenance – …From Policy To Maintenance Acitivity…