dicle yilmaz
Meer ideeën van dicle
don't ruin a good today because of a bad day yesterday. quotes. wisdom. advice. life lessons.

don't ruin a good today because of a bad day yesterday. quotes. wisdom. advice. life lessons.

het begin van de boekdrukkunst begon rond 1455. door de uitvinding van de drukpers konden de wetenschappers veel sneller en makkelijker hun ideeen verspreiden. dit lazen anderen wetenschappers ook en daardoor kregen zij nieuwe ideeen voor nieuwe uitvindingen (wetenschappelijke revolutie)

het begin van de boekdrukkunst begon rond 1455. door de uitvinding van de drukpers konden de wetenschappers veel sneller en makkelijker hun ideeen verspreiden. dit lazen anderen wetenschappers ook en daardoor kregen zij nieuwe ideeen voor nieuwe uitvindingen (wetenschappelijke revolutie)

men dacht in de 17e eeuw dat wetenschappers geen geloof hadden. dit was niet zo.de wetenschappers combineerden wetenschap& geloof.ze geloofden wel anders. ze dachten dat god niet de machtige was. zij hadden een opvatting dat god ons 2 boeken had gegeven: de Bijbel & het boeck der natuere. hierin schreven wetenschappers& filosofen waar ze achter waren gekomen in de wetenschappelijke revolutie.om te verkomen dat beide boeken elkaar tegenspraken loste men op door de bijbel niet letterlijk te…

men dacht in de 17e eeuw dat wetenschappers geen geloof hadden. dit was niet zo.de wetenschappers combineerden wetenschap& geloof.ze geloofden wel anders. ze dachten dat god niet de machtige was. zij hadden een opvatting dat god ons 2 boeken had gegeven: de Bijbel & het boeck der natuere. hierin schreven wetenschappers& filosofen waar ze achter waren gekomen in de wetenschappelijke revolutie.om te verkomen dat beide boeken elkaar tegenspraken loste men op door de bijbel niet letterlijk te…

Nederland stond bekend van het omtoveren van water tot een stuk land. in 1607 werd er een nieuw project gestart door een groep Amsterdamse bestuurders en kooplieden namelijk de beemster. de grond kon gebuikt worden voor de landbouw en dat zou dan een bijdrage leveren aan de voedselvoorzienig voor de groeiende stad (kapitalisme) Jan Adriaenszoon Leeghwater plaatste molens. hierdoor viel de beemster in 1612 droog.

Nederland stond bekend van het omtoveren van water tot een stuk land. in 1607 werd er een nieuw project gestart door een groep Amsterdamse bestuurders en kooplieden namelijk de beemster. de grond kon gebuikt worden voor de landbouw en dat zou dan een bijdrage leveren aan de voedselvoorzienig voor de groeiende stad (kapitalisme) Jan Adriaenszoon Leeghwater plaatste molens. hierdoor viel de beemster in 1612 droog.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) was een Nederlandse microbioloog. hij was de ontdekker van de micro-organismen. wat hij zag beschreef hij nauwkeurig. van leeuwenhoek zocht eerst naar bewijzen en hij onderzocht dingen zelf voordat hij sprak van de waarheid (redeneren). voor zijn waarneming gebruikte hij de microscoop. zo konden andere wetenschappers zijn waarnemingen controleren.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) was een Nederlandse microbioloog. hij was de ontdekker van de micro-organismen. wat hij zag beschreef hij nauwkeurig. van leeuwenhoek zocht eerst naar bewijzen en hij onderzocht dingen zelf voordat hij sprak van de waarheid (redeneren). voor zijn waarneming gebruikte hij de microscoop. zo konden andere wetenschappers zijn waarnemingen controleren.

