Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen

Metal Ion Flame Test Colours Chart I found materials to do some of these at: http://www.sciencecompany.com/Flame-Test-Chemical-Kit-With-Five-Chemicals-P16517.aspx

62
10

Periodic Table Activity Worksheets | ... - Interactive Periodic Table WebElements- Interactive Periodic Table

185
11

Hoe lost een zout op? Wat gebeurt er dan? Kijk goed naar de watermoleculen! Bij Cl- zijn de H-atomen (klein beetje + geladen) naar het Cl- ion gericht. Bij Na+ zijn de O-atomen (klein beetje - geladen) naar het Na+ ion gericht.

2
1

Een heel kleine geschiedenis van bijna alles gaat in op het ontstaan van het heelal, wat er na de oerknap kwam, hoe groot en oud de aarde is en over het leven op aarde zelf. Over atomen, botten, DNA, soorten, klimaten. Bijna alles wordt op een speelse manier besproken. Voor nieuwsgierige kinderen die alles willen weten is dit een uitgebreid en aantrekkelijk naslagwerk.

Eindterm 65a: Je kan structuurisomeren definieren, herkennen en voorbeelden geven. Structuurisomeren verschillen van elkaar in de manier waarop de atomen onderling aan elkaar gebonden zijn. Een andere vorm, zorgt voor andere chemische eigenschappen. Op de afbeelding 3 structuurisomeren van C5H12, pentaan.

2

Eindterm 65B: Je kan stereoisomeren: cis-trans-insomeren herkennen, definieren, en voorbeelden geven. Cis-trans-isomeren verschillen alleen in de ruimtelijke rangschikking van de atomen. Er moet een starre (dubbele, of ring) binding aanwezig, en zowel links als rechts van de dubbele binding moeten twee verschillende groepen aan de koolstofatomen gebonden zijn. Links: cis. Rechts: trans. De chemische eigenschappen zijn nagenoeg gelijk.

2