Taakverschuiving en kwaliteit van zorg in de praktijk Physician assistant versus aios op de preoperatieve poli Anesthesiologie

pin 1

‘Aanvullende verzekering beperkt keuzevrijheid verzekerden’

Volumenormen: kwaliteit door kwantiteit? Volume-uitkomstrelatie onvoldoende onderbouwd

De waarde van zorg

Zorgkwaliteit verpleeg- en verzorgingshuizen ietsje beter?

Er lijkt weinig verband tussen de diagnostische vaardigheden van internisten en hun eigen inschatting van die vaardigheden. Bij eenvoudige diagnoses zitten ze vaker goed en zijn ze van hun gelijk overtuigd, bij moeilijke diagnoses zitten ze zelden goed maar zijn ze evenzeer van hun gelijk overtuigd.

De stijgende zorguitgaven dwingen beleidsmakers tot moeilijke keuzes in het verzekeringspakket. Om rationele keuzes te maken moet er naast inzicht in de kosten van de zorg ook inzicht zijn in de waarde van de gezondheid die die zorg oplevert. Een extra levensjaar in goede gezondheid (‘quality-adjusted life year’, QALY) lijkt mensen gemiddeld minstens 50.000 euro waard te zijn.

The resource centre for good reporting of health research studies. GUIDELINES

‘Sterfteratio zegt weinig over kwaliteit’ Op kleine schaal, per specialisme of afdeling, is analyse van sterftecijfers nog te verantwoorden, aldus de auteurs, maar als kwaliteitsmaat voor ziekenhuizen is het ‘misleidend voor publiek, clinici, managers en beleidsmakers’. ‘Geen van beide sterftecijfers kunnen voorlopig als rookmelder worden gebruikt.’ https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/sterfteratio-zegt-weinig-over-kwaliteit

https://www.ntvg.nl/artikelen/na-de-operatie-dankzij-de-operatie/volledig Uit observationele gegevens de eenvoudige conclusie trekken ‘dit gebeurt ná dat, dus dit gebeurt dóór dat’ (‘post hoc ergo propter hoc’) is een drogreden die vermeden dient te worden.

Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen
Search