Handboek voor het zelf spinnen van wol met spintol of spinnewiel. Na de inhoudsopgave, het voorwoord en een uitleg van de opzet van het boek volgen vijf hoofdstukken, steeds met een korte samenvattende inleiding.

Handboek voor het zelf spinnen van wol met spintol of spinnewiel. Na de inhoudsopgave, het voorwoord en een uitleg van de opzet van het boek volgen vijf hoofdstukken, steeds met een korte samenvattende inleiding.

Strategische en operationele marketing Description: In dit boek Strategische en operationele marketing wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketingmanagement gepresenteerd. Dat betreft een beter onderscheid tussen algemeen management en marketingmanagement dus tussen ondernemingstop en afdelingsniveau en een betere afbakening tussen strategische keuzemodellen en strategische analysemodellen. Gezien de sterke groei van het aantal zzp'ers worden er ook een serie nieuwe…

Strategische en operationele marketing Description: In dit boek Strategische en operationele marketing wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketingmanagement gepresenteerd. Dat betreft een beter onderscheid tussen algemeen management en marketingmanagement dus tussen ondernemingstop en afdelingsniveau en een betere afbakening tussen strategische keuzemodellen en strategische analysemodellen. Gezien de sterke groei van het aantal zzp'ers worden er ook een serie nieuwe…

Drama&toneel Description: Een beknopt historisch overzicht van het theater dat is wat boek biedt. De meeste aandacht gaat uit naar de schrijver: van de Grieken uit de Oudheid tot in onze tijd is het geschreven drama zowel de meest uitvoerige als de betrouwbaarste bron. Maar ook de historische ontwikkeling van speler vormgever en regisseur worden in aparte hoofdstukken verkend. Price: 26.13 Meer informatie

Drama&toneel Description: Een beknopt historisch overzicht van het theater dat is wat boek biedt. De meeste aandacht gaat uit naar de schrijver: van de Grieken uit de Oudheid tot in onze tijd is het geschreven drama zowel de meest uitvoerige als de betrouwbaarste bron. Maar ook de historische ontwikkeling van speler vormgever en regisseur worden in aparte hoofdstukken verkend. Price: 26.13 Meer informatie

FD Okay organisatiegebonden taken Description: Het boek FD Okay Organisatiegebonden taken is geschreven bij kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Facilitaire Dienstverlener. Het wordt gebruikt voor de niveau 2- en de niveau 4-opleiding van het mbo. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. De hoofdstukken kennen een indeling volgens de werkprocessen van het kwalificatiedossier.Licentie www.fd-okay.nlVoor in het boek zit een…

FD Okay organisatiegebonden taken Description: Het boek FD Okay Organisatiegebonden taken is geschreven bij kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Facilitaire Dienstverlener. Het wordt gebruikt voor de niveau 2- en de niveau 4-opleiding van het mbo. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. De hoofdstukken kennen een indeling volgens de werkprocessen van het kwalificatiedossier.Licentie www.fd-okay.nlVoor in het boek zit een…

Marktonderzoek 4e editie met XTRA toegangscode Description: Het boek Marktonderzoek behandelt de methodologie van onderzoek en is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast is dit boek zeer geschikt als leidraad voor marktonderzoekers en marketingverantwoordelijken bij het uitvoeren en leiden van onderzoek.In Marktonderzoek wordt de methodologie van het onderzoek (gegevensverzameling en -analyse) op heldere wijze uitgelegd. Er wordt ruim aandacht besteed aan de toepassing van…

Marktonderzoek 4e editie met XTRA toegangscode Description: Het boek Marktonderzoek behandelt de methodologie van onderzoek en is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast is dit boek zeer geschikt als leidraad voor marktonderzoekers en marketingverantwoordelijken bij het uitvoeren en leiden van onderzoek.In Marktonderzoek wordt de methodologie van het onderzoek (gegevensverzameling en -analyse) op heldere wijze uitgelegd. Er wordt ruim aandacht besteed aan de toepassing van…

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen Description: De aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen is de laatste jaren enorm toegenomen. Toch is de informatie over de behandeling en diagnostiek nog veelal op kinderen gericht. Hulpverleners die bij een volwassene autisme vermoeden stuiten daardoor op allerlei praktische problemen en onduidelijkheden. Er is dus een toenemende behoefte aan richtlijnen en handvatten om de vraag of iemand ASS heeft…

