EtnoSelect

EtnoSelect

www.etnoselect.nl
Amsterdam / Werving van allochtone respondenten m.b.v. internet en social media, multi-etnische communicatiecampagnes, onderzoek, etnomarketing, focusgroepen en advies.
EtnoSelect
More ideas from EtnoSelect
Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) heeft een nieuw voorstel ingediend over de verplichting Nederlands te leren voor het verkrijgen van bijstand. Dit voorstel wordt binnenkort door de ministerraad besproken. Zo meldde de De Volkskrant deze ochtend. Onduidelijk is nog precies of dat al vandaag zou zijn, zoals het landelijk ...

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) heeft een nieuw voorstel ingediend over de verplichting Nederlands te leren voor het verkrijgen van bijstand. Dit voorstel wordt binnenkort door de ministerraad besproken. Zo meldde de De Volkskrant deze ochtend. Onduidelijk is nog precies of dat al vandaag zou zijn, zoals het landelijk ...

Kamerlid Pieter Duisenburg van de VVD ziet in de recente uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) directe aanleiding om de accreditatie van deze opleiding in te trekken. Hij heeft daartoe minister Jet Bussemaker van Onderwijs opgeroepen. De kwestie is opnieuw actueel omdat vandaag de leden van de vaste Kamercommiss

Kamerlid Pieter Duisenburg van de VVD ziet in de recente uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) directe aanleiding om de accreditatie van deze opleiding in te trekken. Hij heeft daartoe minister Jet Bussemaker van Onderwijs opgeroepen. De kwestie is opnieuw actueel omdat vandaag de leden van de vaste Kamercommiss

Afghanistan is wederom het land waar de meeste mensen uit zijn vertrokken. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van VluchtelingenWerk Nederland.  Het afgelopen jaar vluchtten ruim 2,5 miljoen mensen uit Afghanistan.

Afghanistan is wederom het land waar de meeste mensen uit zijn vertrokken. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van VluchtelingenWerk Nederland. Het afgelopen jaar vluchtten ruim 2,5 miljoen mensen uit Afghanistan.

Net als bij andere religies is het ook voor moslims van belang dat rituelen rondom de dood worden uitgevoerd volgens geloofsvoorschriften. Nederlandse artsen en verpleegkundigen hebben echter nauwelijks kennis van deze rituelen bij overlijden van moslims.

Net als bij andere religies is het ook voor moslims van belang dat rituelen rondom de dood worden uitgevoerd volgens geloofsvoorschriften. Nederlandse artsen en verpleegkundigen hebben echter nauwelijks kennis van deze rituelen bij overlijden van moslims.

Antillianen komen bijna vijftien keer zo vaak door geweld om het leven dan autochtonen. Dit blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek. Tussen 1997 en 2011 zijn 113 Antillianen vermoord. Bij Surinamers, Turken en Marokkanen is dit iets minder dan de helft.    Reden voor deze hoge aantallen is gelegen op Curaçao.

Antillianen komen bijna vijftien keer zo vaak door geweld om het leven dan autochtonen. Dit blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek. Tussen 1997 en 2011 zijn 113 Antillianen vermoord. Bij Surinamers, Turken en Marokkanen is dit iets minder dan de helft. Reden voor deze hoge aantallen is gelegen op Curaçao.

Onder het mom van 'goed nieuws is geen nieuws' wordt er in de media met name aandacht besteed aan de negatieve invloeden van migranten op de Nederlandse samenleving. Hoewel er ongetwijfeld ook positieve bijdragen zijn te vinden van migranten aan de Nederlandse samenleving is dit nooit op een degelijke manier uitgezocht.

Onder het mom van 'goed nieuws is geen nieuws' wordt er in de media met name aandacht besteed aan de negatieve invloeden van migranten op de Nederlandse samenleving. Hoewel er ongetwijfeld ook positieve bijdragen zijn te vinden van migranten aan de Nederlandse samenleving is dit nooit op een degelijke manier uitgezocht.

Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de kennis en het begrip van de grondwet en de democratie onder allochtone als autochtone Nederlanders.

Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de kennis en het begrip van de grondwet en de democratie onder allochtone als autochtone Nederlanders.

In de afgelopen tien jaar is het aantal niet-westerse allochtone studenten in het hoger onderwijs met 73 procent gestegen. CDA vroeg aan het ministerie van OCW of de basisbeurs de groei heeft veroorzaakt.

In de afgelopen tien jaar is het aantal niet-westerse allochtone studenten in het hoger onderwijs met 73 procent gestegen. CDA vroeg aan het ministerie van OCW of de basisbeurs de groei heeft veroorzaakt.

Pesten op school is van alle tijden. Uit onderzoek blijkt dat meerdere etniciteiten in een klas niet perse leidt tot pesterijen langs etnische scheidslijnen, maar dat het pestgedrag wel toeneemt.

Pesten op school is van alle tijden. Uit onderzoek blijkt dat meerdere etniciteiten in een klas niet perse leidt tot pesterijen langs etnische scheidslijnen, maar dat het pestgedrag wel toeneemt.

De ambities bij moslimjongeren zijn groter dan bij niet-moslimjongeren. Daarnaast zijn ze ook meer ondernemingsgezind. Dat blijkt uit onderzoek onder 600 Antwerpenaren.

De ambities bij moslimjongeren zijn groter dan bij niet-moslimjongeren. Daarnaast zijn ze ook meer ondernemingsgezind. Dat blijkt uit onderzoek onder 600 Antwerpenaren.

De eerste generatie allochtone ouderen kunnen vaak niet lezen en schrijven. Communicatie loopt vaak moeilijk omdat ze moeite hebben met vragen die niet concreet zijn. Dat blijkt uit het rapport over Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen in Noord-Brabant.

De eerste generatie allochtone ouderen kunnen vaak niet lezen en schrijven. Communicatie loopt vaak moeilijk omdat ze moeite hebben met vragen die niet concreet zijn. Dat blijkt uit het rapport over Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen in Noord-Brabant.

Leerlingen van allochtone afkomst worden structureel geweigerd op basisscholen. De reden hiervoor is dat de school bang is om een zwarte school te worden en vrezen een lage Cito-score.    Het toelaten van veel allochtone leerlingen met leer- en taalachterstanden zouden het niveau negatief beïnvloeden.

Leerlingen van allochtone afkomst worden structureel geweigerd op basisscholen. De reden hiervoor is dat de school bang is om een zwarte school te worden en vrezen een lage Cito-score. Het toelaten van veel allochtone leerlingen met leer- en taalachterstanden zouden het niveau negatief beïnvloeden.

De fundamentalistische stroming van het salafisme is populair onder de Nederlandse moslimjongeren.

De fundamentalistische stroming van het salafisme is populair onder de Nederlandse moslimjongeren.

Waar natuur voor de Nederlandse jongeren iets is om in te recreëren, ervaren allochtonen de natuur om in geleefd te worden. Natuur is overal. Planten, dieren, regen, mensen, geuren; ze zijn allemaal onderdeel van de natuur. Toch meent de Nederlandse jongere dat natuur vooral slechts flora en fauna betreft.

Waar natuur voor de Nederlandse jongeren iets is om in te recreëren, ervaren allochtonen de natuur om in geleefd te worden. Natuur is overal. Planten, dieren, regen, mensen, geuren; ze zijn allemaal onderdeel van de natuur. Toch meent de Nederlandse jongere dat natuur vooral slechts flora en fauna betreft.

Uit het onderzoeksrapport van de Dutch Dream Foundation en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat er steeds meer Marokkanen een eigen onderneming starten. Het betreft echter vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de eerste generatie.

Uit het onderzoeksrapport van de Dutch Dream Foundation en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat er steeds meer Marokkanen een eigen onderneming starten. Het betreft echter vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de eerste generatie.