Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen

Aan eerlijkheid hecht Augustinus een groot belang, vandaar dat het ook vaak terugkomt in dit boek. In de tijd van Augustinus was een 'leugentje om eigen bestwil' geoorloofd, maar Augustinus was hier staalhard tegen. Leugens waren voor hem absoluut niet oké. Zelfs om het ware geloof te behouden is een leugen niet aanvaardbaar. Zelf heeft Augustinus een 8-tal types leugens opgesomd.

12
1

"Begraafplaats Liverpool. Tekst op grafzerk van Bisschop Ryle: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof" Efeze 2:8 - "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden" 2 Tim.4:7.

CHLOË. Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt slechts één keer genoemd. In de Bijbel staat dat haar huisgenoten tegen Paulus' zeiden dat de eenheid aan het wegvallen was in de kerk. Deze eenheid Is vandaag ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus. Als we op Hem vertrouwen, Hem liefhebben en op Hem hopen zal Hij ons één maken. Deze ketting staat hier symbool voor.(1 Korintiërs 1:11)

12

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. -Rom. 3:19-24 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof—en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. -Ef. 2:8-9

Schoonheid is een belangrijk thema van Helena van Engelen: “Schoonheid behoort tot de essentie van het leven. Ik heb een passie voor schoonheid in de ware zin des woords. Innerlijke en uiterlijke schoonheid symboliseren kracht. Ik geloof dat – hoe arm je ook bent – je je eigenwaarde kunt behouden door goed voor jezelf te zorgen. En ik geloof dat schoonheid schoonheid opwekt.”

1
1

Nantes

Het Edict van Nantes is in 1598 door de grootvader van Lodewijk XIV, Hendrik IV, opgesteld. Het hield in dat de protestanten (Hugenoten) hun godsdienst mochten behouden. Lodewijk XIV vond dat iedereen hetzelfde geloof moest hebben als hij, dus in 1685 was het Edict van Nantes vervallen. Daardoor vluchtten veel Hugenoten uit Frankrijk.

2

Nantes

Hendrik IV had in 1598 het edict van Nantes ingesteld, een edict waarin stond dat de Franse hugenoten het recht hadden om hun geloof te behouden. Hierdoor ontstond godsdienstvrijheid in Frankrijk.

Het verbreken van de Keten van Illusie~~Toen je nog klein was, konden de meesten van jullie nog steeds de wereld zien vanuit het bewustzijn, geloof, verwachting en het perspectief van je Multidimensionale ZELF. Met andere woorden geloofde je dat je volledige controle had over de creatie van je eigen realiteit. Je had dit geloof, deze verwachting en perceptie omdat je Multidimensionale Besturingssysteem nog steeds volledig was geactiveerd. Helaas was het erg moeilijk om de verruimde staat van…

1

Au facteur cheval

Edict van Nantes 1598 In de edict van Nantes stond dat Hugenoten,protestanten in Frankrijk hun eigen geloof mochten hebben en die mochten beoefenen zonder maatregelen of staffen. Hier was koning Lodewijk XIV het niet mee eens, omdat hij vond dat iedereen hetzelfde geloof moest hebben, zijn geloof. Hij zelf was Katholiek dus, moesten alle Hugenoten ook Katholiek worden of anders moesten ze vertrekken. Veel van de Hugenoten gingen naar de Republiek want daar waren ze best vrij in geloofs en…