h4 wetenschap en absolutisme

werkstuk geschiedenis
16 Pins9 Followers
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)   (2)   Waarschijnlijk zijn de lezen gemaakt tijdens het glasblazen het bolletje wat aan de blaaspijp zat gebruikte hij dan als lens. Hij had geen studie en en hij experimenteerde veel al zijn waarnemingen en conclusies schreef hij op, inductie dus ( van onderzoek naar theorie.)

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Antoni van Leeuwenhoek in geboren in Delft toen hij jong was was hij al in wis-, natuur- en scheikunde geïnteresseerd. Hij heeft ook de microscoop verbeterd en dat is de grootste reden waarom hij bekend is. Hij heeft microscoop goed kunnen verbeteren doordat hij door de lenzen die hij maakte.

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

Francis Bacon (1561-1626) Francis Bacon was een Engelse filosoof, zijn theorieën sloten aan op die van Descartes en Spinoza. Spinoza zei dat als je tien mensen iets liet ruiken ze allen tien een ander antwoord zouden geven, Bacon zei dat dat door de 'menselijke dwaling' kwam. Bacon redeneerde (redeneren: een gedachtengang bendenken en die volgen.)het zo: er waren vier dingen die je verstand beïnvloedde; hartstocht, iemands aanleg en opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen.

Sir Francis Bacon lived from He was an English philosopher who invented the Baconian Method. He stressed observation as a way to come to a conclusion.

Lodewijk XIV aan de macht (2) Ook de mensen die van adel waren woonde in het paleis omdat Lodewijk niet wilde dat ze in opstand kwamen daarom zorgde hij er ook voor dat de mensen iets hadden om te doen, een bal ezv. ook had Lodewijk een groot rijk de grootste in Europa, hij had daarom ook veel aanzien.

Curly Hair Problems -- But usually, I don't mind and embrace the frizz/curl!

Lodewijk XIV komt aan de macht toen Mazarin dood ging in 1661, trok lodewijk XIV alle macht naar zich toe en paste de privillages (voorrechten) van de adel af. Lodewijk XIV regeerde vanuit een punt, centralisatie, het streven van vorsten om alles vanuit één punt te besturen. hij regeerde vanuit zijn paleis in Versailles.

Curly Hair Problems -- But usually, I don't mind and embrace the frizz/curl!

Karel I komt aan de macht (2)  Toen het parlement niet meer mee werkte ontstond er een burgeroorlog. Karel I werd gevangengenomen en kwam weer vrij maar daarna is hij veroordeeld tot de doodstraf, en is hij onthoofdt

Charles Stuart, King of England (Charles I), Scotland and Ireland, son of James I and grandson of Mary, Queen of Scots.

Karel I komt aan de macht  In 1625 kwam Karel I aan de macht in Engeland, hij was regeerde over Engeland, schotland en Wales. Hij wilde dat het absolutisme (een vorst heeft de macht en er gebeurt niets buiten zijn wil) de ideale manier van regeren werd. Engeland was al snel in oorlog met Frankrijk en Spanje en Karel I had dus veel geld nodig voor zijn leger, dat geld vroeg hij aal het parlement en zij keken of hij het geld kreeg.

Charles Stuart, King of England (Charles I), Scotland and Ireland, son of James I and grandson of Mary, Queen of Scots.

Baruch Spinoza  (1632-1677)  (2) Volgens Spinoza had de mens eigenlijk geen vrije wil maar de mens zou denken dat hij vrij was doordat hij de zich wel bewust was van de handelingen maar niet van de oorzaken daarvan, de mens had het inzicht niet om het geheel te zien. Ook zei hij dat als je tien mensen hetzelfde zou laten ruiken dat ze allemaal een ander antwoord zouden hebben, dat kwam door de interpretatie (de reactie die iemand geeft op wat hij of zij heeft waargenomen.)

Baruch Spinoza - Philosopher: Taught me to question everything, even authority.

