Pinterest
Great trick for teaching how to make 10. Students use a highlighter to find the "10" and then circle the other number with a crayon. Brilliant!

Great trick for teaching how to make Students use a highlighter to find the and then circle the other number with a crayon. Although, I think it would be easier to always make 10 with the larger number, not necessarily the first number in the equation.

Getalzoeker! Schrijf een getal in het midden.De kinderen mogen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal de cijfers bij elkaar zoeken, die samen het getal vormen.

Choose a number, write it in the middle box. Kids search vertically, horizontally and diagonally to find addends that equal the number. In grade we use this for numbers as we practice mental math strategies. It's a great "spo

These free pizza fraction printables are a great way to have fun and learn about equivalent fractions.

Free Pizza Fraction Printable Activities: Equivalent Fractions

Download de pdf van het metriek stelsel Meer bekijken:TafelmatrixLeeg honderdveldTafelmatrix leegHonderdveldBreuken

Download de pdf van het metriek stelsel Meer bekijken:TafelmatrixLeeg honderdveldTafelmatrix leegHonderdveldBreuken

Samen 10! Rekenspel met de bel. Ligt er samen 10 dan mag je bellen en win je de stapel open kaarten van de ander! Kun je dus ook doen met bijv. 'dubbelen'

Meer of minder - Rekenspelletjes rekentassen deel 2 :: Juf Christa

Beelddenkers hebben problemen met het verwerken van sequentiële informatie, opdrachten met een volgorde. Dat is erg lastig bij redactiesommen, zoveel informatie, wat is belangrijk, wat niet? Soms, maar niet altijd, zien ze direct het beeld van het antwoord, maar daar kom je niet ver mee op school. Dit stappenplan kan ze helpen bij het in …

Beelddenkers hebben problemen met het verwerken van sequentiële informatie, opdrachten met een volgorde. Dat is erg lastig bij redactiesommen, zoveel informatie, wat is belangrijk, wat niet? Soms, maar niet altijd, zien ze direct het beeld van het antwoord, maar daar kom je niet ver mee op school. Dit stappenplan kan ze helpen bij het in …

Area and Perimeter anchor chart and ideas for teaching area and perimeter

Perimeter and Area

Domein: verbanden,. Onderdeel: verhoudingen, breuken en kommagetallen. Doel: omzetten van verhoudingen in breuken en percentages en andersom

Domein: verbanden,. Onderdeel: verhoudingen, breuken en kommagetallen. Doel: omzetten van verhoudingen in breuken en percentages en andersom

Interactive notes for teaching decimals using models.  5.NBT.A.3, 5.NBT.A.3a, 5.NBT.A.3b

DECIMALS: Interactive Notebook {Covers 5th Grade NBT Standards}

Students find the area and perimeter of their name.

Buggy for Second Grade: Homophones, Area, and Rocks Oh My! Kids find the "area" of their names

Werkblad: kleur evenveel potloden

počítání do 9

The Growing Room ideas for teaching children math mathematics numbers addition subtraction multiplication division games fun

Numbers for skip counting and multiplication Here's a set of number organizers that show multiples of each number inside the number outline. These might be interesting pieces in student notebooks.