"Begraafplaats Liverpool. Tekst op grafzerk van Bisschop Ryle: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof" Efeze 2:8 - "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden" 2 Tim.4:7.

"Begraafplaats Liverpool. Tekst op grafzerk van Bisschop Ryle: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof" Efeze 2:8 - "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden" 2 Tim.4:7.

Aan eerlijkheid hecht Augustinus een groot belang, vandaar dat het ook vaak terugkomt in dit boek. In de tijd van Augustinus was een 'leugentje om eigen bestwil' geoorloofd, maar Augustinus was hier staalhard tegen. Leugens waren voor hem absoluut niet oké. Zelfs om het ware geloof te behouden is een leugen niet aanvaardbaar. Zelf heeft Augustinus een 8-tal types leugens opgesomd.

Aan eerlijkheid hecht Augustinus een groot belang, vandaar dat het ook vaak terugkomt in dit boek. In de tijd van Augustinus was een 'leugentje om eigen bestwil' geoorloofd, maar Augustinus was hier staalhard tegen. Leugens waren voor hem absoluut niet oké. Zelfs om het ware geloof te behouden is een leugen niet aanvaardbaar. Zelf heeft Augustinus een 8-tal types leugens opgesomd.

CHLOË. Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt slechts één keer genoemd. In de Bijbel staat dat haar huisgenoten tegen Paulus' zeiden dat de eenheid aan het wegvallen was in de kerk. Deze eenheid Is vandaag ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus. Als we op Hem vertrouwen, Hem liefhebben en op Hem hopen zal Hij ons één maken. Deze ketting staat hier symbool voor.(1 Korintiërs 1:11)

CHLOË. Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt slechts één keer genoemd. In de Bijbel staat dat haar huisgenoten tegen Paulus' zeiden dat de eenheid aan het wegvallen was in de kerk. Deze eenheid Is vandaag ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus. Als we op Hem vertrouwen, Hem liefhebben en op Hem hopen zal Hij ons één maken. Deze ketting staat hier symbool voor.(1 Korintiërs 1:11)

Château Nantes- Замок в Нанте, где был утверждён документ, Нантский эдикт состоял из 93 статей и 36 секретных постановлений; последние не были рассмотрены парламентами и не внесены в их протоколы. Изданию его предшествовали бесчисл.жалобы гугенотов и продолжит.переговоры с ними короля. Ни один эдикт XVI в. в Зап.Европе не предоставлял такой обширной веротерпимости, как Нантский. Впоследствии он дал повод обвинять гугенотов в том, что они образуют государство в государстве.

Château Nantes- Замок в Нанте, где был утверждён документ, Нантский эдикт состоял из 93 статей и 36 секретных постановлений; последние не были рассмотрены парламентами и не внесены в их протоколы. Изданию его предшествовали бесчисл.жалобы гугенотов и продолжит.переговоры с ними короля. Ни один эдикт XVI в. в Зап.Европе не предоставлял такой обширной веротерпимости, как Нантский. Впоследствии он дал повод обвинять гугенотов в том, что они образуют государство в государстве.

Hendrik IV had in 1598 het edict van Nantes ingesteld, een edict waarin stond dat de Franse hugenoten het recht hadden om hun geloof te behouden. Hierdoor ontstond godsdienstvrijheid in Frankrijk.

Hendrik IV had in 1598 het edict van Nantes ingesteld, een edict waarin stond dat de Franse hugenoten het recht hadden om hun geloof te behouden. Hierdoor ontstond godsdienstvrijheid in Frankrijk.

Het Edict van Nantes is in 1598 door de grootvader van Lodewijk XIV, Hendrik IV, opgesteld. Het hield in dat de protestanten (Hugenoten) hun godsdienst mochten behouden. Lodewijk XIV vond dat iedereen hetzelfde geloof moest hebben als hij, dus in 1685 was het Edict van Nantes vervallen. Daardoor vluchtten veel Hugenoten uit Frankrijk.

Het Edict van Nantes is in 1598 door de grootvader van Lodewijk XIV, Hendrik IV, opgesteld. Het hield in dat de protestanten (Hugenoten) hun godsdienst mochten behouden. Lodewijk XIV vond dat iedereen hetzelfde geloof moest hebben als hij, dus in 1685 was het Edict van Nantes vervallen. Daardoor vluchtten veel Hugenoten uit Frankrijk.

Schoonheid is een belangrijk thema van Helena van Engelen: “Schoonheid behoort tot de essentie van het leven. Ik heb een passie voor schoonheid in de ware zin des woords. Innerlijke en uiterlijke schoonheid symboliseren kracht. Ik geloof dat – hoe arm je ook bent – je je eigenwaarde kunt behouden door goed voor jezelf te zorgen. En ik geloof dat schoonheid schoonheid opwekt.”

Schoonheid is een belangrijk thema van Helena van Engelen: “Schoonheid behoort tot de essentie van het leven. Ik heb een passie voor schoonheid in de ware zin des woords. Innerlijke en uiterlijke schoonheid symboliseren kracht. Ik geloof dat – hoe arm je ook bent – je je eigenwaarde kunt behouden door goed voor jezelf te zorgen. En ik geloof dat schoonheid schoonheid opwekt.”

Het Edict van Nantes was op 13 april 1598 door de Franse koning  Hendrik IV ingevoerd. De hugenoten konden voortaan hun eigen geloof behouden. Karel IV voerde dit in om de conflicten over godsdienst te laten stoppen.

Het Edict van Nantes was op 13 april 1598 door de Franse koning Hendrik IV ingevoerd. De hugenoten konden voortaan hun eigen geloof behouden. Karel IV voerde dit in om de conflicten over godsdienst te laten stoppen.

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus.    -Rom. 3:19-24 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof—en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme.    -Ef. 2:8-9

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. -Rom. 3:19-24 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof—en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. -Ef. 2:8-9

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Matthëus 10:39 #Leven http://www.dagelijksebroodkruimels.nl/mattheus-10-39/

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Matthëus 10:39 #Leven http://www.dagelijksebroodkruimels.nl/mattheus-10-39/

Pinterest
Zoeken