Ijsbrekers hebben meerdere functies : Ze helpen het klasklimaat te bevorderen, zorgen ervoor dat de leerlingen elkaar beter leren kennen en dat ze samen kunnen bewegen.

Ijsbrekers hebben meerdere functies : Ze helpen het klasklimaat te bevorderen, zorgen ervoor dat de leerlingen elkaar beter leren kennen en dat ze samen kunnen bewegen.

Schud alles los : bewegingsmoment. De leerlingen bewegingen zich op allerlei manieren door de klas. Hierbij wordt hun volledige lichaam los geschud. Door deze oefening kunnen de leerlingen hun nodige energie kwijt , bovendien verhoogt het de groepssfeer. Bron: Leefsleutels vzw.(2004). Hé doe je mee?: Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het jeugdwerk deel 6 tot rust komen. Mechelen: Bakermat

Schud alles los : bewegingsmoment. De leerlingen bewegingen zich op allerlei manieren door de klas. Hierbij wordt hun volledige lichaam los geschud. Door deze oefening kunnen de leerlingen hun nodige energie kwijt , bovendien verhoogt het de groepssfeer. Bron: Leefsleutels vzw.(2004). Hé doe je mee?: Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het jeugdwerk deel 6 tot rust komen. Mechelen: Bakermat

3 op één rij : Kennismakingsspel. De leerlingen krijgen allemaal een raster van 3x3 vakjes. Ze stellen vragen aan elkaar en noteren de naam van hun medeleerlingen in het juiste vakje. Doel = 3 op één rij. Je kan het ook intensiever maken , zodat de leerlingen voldoende kunnen bewegen. Bv: 10 grote stappen zetten voor je opnieuw een vraag mag stellen. Bron: Van Vugt , Joep M.C.G. (2002). Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs. (vijfde druk).Baarn:HBuitgevers

3 op één rij : Kennismakingsspel. De leerlingen krijgen allemaal een raster van 3x3 vakjes. Ze stellen vragen aan elkaar en noteren de naam van hun medeleerlingen in het juiste vakje. Doel = 3 op één rij. Je kan het ook intensiever maken , zodat de leerlingen voldoende kunnen bewegen. Bv: 10 grote stappen zetten voor je opnieuw een vraag mag stellen. Bron: Van Vugt , Joep M.C.G. (2002). Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs. (vijfde druk).Baarn:HBuitgevers

Doorgeven : bewegingsmoment  De leerlingen staan of zitten in een kring. De leerkracht / een leerling begint met een bepaalde beweging en geeft deze door in een kring. Deze oefening is geschikt voor het bevorderen van de klassfeer en geeft de leerlingen de kans om tussen de lessen door te bewegen. Bron : Leefsleutels vzw.(2004). Hé doe je mee?: Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het jeugdwerk deel 6 tot rust komen Mechelen: Bakermat

Doorgeven : bewegingsmoment De leerlingen staan of zitten in een kring. De leerkracht / een leerling begint met een bepaalde beweging en geeft deze door in een kring. Deze oefening is geschikt voor het bevorderen van de klassfeer en geeft de leerlingen de kans om tussen de lessen door te bewegen. Bron : Leefsleutels vzw.(2004). Hé doe je mee?: Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het jeugdwerk deel 6 tot rust komen Mechelen: Bakermat

Penseelmassage : Ideaal voor in de klas om de leerlingen tot rust te laten komen of het klasklimaat te bevorderen. Het is makkelijk en eenvoudig te organiseren. Het enige wat je nodig hebt is één penseel en een bekertje water per twee leerlingen. De ene leerling masseert de andere leerling met een penseel. Nadien wisselen de rollen om.

Penseelmassage : Ideaal voor in de klas om de leerlingen tot rust te laten komen of het klasklimaat te bevorderen. Het is makkelijk en eenvoudig te organiseren. Het enige wat je nodig hebt is één penseel en een bekertje water per twee leerlingen. De ene leerling masseert de andere leerling met een penseel. Nadien wisselen de rollen om.

KLEUREN BEPALEN DE GROEP Toepassing 1: om nieuwe groepen op te stellen waarbinnen de leerlingen elkaar leren kennen. Op bijvoorbeeld een eerste schooldag om te praten over de vakantie. Toepassing 2: leerlingen van verschillende jaren worden samen gezet en leren elkaar zo kennen.

KLEUREN BEPALEN DE GROEP Toepassing 1: om nieuwe groepen op te stellen waarbinnen de leerlingen elkaar leren kennen. Op bijvoorbeeld een eerste schooldag om te praten over de vakantie. Toepassing 2: leerlingen van verschillende jaren worden samen gezet en leren elkaar zo kennen.

bite me - minute to win it games

bite me - minute to win it games

WOORDSPEL Toepassing 1: als contrastmoment zegt leerling 1 een woord en zegt de volgende een woord met een beginletter die overeenkomt met de eindletter. Zo wordt een woordslang gemaakt. Toepassing 2: Na een les WO ruimte over België moeten de leerlingen om te beurt een woord zeggen dat te maken heeft met België.

WOORDSPEL Toepassing 1: als contrastmoment zegt leerling 1 een woord en zegt de volgende een woord met een beginletter die overeenkomt met de eindletter. Zo wordt een woordslang gemaakt. Toepassing 2: Na een les WO ruimte over België moeten de leerlingen om te beurt een woord zeggen dat te maken heeft met België.

OP ZOEK NAAR Toepassing 1: als contrastmoment krijgen de leerlingen vragen die ze moeten stellen aan alle andere leerlingen uit hun groep. Dit doen ze zo snel mogelijk. Toepassing 2: om een klas overschrijdend groepswerk te beginnen worden er groepen gemaakt. Binnen deze groepen stellen de leerlingen vragen aan elkaar om elkaar te leren kennen.

OP ZOEK NAAR Toepassing 1: als contrastmoment krijgen de leerlingen vragen die ze moeten stellen aan alle andere leerlingen uit hun groep. Dit doen ze zo snel mogelijk. Toepassing 2: om een klas overschrijdend groepswerk te beginnen worden er groepen gemaakt. Binnen deze groepen stellen de leerlingen vragen aan elkaar om elkaar te leren kennen.

773c3f4dba0e057e3a6ca111597197d7

773c3f4dba0e057e3a6ca111597197d7

Pinterest
Zoeken