Diagnostisch algoritme voor hyponatriëmie

Diagnostisch algoritme voor hyponatriëmie

De 12 hersenzenuwen vervullen een belangrijke functie bij de innervatie van het hoofd-halsgebied, zowel sensibel als motorisch. Verschijnselen bij uitval die daarbij kunnen voorkomen, staan beschreven in de tabel. Kennis over de functies van elk van de hersenzenuwen maakt dat met een beknopte anamnese en eenvoudig lichamelijk onderzoek eventuele zenuwuitval al kan worden opgespoord. Uit: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6094

De 12 hersenzenuwen vervullen een belangrijke functie bij de innervatie van het hoofd-halsgebied, zowel sensibel als motorisch. Verschijnselen bij uitval die daarbij kunnen voorkomen, staan beschreven in de tabel. Kennis over de functies van elk van de hersenzenuwen maakt dat met een beknopte anamnese en eenvoudig lichamelijk onderzoek eventuele zenuwuitval al kan worden opgespoord. Uit: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6094

There is no Friday at Med School...just a lot of Mondays

There is no Friday at Med School...just a lot of Mondays

http://www.nursebuff.com/

http://www.nursebuff.com/

brain functions chart | Brain Parts -

brain functions chart | Brain Parts -

Smaller spinal tracts...

Smaller spinal tracts...

MCAT 2015: What You Actually Need to Study [Infographic]

MCAT 2015: What You Actually Need to Study [Infographic]

The life of a Doctor...one day haha :) #EveTorres #BelieversBoard

The life of a Doctor...one day haha :) #EveTorres #BelieversBoard

Aula de Anatomia | Sistema Arterial

Aula de Anatomia | Sistema Arterial

Brainstem Anatomy - The Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology

Brainstem Anatomy - The Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology

Pinterest
Zoeken