Daan Appelman

Daan Appelman

3 followers
·
8 followers
Daan Appelman
More ideas from Daan
De bekendste werken van Hooft zijn de historische treurspelen Geeraerdt van Velsen uit 1613 en Baeto (1617). Beide toneelstukken hebben het beeld van de Nederlandse geschiedenis sterk beïnvloed: dat van de moord op Graaf Floris V (Geeraert) en dat van de rol van de Bataven bij de totstandkoming van Nederland. Het blijspel Warenar dat hij in 1617 samen met Samuel Coster schreef, gebaseerd op Plautus' "Aulularia", was tamelijk succesvol. Hooft schreef ook veel liefdespoëzie, waaronder…

De bekendste werken van Hooft zijn de historische treurspelen Geeraerdt van Velsen uit 1613 en Baeto (1617). Beide toneelstukken hebben het beeld van de Nederlandse geschiedenis sterk beïnvloed: dat van de moord op Graaf Floris V (Geeraert) en dat van de rol van de Bataven bij de totstandkoming van Nederland. Het blijspel Warenar dat hij in 1617 samen met Samuel Coster schreef, gebaseerd op Plautus' "Aulularia", was tamelijk succesvol. Hooft schreef ook veel liefdespoëzie, waaronder…

Hoewel in de zeven eeuwen bewoning tientallen slotheren en -vrouwen zich gekoesterd hebben bij de vlammen van de reusachtige schouwen, is het toch de geest van Pieter Hooft die het huis beheerst. Dat is vooral te danken aan zijn poëzie, toneelwerken, historische geschriften en de vele brieven die hij ons heeft nagelaten. Ze scheppen een helder beeld van het leven van alledag op het slot en vormen een verhaal bij de collectie schilderijen, meubelen en gebruiksvoorwerpen. In de ridderzaal…

Hoewel in de zeven eeuwen bewoning tientallen slotheren en -vrouwen zich gekoesterd hebben bij de vlammen van de reusachtige schouwen, is het toch de geest van Pieter Hooft die het huis beheerst. Dat is vooral te danken aan zijn poëzie, toneelwerken, historische geschriften en de vele brieven die hij ons heeft nagelaten. Ze scheppen een helder beeld van het leven van alledag op het slot en vormen een verhaal bij de collectie schilderijen, meubelen en gebruiksvoorwerpen. In de ridderzaal…

In de 16e eeuw voerde het calvinistische noorden de Tachtigjarige Oorlog tegen het katholieke Spanje. De opstandige edelen in de Nederlanden en hun medestanders noemden zich geuzen (zie daar). In de volkscultuur ontstonden liederen die de historische ontwikkelingen schetsten. Tevens hadden ze een troostende of klagende inhoud, verheerlijkten de heldendaden der geuzen, hadden soms een meer geestelijke inspiratie, of dienden om de tegenpartij te beschimpen of bespotten.

In de 16e eeuw voerde het calvinistische noorden de Tachtigjarige Oorlog tegen het katholieke Spanje. De opstandige edelen in de Nederlanden en hun medestanders noemden zich geuzen (zie daar). In de volkscultuur ontstonden liederen die de historische ontwikkelingen schetsten. Tevens hadden ze een troostende of klagende inhoud, verheerlijkten de heldendaden der geuzen, hadden soms een meer geestelijke inspiratie, of dienden om de tegenpartij te beschimpen of bespotten.

Van der Noot was de jongste zoon van ridder Adriaan van der Noot, schout van Brecht en oud-schepen van Antwerpen. Na de dood van zijn ouders vestigde Van der Noot zich in Antwerpen waar hij in 1562 schepen werd. In 1565 werd hij nogmaals schepen in de stad.  Van der Noot begon met het schrijven van Franse en Nederlandse verzen waarbij de invloed van de Pléiade-dichters zoals Pierre de Ronsard en Joachim du Bellay duidelijk was. In maart 1567 nam hij als calvinistisch voorman deel aan het…

Van der Noot was de jongste zoon van ridder Adriaan van der Noot, schout van Brecht en oud-schepen van Antwerpen. Na de dood van zijn ouders vestigde Van der Noot zich in Antwerpen waar hij in 1562 schepen werd. In 1565 werd hij nogmaals schepen in de stad. Van der Noot begon met het schrijven van Franse en Nederlandse verzen waarbij de invloed van de Pléiade-dichters zoals Pierre de Ronsard en Joachim du Bellay duidelijk was. In maart 1567 nam hij als calvinistisch voorman deel aan het…

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg was een Duits drukker. Hij geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst in Europa. Hij werkte te Straatsburg en Mainz.  Zijn bekendste werk is de in 1455 voltooide Gutenbergbijbel. De blokdruk bestond al langer, waarbij een hele bladzijde uit één blok werd vervaardigd. Als zo'n bladzijde achteraf moest worden gecorrigeerd en geredigeerd, dan moest er een heel nieuw blok worden gesneden.

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg c. 1395 – February blacksmith, goldsmith, printer, and publisher who introduced printing to Europe. His invention of mechanical movable type printing is the most important invention of the modern period.

Het is onmogelijk te bepalen wanneer of door wie de boekdrukkunst is uitgevonden. De uitvinding wordt toegeschreven aan een aantal personen. Daarvan is de Chinees Pi Chang, die al in de elfde eeuw Chinese karakters zou hebben gedrukt, de enige die historisch gezien voor de eer in aanmerking kan komen.  Eveneens gebruikten hooggeplaatste personen zegelringen om hun persoonlijke zegel of 'handtekening' op belangrijke berichten te drukken.

Het is onmogelijk te bepalen wanneer of door wie de boekdrukkunst is uitgevonden. De uitvinding wordt toegeschreven aan een aantal personen. Daarvan is de Chinees Pi Chang, die al in de elfde eeuw Chinese karakters zou hebben gedrukt, de enige die historisch gezien voor de eer in aanmerking kan komen. Eveneens gebruikten hooggeplaatste personen zegelringen om hun persoonlijke zegel of 'handtekening' op belangrijke berichten te drukken.

Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 – Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517, toen Calvijn acht jaar oud was.

Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 – Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517, toen Calvijn acht jaar oud was.

Maarten Luther was een Duits protestantse theoloog en reformator.  De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. In 1521 werd Luther geëxcommuniceerd door paus Leo X. Luthers naam wordt dikwijls in één adem genoemd met de reformatoren Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn

Portrait by Lucas Cranach der Ältere