Brave broeder

Zwaantje Luitens Bouwman in Meeden. Hier rust een brave gade en moeder, Aan echtvriend, ouder, zusters, broeder En zoon in 's levens bloei ontrukt, Haar zuigeling van negen weken, Weldra aan vreemde borst bezweken, Wordt ook door dezen steen gedrukt

Zwaantje Luitens Bouwman in Meeden. Hier rust een brave gade en moeder, Aan echtvriend, ouder, zusters, broeder En zoon in 's levens bloei ontrukt, Haar zuigeling van negen weken, Weldra aan vreemde borst bezweken, Wordt ook door dezen steen gedrukt

Tjark Derks Visser en Elizabeth Jans in Westernieland. Tot aan zijn vijfenvijftig jaren Heeft hij de wadden steeds bevaren Zeehonden vangen was zijn werk Bij vlijt en zuinigheid zo sterk, Om zesendertig jaar alhier Te leven als oud rentenier

Tjark Derks Visser en Elizabeth Jans in Westernieland. Tot aan zijn vijfenvijftig jaren Heeft hij de wadden steeds bevaren Zeehonden vangen was zijn werk Bij vlijt en zuinigheid zo sterk, Om zesendertig jaar alhier Te leven als oud rentenier

Luitjen L. Bowman in Meeden. Hier rust een ouderlievendt kind, een jongeling van elk bemind, een christen, die als christen leefde en immer naar volmaking streefde. De hoop van hem eens weer te vinden bij al de vroom gestorven vrinden. Die hoop die leenigt onze smart die hoop geeft troost aan 't bloedend hart.

Luitjen L. Bowman in Meeden. Hier rust een ouderlievendt kind, een jongeling van elk bemind, een christen, die als christen leefde en immer naar volmaking streefde. De hoop van hem eens weer te vinden bij al de vroom gestorven vrinden. Die hoop die leenigt onze smart die hoop geeft troost aan 't bloedend hart.

Edziena Nannenga in Meeden. Ja wij wand'len allen naar het stille graf, Ook de kind'ren vallen als de bloemen af

Edziena Nannenga in Meeden. Ja wij wand'len allen naar het stille graf, Ook de kind'ren vallen als de bloemen af

Tjaaktje Jans van Zanten in Garmerwolde. Liefde had de grootste waarde, Van 't geen gij kendet hier op aarde, Word' uwe liefd aan ons betoond. Nauw verscheiden ruim beloond.

Tjaaktje Jans van Zanten in Garmerwolde. Liefde had de grootste waarde, Van 't geen gij kendet hier op aarde, Word' uwe liefd aan ons betoond. Nauw verscheiden ruim beloond.

Lamkjen en Saakje Hofstee in Diever. Arme Ouders Waarom treurt gij. Waarom weent gij om ons lijk, Boven leven wij, Boven zweven wij Als Engeltjes van 't Hemelrijk.

Lamkjen en Saakje Hofstee in Diever. Arme Ouders Waarom treurt gij. Waarom weent gij om ons lijk, Boven leven wij, Boven zweven wij Als Engeltjes van 't Hemelrijk.

Hinderktje Harms Wigboldus in Garmerwolde.  Een jonge, lieve, zachte vrouw, Voor echtgenoot en kindren trouw, Rust in dit stille graf, Hoe ook bemind, toch ging zij heen, 't Geloof in God geeft troost alleen, Hij nam haar van ons af.

Hinderktje Harms Wigboldus in Garmerwolde. Een jonge, lieve, zachte vrouw, Voor echtgenoot en kindren trouw, Rust in dit stille graf, Hoe ook bemind, toch ging zij heen, 't Geloof in God geeft troost alleen, Hij nam haar van ons af.

Jacob Blaauw in Noordbroek. Ons vaders leeftijd ging voorbij, 't Lijk rust nu aan moeders zij, Zoo lang op Gods bevel 't heelal, Ten jongsten dag herrijzen zal, Daar have en halm in't ruim verschiet, Gezegend was in hun gebied, Zes telgen aan vereende stam, Waarvan de seis eens twee wegnam.

Jacob Blaauw in Noordbroek. Ons vaders leeftijd ging voorbij, 't Lijk rust nu aan moeders zij, Zoo lang op Gods bevel 't heelal, Ten jongsten dag herrijzen zal, Daar have en halm in't ruim verschiet, Gezegend was in hun gebied, Zes telgen aan vereende stam, Waarvan de seis eens twee wegnam.

Zinnigheden van AikeP: Poëtisch einde

Zinnigheden van AikeP: Poëtisch einde

Pinterest
Zoek