Golden Fish

Collection by Romeo Destacamento

480 
Pins
 • 
52 
Followers
azumanishiki Goldfish Party, Goldfish Pond, Colorful Fish, Tropical Fish, Koi, Fantail Goldfish, Tetra Fish, Oscar Fish, Betta Fish

Cá vàng oranda

Trên thị trường cá cảnh, cá vàng oranda thường được gọi là “cá vàng đầu lân”. Cách gọi này thiếu chính xác vì đầu lân (lionhead) là dạng đầu có bướu...

China Goldfish Find details about China Oranda, Ryukin from Goldfish - Beijing Pet Company Comet Goldfish, Goldfish Bowl, Lionhead Goldfish, Betta Fish, Fish Fish, Fish Information, Common Carp, Natural Pond, Aquarium Fish

The information is not available right now

China Goldfish -4, Find details about China Oranda, Ryukin from Goldfish -4 - Beijing Pet Company