Arabische taal

Schrijf je ‘bomen’ of ‘bommen’? Volg de stappen in de infographic over spelling en leer over klankgroepen, lange en korte klanken. Veel plezier!
Woordkaartjes met be-, ge- en ver- woorden. Groep 3/4
Quiz : vergelijkingen. Kies het juiste antwoord
Woordkaarten : verkeer en vervoermiddelen
Set educatieve posters, taal
Dubbelklanken - Digibord Onderbouw
Het idee is goed, alleen de uitvoering... Het tutorlezen is bij mij in de klas ieder jaar weer gezeur. Daarom heb ik deze boekenlegger ontw...
Educatieve poster, zinsontleding
Taal, rekenen, begrijpend lezen, concentratie....heel veel materiaal voor alle groepen!
Woordenschat : huis (2)
Pinterest
Zoek