Quote D. Todd Christofferson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote D. Todd Christofferson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dieter F. Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dieter F. Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Milton is een comfortabele algemene stoel, uitnodigend en comfortabel voor bezoekers en voor de deelnemers aan een conferentie, in het klaslokaal of tijdens de pauze. De klassieke pure, strakke lijnen zorgen dat Milton in bijna alle interieurs past. #Kinnarps #Melton #Stoelen

Milton is een comfortabele algemene stoel, uitnodigend en comfortabel voor bezoekers en voor de deelnemers aan een conferentie, in het klaslokaal of tijdens de pauze. De klassieke pure, strakke lijnen zorgen dat Milton in bijna alle interieurs past. #Kinnarps #Melton #Stoelen

Quote Elder Robbins, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder Robbins, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder Jeffrey R. Holland, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder Jeffrey R. Holland, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder M. Russell Ballard, Algemene Conferentie 2014

Quote Elder M. Russell Ballard, Algemene Conferentie 2014

Quote Dallin H. Oaks, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dallin H. Oaks, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Monson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Monson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Henry B. Eyring, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Henry B. Eyring, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Pinterest
Zoek