two motorcycles parked next to each other with the words fotobewking doen of net done?
Fotobewerking: ja of nee?
Nabewerking. Geen onderwerp is zoveel besproken als nabewerking en de meningen zijn er over verdeeld. Aan het ene uiterste staan de mensen die alle fotobewerking ‘uit den boze’ vinden, aan de andere kan staan zij die flink sleutelen aan hun foto’s om het perfecte beeld te creëren. En wie heeft er nu gelijk?
a woman is writing in her notebook with the words watt mee je daar over weten?
Auteursrecht: wat moet je er nou écht over weten?
Auteursrecht: saaaaaaiiiii Toch is het belangrijk iets te weten van dit onderwerp, vooral als je afbeeldingen gebruikt voor bij je social media posts of op je website. Een vergissing is snel gemaakt en kan je duur komen te staan. Krik dus snel je kennis op en download het handige auteursrechtkaart.