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen Description: De aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen is de laatste jaren enorm toegenomen. Toch is de informatie over de behandeling en diagnostiek nog veelal op kinderen gericht. Hulpverleners die bij een volwassene autisme vermoeden stuiten daardoor op allerlei praktische problemen en onduidelijkheden. Er is dus een toenemende behoefte aan richtlijnen en handvatten om de vraag of iemand ASS heeft…

De Toekomst Van Persoonlijkheidsstoornissen Diagnostiek Behandeling En Beleid Description: De toekomst van persoonlijkheidsstoornissenNog niet zo long geleden werden persoonlijkheidsstoornissen beschouwd alschronisch of therapieresistent. Dit fatalisme hebben we inmiddels achter ons gelaten. Steeds meer mensen met persoonlijkheidsstoornissen worden immers succesvol behandeld -een ontwikkeling die zich gelukkig versneld doorzet. Over deze ontwikkeling gaat dit boek. In De toekomst van…

De Toekomst Van Persoonlijkheidsstoornissen Diagnostiek Behandeling En Beleid Description: De toekomst van persoonlijkheidsstoornissenNog niet zo long geleden werden persoonlijkheidsstoornissen beschouwd alschronisch of therapieresistent. Dit fatalisme hebben we inmiddels achter ons gelaten. Steeds meer mensen met persoonlijkheidsstoornissen worden immers succesvol behandeld -een ontwikkeling die zich gelukkig versneld doorzet. Over deze ontwikkeling gaat dit boek. In De toekomst van…

Trauma Diagnostiek En Behandeling Description: Dit boek gaat over de psychische gevolgen (psychotrauma's) van geweld tussen mensen in het bijzonder over de diagnostiek en behandeling van de slachtoffers. De klinische focus richt zich op mensen met traumatische ervaringen die klachten en problemen ondervinden bij de verwerking. Denk hierbij aan oorlogsgetroffenen - zoals veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen vluchtelingen en asielzoekers - en mensen die binnen het gezin…

Trauma Diagnostiek En Behandeling Description: Dit boek gaat over de psychische gevolgen (psychotrauma's) van geweld tussen mensen in het bijzonder over de diagnostiek en behandeling van de slachtoffers. De klinische focus richt zich op mensen met traumatische ervaringen die klachten en problemen ondervinden bij de verwerking. Denk hierbij aan oorlogsgetroffenen - zoals veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen vluchtelingen en asielzoekers - en mensen die binnen het gezin…

Praktische gespreksvoering De titel van dit boek Praktische gespreksvoering dekt de lading. Het boek begint met gesprekken uit de praktijk van alledag zoals ook jij ze voert. Veel doe je daarbij waarschijnlijk goed. Maar door erover te lezen en vooral door te oefenen leer je hoe het nog beter kan. In dit boek en op de daarbij behorende website staan oefeningen. Je vindt er ook theorie die je in de praktijk kunt toepassen. Je krijgt handvatten om naar je eigen gesprek te kijken. Centraal…

Praktische gespreksvoering De titel van dit boek Praktische gespreksvoering dekt de lading. Het boek begint met gesprekken uit de praktijk van alledag zoals ook jij ze voert. Veel doe je daarbij waarschijnlijk goed. Maar door erover te lezen en vooral door te oefenen leer je hoe het nog beter kan. In dit boek en op de daarbij behorende website staan oefeningen. Je vindt er ook theorie die je in de praktijk kunt toepassen. Je krijgt handvatten om naar je eigen gesprek te kijken. Centraal…

Crisismanagement Description: Bij een crisis wordt een manager of bestuurder geconfronteerd met een heel ander soort management dan hij gewend is. Binnen zijn organisatie veranderen structuren komen verantwoordelijkheden anders te liggen en worden de lijnen korter. Tegelijkertijd zijn de belangen groot: er kan sprake zijn van direct menselijk leed maar ook juridische en financiële complicaties personeelsproblemen en imagoschade liggen op de loer.MetCrisismanagementkomen managers en…

Crisismanagement Description: Bij een crisis wordt een manager of bestuurder geconfronteerd met een heel ander soort management dan hij gewend is. Binnen zijn organisatie veranderen structuren komen verantwoordelijkheden anders te liggen en worden de lijnen korter. Tegelijkertijd zijn de belangen groot: er kan sprake zijn van direct menselijk leed maar ook juridische en financiële complicaties personeelsproblemen en imagoschade liggen op de loer.MetCrisismanagementkomen managers en…

Pinterest
Zoek