The resource centre for good reporting of health research studies. GUIDELINES

The resource centre for good reporting of health research studies. GUIDELINES

Geen patiënt is ooit gered dankzij een p-waarde; je kunt mensen niet behandelen of diagnosticeren met een p-waarde

Geen patiënt is ooit gered dankzij een p-waarde; je kunt mensen niet behandelen of diagnosticeren met een p-waarde

https://www.ntvg.nl/artikelen/na-de-operatie-dankzij-de-operatie/volledig  Uit observationele gegevens de eenvoudige conclusie trekken ‘dit gebeurt ná dat, dus dit gebeurt dóór dat’ (‘post hoc ergo propter hoc’) is een drogreden die vermeden dient te worden.

https://www.ntvg.nl/artikelen/na-de-operatie-dankzij-de-operatie/volledig Uit observationele gegevens de eenvoudige conclusie trekken ‘dit gebeurt ná dat, dus dit gebeurt dóór dat’ (‘post hoc ergo propter hoc’) is een drogreden die vermeden dient te worden.

‘Sterfteratio zegt weinig over kwaliteit’  Op kleine schaal, per specialisme of afdeling, is analyse van sterftecijfers nog te verantwoorden, aldus de auteurs, maar als kwaliteitsmaat voor ziekenhuizen is het ‘misleidend voor publiek, clinici, managers en beleidsmakers’. ‘Geen van beide sterftecijfers kunnen voorlopig als rookmelder worden gebruikt.’  https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/sterfteratio-zegt-weinig-over-kwaliteit

‘Sterfteratio zegt weinig over kwaliteit’ Op kleine schaal, per specialisme of afdeling, is analyse van sterftecijfers nog te verantwoorden, aldus de auteurs, maar als kwaliteitsmaat voor ziekenhuizen is het ‘misleidend voor publiek, clinici, managers en beleidsmakers’. ‘Geen van beide sterftecijfers kunnen voorlopig als rookmelder worden gebruikt.’ https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/sterfteratio-zegt-weinig-over-kwaliteit

‘Aanvullende verzekering beperkt keuzevrijheid verzekerden’

‘Aanvullende verzekering beperkt keuzevrijheid verzekerden’

Pinterest
Zoeken