John Locke (1632-1704) was een wetenschapper. hij was het niet eens met droit divin --> het recht dat de koning van god heeft gekregen om als leider van een land/volk op te treden. hij vond dat iedereen dezelfde rechten hadden. de natuur had niet de een meer recht mogen geven dan de ander. hij noemde de rechten die mensen van nature hadden; natuurrechten. hij had een toespraak dat de koning mocht regeren in opdracht van het volk in ruil voor macht. de koning moest zich wel aan de wetten…

John Locke (1632-1704) was een wetenschapper. hij was het niet eens met droit divin --> het recht dat de koning van god heeft gekregen om als leider van een land/volk op te treden. hij vond dat iedereen dezelfde rechten hadden. de natuur had niet de een meer recht mogen geven dan de ander. hij noemde de rechten die mensen van nature hadden; natuurrechten. hij had een toespraak dat de koning mocht regeren in opdracht van het volk in ruil voor macht. de koning moest zich wel aan de wetten…

Thomas Hobbes (1588-1679) was een engelse filosoof. Hobbes ging er van uit dat de mens in een natuurlijke toestand er was om te overleven. mensen willen dus overleven en dat maakt dat zij concurrenten van elkaar zijn. zijn uitspraak was: homo homini lupus est --> de mens is voor zijn medemens een wolf. Alleen een sterke koning kan er voor zorgen dat de mens niet uitsterft (absolutisme)

Thomas Hobbes (1588-1679) was een engelse filosoof. Hobbes ging er van uit dat de mens in een natuurlijke toestand er was om te overleven. mensen willen dus overleven en dat maakt dat zij concurrenten van elkaar zijn. zijn uitspraak was: homo homini lupus est --> de mens is voor zijn medemens een wolf. Alleen een sterke koning kan er voor zorgen dat de mens niet uitsterft (absolutisme)

Isaac Newton (1643-1727) was een Engelse wiskundige,astronoom , natuurkundige,alchemist en natuurfilosoof. toen Isaac Newton op een dag onder een appelboom lag en een appel viel begon hij te denken. waarom viel de appel wel maar de maan niet op de aarde?via andere theorieen berekende hij dat rond de aarde ook zwaartekracht is. dit zorgt ervoor dat we niet van de aarde vallen. hij stelde een natuurwet op: een algemene geldende regel in de natuur dat steeds terugkomt.

Isaac Newton (1643-1727) was een Engelse wiskundige,astronoom , natuurkundige,alchemist en natuurfilosoof. toen Isaac Newton op een dag onder een appelboom lag en een appel viel begon hij te denken. waarom viel de appel wel maar de maan niet op de aarde?via andere theorieen berekende hij dat rond de aarde ook zwaartekracht is. dit zorgt ervoor dat we niet van de aarde vallen. hij stelde een natuurwet op: een algemene geldende regel in de natuur dat steeds terugkomt.

Rene Decartes (1596 tot 1650). de ouders van hem waren rijk en behoorden tot de bourgeoisie --> rijke burgers met belangrijke functie maar niet van adel. volgens decartes kijkt iedereen anders op tegen de wereld. daarom was het volgens hem moeilijk om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en illusie. een ding wist hij zeker:hij twijfelde. decartes zei dat je beter aan alles kon twijfelen. zijn uitspraak : Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben) iets is dus alleen waar als je het kan…

Rene Decartes (1596 tot 1650). de ouders van hem waren rijk en behoorden tot de bourgeoisie --> rijke burgers met belangrijke functie maar niet van adel. volgens decartes kijkt iedereen anders op tegen de wereld. daarom was het volgens hem moeilijk om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en illusie. een ding wist hij zeker:hij twijfelde. decartes zei dat je beter aan alles kon twijfelen. zijn uitspraak : Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben) iets is dus alleen waar als je het kan…

Francis Bacon leefde van 1561 tot 1626. Hij sloot zich aan op de theorieen van Decartes en Spinoza: Iedereen geeft een andere uitleg van een waarneming. Bacon noemde dit probleem bij waarnemingen: menselijke dwaling. Dit waren volgens hem de 4 punten die onze verstand vertroebelden: hartstocht, aanleg+ opvoeding , spraakverwarring en ideëen van andere filosofen. Hij werd bekend door de wetenschap met de inductieve methode.hierbij maakte hij een theorie van verschillende feiten en…

Francis Bacon leefde van 1561 tot 1626. Hij sloot zich aan op de theorieen van Decartes en Spinoza: Iedereen geeft een andere uitleg van een waarneming. Bacon noemde dit probleem bij waarnemingen: menselijke dwaling. Dit waren volgens hem de 4 punten die onze verstand vertroebelden: hartstocht, aanleg+ opvoeding , spraakverwarring en ideëen van andere filosofen. Hij werd bekend door de wetenschap met de inductieve methode.hierbij maakte hij een theorie van verschillende feiten en…