dara zuidema

dara zuidema

dara zuidema
Meer ideeën van dara
In de 17e eeuw begonnen mensen nadenken over allerlei dingen. Wetenschappers en filosofen redeneerden en onderzochten dingen en namen niet meer gelijk alles aan wat hun verteld werd. Tijdens de wetenschappelijke revolutie werden onder anderen de drukpers en de microscoop uitgevonden. Nederland speelde een belangrijke rol in die revolutie omdat er in Nederland vrijheid was om alles te worden en te zeggen wat je wou zolang je maar geld verdiende.

In de 17e eeuw begonnen mensen nadenken over allerlei dingen. Wetenschappers en filosofen redeneerden en onderzochten dingen en namen niet meer gelijk alles aan wat hun verteld werd. Tijdens de wetenschappelijke revolutie werden onder anderen de drukpers en de microscoop uitgevonden. Nederland speelde een belangrijke rol in die revolutie omdat er in Nederland vrijheid was om alles te worden en te zeggen wat je wou zolang je maar geld verdiende.

Het centralisme van Hendrik IV sloeg steeds meer over in absolutisme. Een bekend voorbeeld van een absolute koning is Lodewijk XIV. Absolute koningen geloven dat ze het Droit Divin hebben. Het centralisme en absolutisme is ontstaan nadat de feodale samenleving zichzelf had vernietigd. De derde stand wou een sterke leider en Hendrik IV heeft zichzelf dat gemaakt.

Het centralisme van Hendrik IV sloeg steeds meer over in absolutisme. Een bekend voorbeeld van een absolute koning is Lodewijk XIV. Absolute koningen geloven dat ze het Droit Divin hebben. Het centralisme en absolutisme is ontstaan nadat de feodale samenleving zichzelf had vernietigd. De derde stand wou een sterke leider en Hendrik IV heeft zichzelf dat gemaakt.

In de 17e eeuw werd de drukpers uitgevonden. Daarvoor moest men het met de hand overschrijven. meestal werd dit gedaan door monniken omdat die konden lezen en schrijven. Na de uitvinding van de drukpers werd het gemakkelijker informatie te verspreiden. De wetenschappelijke revolutie bereikte de mensen via de boekdrukkunst.

In de 17e eeuw werd de drukpers uitgevonden. Daarvoor moest men het met de hand overschrijven. meestal werd dit gedaan door monniken omdat die konden lezen en schrijven. Na de uitvinding van de drukpers werd het gemakkelijker informatie te verspreiden. De wetenschappelijke revolutie bereikte de mensen via de boekdrukkunst.

Isaac newton ( 1643 - 1727 ) ( geboren in Woolsthorpe-by-Colsterworth ) is bekend omdat hij de natuurwet van de zwaartekracht heeft opgesteld. Er is een verhaal dat toen hij onder een appelboom lag er een appel van de boom viel. newton vroeg zich vervolgens af waarom de appel wel viel maar de maan niet. Hij bedacht toen dat er een kracht moest bestaan die zorgde dat we niet van de aarde afvallen ==> de zwaartekracht.

Isaac newton ( 1643 - 1727 ) ( geboren in Woolsthorpe-by-Colsterworth ) is bekend omdat hij de natuurwet van de zwaartekracht heeft opgesteld. Er is een verhaal dat toen hij onder een appelboom lag er een appel van de boom viel. newton vroeg zich vervolgens af waarom de appel wel viel maar de maan niet. Hij bedacht toen dat er een kracht moest bestaan die zorgde dat we niet van de aarde afvallen ==> de zwaartekracht.

John Locke ( 1632 - 1704 ) was een wetenschapper uit Oxford. Locke zei dat alle mensen dezelfde rechten hadden. De natuur maakt geen onderscheidt tussen mensen, dat worden natuurrechten genoemd. John Locke was ook degene die zei hoe de ideale samenleving eruit zag. Hij zei dat de koning een afspraak maakt met het volk. De koning moet zich aan de wet houden en als hij dat niet doet mag het volk in opstand komen.

John Locke ( 1632 - 1704 ) was een wetenschapper uit Oxford. Locke zei dat alle mensen dezelfde rechten hadden. De natuur maakt geen onderscheidt tussen mensen, dat worden natuurrechten genoemd. John Locke was ook degene die zei hoe de ideale samenleving eruit zag. Hij zei dat de koning een afspraak maakt met het volk. De koning moet zich aan de wet houden en als hij dat niet doet mag het volk in opstand komen.

René Descartes leefde van 1596 tot 1650 en werd geboren in het plaatsje La Haye en Touraine. Zijn familie behoorde tot de bourgeoisie en hij was een filosoof. Descartes is het bekendst van zijn uitspraak 'Cogito ergo sum'. Dat betekent letterlijk "ik denk dus ik ben" waarmee hij bedoelde dat omdat hij zelf nadacht kon hij geen illusie zijn. Ook vondt hij dat je aan alles moest twijfelen en dat twijfel het beginpunt van de wetenschap is.

René Descartes leefde van 1596 tot 1650 en werd geboren in het plaatsje La Haye en Touraine. Zijn familie behoorde tot de bourgeoisie en hij was een filosoof. Descartes is het bekendst van zijn uitspraak 'Cogito ergo sum'. Dat betekent letterlijk "ik denk dus ik ben" waarmee hij bedoelde dat omdat hij zelf nadacht kon hij geen illusie zijn. Ook vondt hij dat je aan alles moest twijfelen en dat twijfel het beginpunt van de wetenschap is.

Antoni van Leeuwenhoek is in 1632 in Delft geboren. Hij onderzocht dingen door middel van inductie. Van Leeuwenhoek is de uitvinder van de microscoop en heeft daardoor onder andere rode bloedcellen ontdekt.

Antoni van Leeuwenhoek is in 1632 in Delft geboren. Hij onderzocht dingen door middel van inductie. Van Leeuwenhoek is de uitvinder van de microscoop en heeft daardoor onder andere rode bloedcellen ontdekt.

Hendrik IV was de koning die in het centralisme steeds verder doorduwde. Hij is geboren in 1553 in het stadje Pau in Frankrijk, stierf in 1610 en werd koning van Frankrijk in 1589. Toen er chaos heerste in Frankrijk wou de bevolking een sterke leider. Hendrik IV heeft sindsdien de macht steeds verder naar zich toe getrokken.

Hendrik IV was de koning die in het centralisme steeds verder doorduwde. Hij is geboren in 1553 in het stadje Pau in Frankrijk, stierf in 1610 en werd koning van Frankrijk in 1589. Toen er chaos heerste in Frankrijk wou de bevolking een sterke leider. Hendrik IV heeft sindsdien de macht steeds verder naar zich toe getrokken.

Thomas Hobbes is geboren in 1588 en gestorven in 1679. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit van Oxford. Thomas Hobbes filosofeerde over de ideale samenleving en redeneerde dat alleen een sterke koning kon voorkomen dat de mens zichzelf uitroeit. Een bekende uitspraak van hem is "Homo homini lupus est." Dat betekent de mens is een wolf voor zijn medemens.

Thomas Hobbes is geboren in 1588 en gestorven in 1679. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit van Oxford. Thomas Hobbes filosofeerde over de ideale samenleving en redeneerde dat alleen een sterke koning kon voorkomen dat de mens zichzelf uitroeit. Een bekende uitspraak van hem is "Homo homini lupus est." Dat betekent de mens is een wolf voor zijn medemens.