38 Inspirational Quotes About Life

38 Inspirational Quotes About Life

When you see something beautiful in someone, tell them. It may take a second to say, but for them it could last a life time.

In de doolhof van je denken, kent enkel je hart de juiste weg...

In de doolhof van je denken, kent enkel je hart de juiste weg. In the maze of your thinking, your heart knows just the right way.

Wat je waard bent www.facebook.nl/bordvoorjekop

Wat je waard bent www.facebook.nl/bordvoorjekop

Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren ~ Khalil Gibran ~

Between what is said and what is not meant and what is meant and not said the most love goes lost ~ Khalil Gibran ~

Angst zoekt zekerheid en sluit zo alle deuren. Vertrouwen strekt haar vleugels en vliegt vrij...

Angst zoekt zekerheid en sluit zo alle deuren. Vertrouwen strekt haar vleugels en vliegt vrij...

leuke uitdrukkingen, spreuken en dergelijke

Dutch people value that you speak up for yourself. We are considered direct and rude because of this.

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij… – Toon Hermans –

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij… – Toon Hermans –

Bible Quotes, Golden Quotes, Quality Quotes, Faith, Loyalty, Biblical Quotes, Scripture Quotes, Daily Quotes, Religion

De wever ( Corrie ten Boom)

De wever ( Corrie ten Boom)

Pinterest
Search