Onze Amsterdamse Poort, waar Kenau Simonsdochter Hasselaer op de walmuren heeft gestaan om de Spaanse aanval tijdens de Tachtigjarige Oorlog af te slaan. Het is de enige poort die het beleg zonder noemenswaardige schade heeft doorstaan.

Amsterdam Gate, where Plankenau Simon Daughter Hasselaer stood on the ramparts to fight off the Spanish attack during the Eighty Years War. It is the only port that withstood the siege without significant damage.

Pinterest
Search