Johannes calvijn

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 – Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517, toen Calvijn acht jaar oud was.

Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 – Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517, toen Calvijn acht jaar oud was.

De eerste vereiste voor de dienst van God - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De eerste vereiste voor de dienst van God - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Imposant, zeer fraai gestoken houten beeld baardige man met boek, zittend op een bankje - mogelijk Johannes Calvijn - 17e eeuw

Imposant, zeer fraai gestoken houten beeld baardige man met boek, zittend op een bankje - mogelijk Johannes Calvijn - 17e eeuw

Portret van de reformator Johannes Calvijn, Cornelis Claesz. Duysend, 1630 - 1641

Portret van de reformator Johannes Calvijn, Cornelis Claesz. Duysend, 1630 - 1641

Maarten Luther was een Duits protestantse theoloog en reformator.  De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. In 1521 werd Luther geëxcommuniceerd door paus Leo X. Luthers naam wordt dikwijls in één adem genoemd met de reformatoren Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn

Maarten Luther was een Duits protestantse theoloog en reformator. De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. In 1521 werd Luther geëxcommuniceerd door paus Leo X. Luthers naam wordt dikwijls in één adem genoemd met de reformatoren Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn

Tjonge jongens  Tien jongens die de wereld veranderden Irene Howat De Heere God verandert mensen! Wil jij weten hoe? In dit boek lees je over tien jongens hoe zij God leerden kennen en hoe ze geroepen werden om Hem te dienen en het Evangelie door te geven. Ze groeiden op in een totaal andere wereld dan die van vandaag. Toch zul je veel herkennen uit je eigen leven. Ze speelden buiten op straat deden hun best op school en luisterden ook niet altijd naar hun ouders. Lees over het leven van…

Tjonge jongens Tien jongens die de wereld veranderden Irene Howat De Heere God verandert mensen! Wil jij weten hoe? In dit boek lees je over tien jongens hoe zij God leerden kennen en hoe ze geroepen werden om Hem te dienen en het Evangelie door te geven. Ze groeiden op in een totaal andere wereld dan die van vandaag. Toch zul je veel herkennen uit je eigen leven. Ze speelden buiten op straat deden hun best op school en luisterden ook niet altijd naar hun ouders. Lees over het leven van…

Verstuur kaart   In de persoon van de Eniggeboren Zoon heeft God Zich de meest Barmhartige betoond, omdat Hij ons wilde verlossen. Johannes Calvijn

Verstuur kaart In de persoon van de Eniggeboren Zoon heeft God Zich de meest Barmhartige betoond, omdat Hij ons wilde verlossen. Johannes Calvijn

Zwingli Zwitsers kerkhervormer, Huldrych Zwingli is van grote betekenis geweest voor de kerkhervorming in Zwitserland. Zwingli Zwitsers kerkhervormer van groot formaat , Calvijn, Luther en Zwingli drie hervormers die van veel betekenis zijn geweest voor de hervorming in Europa.

Zwingli Zwitsers kerkhervormer, Huldrych Zwingli is van grote betekenis geweest voor de kerkhervorming in Zwitserland. Zwingli Zwitsers kerkhervormer van groot formaat , Calvijn, Luther en Zwingli drie hervormers die van veel betekenis zijn geweest voor de hervorming in Europa.

De rust van de zevende dag - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De rust van de zevende dag - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Pinterest
Zoek