Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Toller IKEA Hack für Kinder. Mit den IKEA Korkuntersetzern plus der Limmaland Bastelvorlage bastelt ihr eine Lernuhr für Kinder unter 10 Minuten. Und dazu kostet sie extrem wenig und erfüllt ihren Zweck wunderbar! Tolles Lernmaterial und kostenloses Schulmaterial. http://www.limmaland.com

Uhrzeit lernen - günstiger IKEA Hack für Kinder!

Permalink voor ingesloten afbeelding

tipsvoordeklas on

Build a simple structure on one side and have your child copy it on the other…

Werkbladen - ruimtelijke orientatie - nakleuren ~ Juf Milouהתמצאות במרחב

Werkbladen - ruimtelijke orientatie - nakleuren ~ Juf Milouהתמצאות במרחב

Pinterest
Search