Baruch de Spinoza (1632-1677) Baruch Spinoza is een van de grootste Nederlandse filosofen geboren in Amsterdam. Volgens hem zijn de teksten uit de bijbel niet door god geschreven maar door de mens. En volgens hem was god hetzelfde als de natuur en de mensheid. Alles in het universum was één.

Baruch Spinoza - Philosopher: Taught me to question everything, even authority.

John Locke (1632-1704) Locke vond ook dat de koning in opdracht van het volk mocht regeren en daar voor moesten ze zich ook aan de wetten houden als de koning dat niet deed mocht het volk in opstand komen. Hiermee was de kritische kijk op koningen en vorsten vast gelegd.

John Locke was een filosoof. Hij werd geboren in 1632 in de buurt van Bristol…

Isaac newton (1643-1727)  Newton was een Engelse wetenschapper en was hoos Leraar in Cambrige en hij heeft de natuurwet opgesteld. Hij zat op een avond onder een appelboom en er viel een appel maar, waarom viel die appel wel op de grond maar knalde de maan niet op de aarde? Dat was het begin van de natuurwet. Newton ontdekte dan er buiten de aarde ook zwaartekracht was. Zie voor de rest van het verhaal pin: vervolg Isaac Newton.(Cambrige)

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

Het Edict van Nantes wordt opgeheven   Lodewijk XIV regeerde absolutistisch hij wilde daarom ook dat iedereen het zelfde geloof had, daarom wilde hij het Edict van Nantes opheffen wat Hendrik IV in 1598 had opgesteld waardoor de hugenoten, de Franse protestanten. Hun geloof uit mochten oefenen. dus toen Lodewijk het in 1685 ophief moesten alle hugenoten vertrekken of bekeren.

Edict Of Nantes -Henry VI's willingness to sacrifice religious principles to political necessity saved France. -The Edict of Nantes granted liberty of conscience and liberty of public worship of Huguenots in 150 fortified towns. It was established in

Vervolg René Descartes (1596-1650) Volgend Descartes was het moeilijk om onderscheid te maken tussen illusie en werkelijkheid, door al die verschillende blikken op de wereld dus vond hij dat je maar beter aan alles kon twijfelen kon je denken en was je zeker geen illusie.

Vervolg René Descartes (1596-1650) Volgend Descartes was het moeilijk om onderscheid te maken tussen illusie en werkelijkheid, door al die verschillende blikken op de wereld dus vond hij dat je maar beter aan alles kon twijfelen kon je denken en was je zeker geen illusie.

René Descartes (1596-1650) René Descartes was een wiskundige. Hij reisde veel door Europa dat kon hij doen omdat zijn ouders tot de bourgeoisie de rijkere laag van de bevolking, niet van adel. Door dat hij veel rond reisde kwam hij er achter dat ieder mens met een andere blik naar de wereld kijkt. zie voor de rest van het verhaal vervolg Descartes, (stockholm)

René Descartes (1596-1650) René Descartes was een wiskundige. Hij reisde veel door Europa dat kon hij doen omdat zijn ouders tot de bourgeoisie de rijkere laag van de bevolking, niet van adel. Door dat hij veel rond reisde kwam hij er achter dat ieder mens met een andere blik naar de wereld kijkt. zie voor de rest van het verhaal vervolg Descartes, (stockholm)

John Locke (1632-1704) Locke was een wetenschapper uit Oxford. Locke was het niet eens met de mensen dat koningen en vorsten een goddelijke recht hadden om te regeren. Volgens Locke hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur heeft de één niet meer recht gegeven dan de ander, iedereen is vrij en gelijk, de natuur maakte geen onderscheid. Dat recht noemde hij natuurrechten. zie voor de rest van het verhaal de pin: vervolg John Locke (Bristol)

John Locke was een filosoof. Hij werd geboren in 1632 in de buurt van Bristol…

Vervolg Isaac Newton (1643-1727)  De maan knalde niet op de aarde omdat de baan die de maan om de aarde, het is te vergelijken met een emmer water die je rond slingert het water blijft in de emmer. Dat was de natuur wet van Isaac Newton.

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

Pinterest
Search