Heilige plicht - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Heilige plicht - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Het leven is als een wachtpost - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Het leven is als een wachtpost - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De Geest en Christus - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De Geest en Christus - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 – Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517, toen Calvijn acht jaar oud was.

Johannes Calvijn, geboren als Jehan Cauvin (Noyon, 10 juli 1509 – Genève, 27 mei 1564), was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Als reformator wordt Calvijn vaak in één adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517, toen Calvijn acht jaar oud was.

Ons laten verdedigen - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Ons laten verdedigen - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De prediking van het Evangelie - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De prediking van het Evangelie - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Heere, hier ben ik - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Heere, hier ben ik - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Hoe Jezus Christus ons leven is - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Hoe Jezus Christus ons leven is - Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Gegrepen door de liefde -  Johannes Calvijn (1509 - 1564)

Gegrepen door de liefde - Johannes Calvijn (1509 - 1564)

Pinterest
Zoeken