Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen

"Begraafplaats Liverpool. Tekst op grafzerk van Bisschop Ryle: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof" Efeze 2:8 - "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden" 2 Tim.4:7.

CHLOË. Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt slechts één keer genoemd. In de Bijbel staat dat haar huisgenoten tegen Paulus' zeiden dat de eenheid aan het wegvallen was in de kerk. Deze eenheid Is vandaag ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus. Als we op Hem vertrouwen, Hem liefhebben en op Hem hopen zal Hij ons één maken. Deze ketting staat hier symbool voor.(1 Korintiërs 1:11)

12

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. -Rom. 3:19-24 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof—en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. -Ef. 2:8-9

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Matthëus 10:39 #Leven http://www.dagelijksebroodkruimels.nl/mattheus-10-39/

8

Schoonheid is een belangrijk thema van Helena van Engelen: “Schoonheid behoort tot de essentie van het leven. Ik heb een passie voor schoonheid in de ware zin des woords. Innerlijke en uiterlijke schoonheid symboliseren kracht. Ik geloof dat – hoe arm je ook bent – je je eigenwaarde kunt behouden door goed voor jezelf te zorgen. En ik geloof dat schoonheid schoonheid opwekt.”

1
1

JEZUS en MARIA Groep.: VOLHOUDEN..We hebben een belangrijk WAPEN gekregen om STAND te houden in ons geloof en dat wapen is het GEBED, probeer vooral dat wapen te behouden, het niet te verliezen, er TROUW aan te blijven, dan is de OVERWINNING binnen het bereik!

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het behouden. Mijn levensles

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 24 Want in die hoop zijn wij behouden. Rom. 8:22-24a

1

Het verbreken van de Keten van Illusie~~Toen je nog klein was, konden de meesten van jullie nog steeds de wereld zien vanuit het bewustzijn, geloof, verwachting en het perspectief van je Multidimensionale ZELF. Met andere woorden geloofde je dat je volledige controle had over de creatie van je eigen realiteit. Je had dit geloof, deze verwachting en perceptie omdat je Multidimensionale Besturingssysteem nog steeds volledig was geactiveerd. Helaas was het erg moeilijk om de verruimde staat van…

1