Dr. Bo

Dr. Bo

104 gedichten geschreven tijdens de revalidatie van een langdurig en 'complex' ziekbed, reflecties op een bewogen periode in een mensenleven.