Evelyn Lemarchand
Evelyn Lemarchand
Evelyn Lemarchand

Evelyn Lemarchand

Meer ideeën van Evelyn

Panneau Humour

Oxford

John Locke was geboren in 1632 in Oxford. Hij was een wetenschapper en hij was het niet eens met het idee dat vorsten een goddelijk recht hadden (Droit Divin). Volgens Locke hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur gaf nooit de een meer recht dan de ander. De rechten die mensen van nature hadden noemde hij natuurrechten. Door Locke ging het volk met een kritischere blik naar de vorst kijken. Locke overleed in 1704

Gemeente Beemster

Nederland is goed in water veranderen in land,dat was vroeger ook al zo. In 1607 begon Nederland een nieuw project : de Beemster. Ze wilden het grote meer de Beemster droog gaan leggen. Dit project werd geleid door Jan Adriaanszoon Leeghwater. Voor dit project waren 43 molens nodig. In 1612 viel de Beemster droog. Dit nieuwe land werd ingericht door middel van kaarsrechte lijnen.

Château de Versailles

het absolutisme ontstond in de 16e eeuw. Het absolutisme was dat de koning geen verantwoording hoefde af te leggen aan iemand, behalve aan God. Zo´n koning noem je een absoluut vorst. Lodewijk de 14e was een absoluut vorst. Zijn bekendste uitsparrak was "L'état, c'est moi´´ oftewel ´´de staat? Dat ben ik! ´´ Lodewijk noemde zichzelf ook wel de zonnekoning omdat alles om hem hoorde te draaien volgens hem en dat als hij er niet meer was de aarde niet zou bestaan.

Amsterdam

De wetenschappelijke revolutie vond plaats in de 18e eeuw. Tijdens deze periode kwamen veel wetenschappers en filosofen naar Nederland om hun ideeën en uitvindingen te verspreiden, omdat dat niet in hun eigen land kon. Wetenschappers zoals Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek werden bekend door de wetenschappelijke revolutie. Hetzelfde gebeurde bij filosofen zoals Spinoza en Descartes. Er ontstonden uitvindingen die wij nog steeds gebruiken, zoals de microscoop en de telescoop.

Amsterdam Airport Schiphol (AMS) (Amsterdam Airport Schiphol)

Baruch Spinoza is geboren in 1632 in Nederland. Spinoza was de grootste nederlandse filosoof. Hij had zich afgewend van het jodendom en de gemeenschap had hem verstoten. Hij was zelf een humanist. Hij stond bekend om zijn rationele uitgangspunten. Spinoza zei dingen zoals dat de bijbel werd geschreven door de mens en niet door God en dat de mens geen vrije wil heeft. Hier schreef hij boeken over die goed verkochten en zo maakte hij Nederland rijker en werd hij populair. Spinoza stierf in…

Station Delft

Antoni van Leeuwenhoek was geboren in 1632 in Nederland. Van Leeuwenhoek vond de microscoop uit, een uitvinding die wij nog steeds gebruiken. Hiermee onderzocht hij dingen zoals bloed en zaadcellen. Wat hij zag, beschreef hij zo precies mogelijk. Zo werd hij ontdekker van de micro-organismen. Hij onderzocht zelf, want hij nam niks zomaar aan. Hij volgde Descartes: of iets klopt, moet bewezen worden. Dit konden ze doen door proeven te nemen of te redeneren. Van Leeuwenhoek overleed in 1723.

Stockholms Centralstation

René Descartes is geboren in 1596 in frankrijk. Zijn ouders hoorden bij de bourgeoisie en kon daarom veel reizen. Zo ontdekte hij dat iedereen anders nar de wereld keek.Hij staat bekend om zijn uitsraak "cogito ergo sum" oftewel: ik denk dus ik ben. Hij wist maar een ding zeker en dat was dat hij twijfelde. Hij zei ook dat twijfel het beginpunt was van de wetenschap. Uiteindelijk stierf hij in 1650 in Stockholm.

London

Francis Bacon was een filosoof geboren in 1561 in Londen. Hij zei dat wetenschap een gevoel was. Hij dacht dat er menselijke dwaling was en dat er vier punten waren die het bewustzijn vertroebelen. deze punten waren hartstocht, aanleg en opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen. Bacon overleed in 1626.

London Heathrow Airport (LHR) (London Heathrow Airport)

Isaac Newton is geboren in 1643 in Engeland. Hij is bekend om het appelverhaal. Hij zat onder een boom en er viel een appel. Newton ging nadenken hoe het kon dat de appel van de boom viel,maar de maan niet op de aarde viel. Newton ging onderzoeken hoe dit mogelijk was. Toen bedacht hij dat dit zwaartekracht was: de kracht die de aarde uitwerkt op massa. De zwaartekracht is een van de natuurwetten, een algemeen geldende regel in de natuur die terugkomt. Newton overleed in 1727.