Algemene conferentie

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Quote Elder Jeffrey R. Holland, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder Jeffrey R. Holland, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dieter F. Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dieter F. Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote D. Todd Christofferson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote D. Todd Christofferson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder Robbins, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder Robbins, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Elder M. Russell Ballard, Algemene Conferentie 2014

Quote Elder M. Russell Ballard, Algemene Conferentie 2014

Quote President Monson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Monson, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dallin H. Oaks, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Dallin H. Oaks, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote President Uchtdorf, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Henry B. Eyring, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote Henry B. Eyring, Algemene Conferentie oktober 2014

Quote uit de toespraak van Elder Richard G. Scott, oktober 2014.

Quote uit de toespraak van Elder Richard G. Scott, oktober 2014.

Pinterest
Zoeken