Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen

De eerste generatie allochtone ouderen kunnen vaak niet lezen en schrijven. Communicatie loopt vaak moeilijk omdat ze moeite hebben met vragen die niet concreet zijn. Dat blijkt uit het rapport over Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen in Noord-Brabant.

2

Gepind vanaf

etnoselect.nl

Problemen met gezondheid en werk zijn de grootste factoren waarom migranten zich minder tevreden voelen dan de gemiddelde Nederlander. Daar staat tegenover dat xenofobie geen reden is om zich minder gelukkig te voelen. Dit is de conclusie van een

2

Gepind vanaf

etnoselect.nl

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) heeft een nieuw voorstel ingediend over de verplichting Nederlands te leren voor het verkrijgen van bijstand. Dit voorstel wordt binnenkort door de ministerraad besproken. Zo meldde de De Volkskrant deze ochtend. Onduidelijk is nog precies of dat al vandaag zou zijn, zoals het landelijk ...

1

Kabinet wil recht op bijstand koppelen aan de Nederlandse taal

etnoselect.nl

Net als bij andere religies is het ook voor moslims van belang dat rituelen rondom de dood worden uitgevoerd volgens geloofsvoorschriften. Nederlandse artsen en verpleegkundigen hebben echter nauwelijks kennis van deze rituelen bij overlijden van moslims.

1

Gepind vanaf

etnoselect.nl

Waar natuur voor de Nederlandse jongeren iets is om in te recreëren, ervaren allochtonen de natuur om in geleefd te worden. Natuur is overal. Planten, dieren, regen, mensen, geuren; ze zijn allemaal onderdeel van de natuur. Toch meent de Nederlandse jongere dat natuur vooral slechts flora en fauna betreft.

1

Gepind vanaf

etnoselect.nl

De ouderenzorg is ontoereikend betreffende de specifieke wensen van Turkse ouderen. Dat is de conclusie van recent gepromoveerd cultureel antropoloog Ibrahim Yerden.

1

Gepind vanaf

etnoselect.nl

Onder het mom van 'goed nieuws is geen nieuws' wordt er in de media met name aandacht besteed aan de negatieve invloeden van migranten op de Nederlandse samenleving. Hoewel er ongetwijfeld ook positieve bijdragen zijn te vinden van migranten aan de Nederlandse samenleving is dit nooit op een degelijke manier uitgezocht.

Gepind vanaf

etnoselect.nl

Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de kennis en het begrip van de grondwet en de democratie onder allochtone als autochtone Nederlanders.

Gepind vanaf

etnoselect.nl

In de afgelopen tien jaar is het aantal niet-westerse allochtone studenten in het hoger onderwijs met 73 procent gestegen. CDA vroeg aan het ministerie van OCW of de basisbeurs de groei heeft veroorzaakt.

Gepind vanaf

etnoselect.nl

Pesten op school is van alle tijden. Uit onderzoek blijkt dat meerdere etniciteiten in een klas niet perse leidt tot pesterijen langs etnische scheidslijnen, maar dat het pestgedrag wel toeneemt.

Gepind vanaf

etnoselect.nl