Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Met deze coöperatieve werkvorm oefen je de tafeltjes op een speelse, maar ook leerzame manier. En het enige wat je nodig hebt zijn muziek en stickerpapier.

Met deze coöperatieve werkvorm oefen je de tafeltjes op een speelse, maar ook leerzame manier. En het enige wat je nodig hebt zijn muziek en stickerpapier.

Spelletje ivm de tafels: TAFELVIERKANTJES. Speluitleg: Lln gooien om beurt met 2 dobbelstenen en voeren de vermenigvuldiging uit. Eén zijde van het passende vierkantje wordt aangestreept in die leerling zijn/haar kleur. Wanneer een leerling vier zijden van een vierkantje heeft kunnen aanstrepen, mag hij/zij het vierkantje inkleuren. Wie het meeste vierkantjes heeft kunnen inkleuren wint het spel.

Spelletje ivm de tafels: TAFELVIERKANTJES. Speluitleg: Lln gooien om beurt met 2 dobbelstenen en voeren de vermenigvuldiging uit. Eén zijde van het passende vierkantje wordt aangestreept in die leerling zijn/haar kleur. Wanneer een leerling vier zijden van een vierkantje heeft kunnen aanstrepen, mag hij/zij het vierkantje inkleuren. Wie het meeste vierkantjes heeft kunnen inkleuren wint het spel.

Leuk om de maaltafels in te oefenen. De leerlingen trekken om de beurt een kaartje uit de kom. Juist antwoord: de leerlingen bedekken de uitkomst met een schijfje en houden het kaartje bij. Fout antwoord: de leerlingen leggen het kaartje opnieuw in de kom. De leerlingen proberen zoveel mogelijk vier op een rij te maken. Per keer dat er vier op een rij gemaakt wordt, krijgen de leerlingen een punt. Kan individueel of in groep gespeeld worden.

Look at the equation and cover the answer on a multiplication chart. Good way to get to know how to use a multiplication chart. This will also with an addition chart etc

Para mis "amigos de los números"

Skip Counting by 6 and Can be used as an outdoor activity where students have to jump, leap, hop, skip etc. through hoops laid on the floor. Students/teacher can write in chalk the starting number on the ground.

Nieuwe versie: vier op een rij. Eenvoudig te maken en ideaal om de maal- en deeltafels in te oefenen op een speelse manier.

Nieuwe versie: vier op een rij. Eenvoudig te maken en ideaal om de maal- en deeltafels in te oefenen op een speelse manier.

Bewegend de tafels leren

Jaguar Tummy Rub is one of the exercises in Math and movement that is not only fun and provides exercise but also increases math ability.

Pinterest
Search