Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Advies over de studiekeuze van het secundair naar het hoger onderwijs | Vlaamse Onderwijsraad

2

awesome Onderwijsraad pleit voor omvormen O&O-fondsen tot een persoonlijk leven lang leren budget

Onderwijsraad: elke leraar een master

Onderwijsraad: 'Overheid bemoeit te veel en visie ontbreekt'

1

Drie risicogebieden volgens Onderwijsraad: ‘Te weinig visie, onvoldoende ruimte en te hoge prestatiedruk’

1

Discussie- en ontmoetingsnamiddag: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (19 december 2012) | Vlaamse Onderwijsraad

Onderwijsraad: verschraling door te zwaar accent op taal en rekenen

4

Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs? | Vlaamse Onderwijsraad

De nieuwe school in 2030: hoe maken we leren en werken aantrekkelijk? Mogelijke toekomsten van het onderwijs in Vlaanderen. Een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad en de Koning Boudewijnstichting. Meer info op www.ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/

4