Pinterest
Geen patiënt is ooit gered dankzij een p-waarde; je kunt mensen niet behandelen of diagnosticeren met een p-waarde

Geen patiënt is ooit gered dankzij een p-waarde; je kunt mensen niet behandelen of diagnosticeren met een p-waarde

https://www.ntvg.nl/artikelen/na-de-operatie-dankzij-de-operatie/volledig  Uit observationele gegevens de eenvoudige conclusie trekken ‘dit gebeurt ná dat, dus dit gebeurt dóór dat’ (‘post hoc ergo propter hoc’) is een drogreden die vermeden dient te worden.

https://www.ntvg.nl/artikelen/na-de-operatie-dankzij-de-operatie/volledig Uit observationele gegevens de eenvoudige conclusie trekken ‘dit gebeurt ná dat, dus dit gebeurt dóór dat’ (‘post hoc ergo propter hoc’) is een drogreden die vermeden dient te worden.

‘Sterfteratio zegt weinig over kwaliteit’  Op kleine schaal, per specialisme of afdeling, is analyse van sterftecijfers nog te verantwoorden, aldus de auteurs, maar als kwaliteitsmaat voor ziekenhuizen is het ‘misleidend voor publiek, clinici, managers en beleidsmakers’. ‘Geen van beide sterftecijfers kunnen voorlopig als rookmelder worden gebruikt.’  https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/sterfteratio-zegt-weinig-over-kwaliteit

‘Sterfteratio zegt weinig over kwaliteit’ Op kleine schaal, per specialisme of afdeling, is analyse van sterftecijfers nog te verantwoorden, aldus de auteurs, maar als kwaliteitsmaat voor ziekenhuizen is het ‘misleidend voor publiek, clinici, managers en beleidsmakers’. ‘Geen van beide sterftecijfers kunnen voorlopig als rookmelder worden gebruikt.’ https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/sterfteratio-zegt-weinig-over-kwaliteit

The resource centre for good reporting of health research studies. GUIDELINES

The resource centre for good reporting of health research studies. GUIDELINES

De stijgende zorguitgaven dwingen beleidsmakers tot moeilijke keuzes in het verzekeringspakket.  Om rationele keuzes te maken moet er naast inzicht in de kosten van de zorg ook inzicht zijn in de waarde van de gezondheid die die zorg oplevert.  Een extra levensjaar in goede gezondheid (‘quality-adjusted life year’, QALY) lijkt mensen gemiddeld minstens 50.000 euro waard te zijn.

De stijgende zorguitgaven dwingen beleidsmakers tot moeilijke keuzes in het verzekeringspakket. Om rationele keuzes te maken moet er naast inzicht in de kosten van de zorg ook inzicht zijn in de waarde van de gezondheid die die zorg oplevert. Een extra levensjaar in goede gezondheid (‘quality-adjusted life year’, QALY) lijkt mensen gemiddeld minstens 50.000 euro waard te zijn.

Er lijkt weinig verband tussen de diagnostische vaardigheden van internisten en hun eigen inschatting van die vaardigheden. Bij eenvoudige diagnoses zitten ze vaker goed en zijn ze van hun gelijk overtuigd, bij moeilijke diagnoses zitten ze zelden goed maar zijn ze evenzeer van hun gelijk overtuigd.

Er lijkt weinig verband tussen de diagnostische vaardigheden van internisten en hun eigen inschatting van die vaardigheden. Bij eenvoudige diagnoses zitten ze vaker goed en zijn ze van hun gelijk overtuigd, bij moeilijke diagnoses zitten ze zelden goed maar zijn ze evenzeer van hun gelijk overtuigd.

Zorgkwaliteit verpleeg- en verzorgingshuizen ietsje beter?

Zorgkwaliteit verpleeg- en verzorgingshuizen ietsje beter?

De waarde van zorg

De waarde van zorg

Volumenormen: kwaliteit door kwantiteit?  Volume-uitkomstrelatie onvoldoende onderbouwd

Volumenormen: kwaliteit door kwantiteit? Volume-uitkomstrelatie onvoldoende onderbouwd

Taakverschuiving en kwaliteit van zorg in de praktijk Physician assistant versus aios op de preoperatieve poli Anesthesiologie

Taakverschuiving en kwaliteit van zorg in de praktijk Physician assistant versus aios op de preoperatieve poli Anesthesiologie

‘Aanvullende verzekering beperkt keuzevrijheid verzekerden’

‘Aanvullende verzekering beperkt keuzevrijheid verzekerden’