Onderwijsraad

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Onderwijsraad: visie op onderwijs

Onderwijsraad: visie op onderwijs

Advies over de studiekeuze van het secundair naar het hoger onderwijs | Vlaamse Onderwijsraad

Advies over de studiekeuze van het secundair naar het hoger onderwijs | Vlaamse Onderwijsraad

Onderwijsraad: elke leraar een master

Onderwijsraad: elke leraar een master

OPINIEBIJDRAGE Duaal leren: geen kwestie van dommen of slimmen | Vlaamse Onderwijsraad

OPINIEBIJDRAGE Duaal leren: geen kwestie van dommen of slimmen | Vlaamse Onderwijsraad

Onderwijsraad: Maak rendement niet belangrijker dan student Meer hogescholen onderwerpen hun studenten aan selectieprocedures. Door afspraken over studievoortgang en studieuitval doen ze dat lang niet altijd omdat ze het beste met hen voor hebben  Door prestatieafspraken tussen instellingen en de minister is de financiering mede gekoppeld aan uitval en rendement: hoe meer studenten sneller afstuderen, hoe meer geld. Dat zorgt ervoor dat steeds meer instellingen hun eigen belang vooropstellen

Onderwijsraad: Maak rendement niet belangrijker dan student Meer hogescholen onderwerpen hun studenten aan selectieprocedures. Door afspraken over studievoortgang en studieuitval doen ze dat lang niet altijd omdat ze het beste met hen voor hebben Door prestatieafspraken tussen instellingen en de minister is de financiering mede gekoppeld aan uitval en rendement: hoe meer studenten sneller afstuderen, hoe meer geld. Dat zorgt ervoor dat steeds meer instellingen hun eigen belang vooropstellen

Vlaamse Onderwijsraad. Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen: een verkenning. Plaats: 371 BELE

Vlaamse Onderwijsraad. Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen: een verkenning. Plaats: 371 BELE

Niet bindende toelatingsproef, maar betere studiekeuzebegeleiding moet slaagcijfers hoger onderwijs verhogen | Vlaamse Onderwijsraad

Niet bindende toelatingsproef, maar betere studiekeuzebegeleiding moet slaagcijfers hoger onderwijs verhogen | Vlaamse Onderwijsraad

'Rendement niet belangrijker dan student' Steeds meer hogescholen en universiteiten onderwerpen hun studenten aan allerlei selectieprocedures. Niet altijd omdat ze het beste met de studenten voor hebben, maar omdat het ze geld oplevert, stelt de Onderwijsraad.

'Rendement niet belangrijker dan student' Steeds meer hogescholen en universiteiten onderwerpen hun studenten aan allerlei selectieprocedures. Niet altijd omdat ze het beste met de studenten voor hebben, maar omdat het ze geld oplevert, stelt de Onderwijsraad.

Verslag: Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs? | Vlaamse Onderwijsraad

Verslag: Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs? | Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde in 2012 een seminariereeks omtrent het thema diversiteit. Daarbij deelden verschillende experten hun minder evidente en soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen uit allochtone groepen te verbeteren.

De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde in 2012 een seminariereeks omtrent het thema diversiteit. Daarbij deelden verschillende experten hun minder evidente en soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen uit allochtone groepen te verbeteren.

'Rendement niet belangrijker dan student' Steeds meer hogescholen en universiteiten onderwerpen hun studenten aan selectieprocedures. Niet altijd omdat ze het beste met de studenten voor hebben, maar omdat het ze geld oplevert, stelt de Onderwijsraad.  Door de prestatieafspraken tussen instellingen en het ministerie is de onderwijsfinanciering mede gekoppeld aan uitval en rendement: wie meer studenten sneller laat afstuderen, krijgt ook meer geld.

'Rendement niet belangrijker dan student' Steeds meer hogescholen en universiteiten onderwerpen hun studenten aan selectieprocedures. Niet altijd omdat ze het beste met de studenten voor hebben, maar omdat het ze geld oplevert, stelt de Onderwijsraad. Door de prestatieafspraken tussen instellingen en het ministerie is de onderwijsfinanciering mede gekoppeld aan uitval en rendement: wie meer studenten sneller laat afstuderen, krijgt ook meer geld.

Drie risicogebieden volgens Onderwijsraad: ‘Te weinig visie, onvoldoende ruimte en te hoge prestatiedruk’

Drie risicogebieden volgens Onderwijsraad: ‘Te weinig visie, onvoldoende ruimte en te hoge prestatiedruk’

Discussie- en ontmoetingsnamiddag: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (19 december 2012) | Vlaamse Onderwijsraad

Discussie- en ontmoetingsnamiddag: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (19 december 2012) | Vlaamse Onderwijsraad

Henriëtte Maassen van de Brink: Heeft het onderwijs nu 5,5 miljoen of 500 miljoen nodig voor ict? En wat koop je er dan voor? De Onderwijsraad adviseert.

Henriëtte Maassen van de Brink: Heeft het onderwijs nu 5,5 miljoen of 500 miljoen nodig voor ict? En wat koop je er dan voor? De Onderwijsraad adviseert.

Frans leren in de basisschool: vroeg begonnen, half gewonnen: talensensibilisering en taalinitiatie vanaf de kleuterschool (2008). Vlaamse Onderwijsraad.

Frans leren in de basisschool: vroeg begonnen, half gewonnen: talensensibilisering en taalinitiatie vanaf de kleuterschool (2008). Vlaamse Onderwijsraad.

Overgangen in het onderwijs  De Onderwijsraad constateert dat overgangen in het onderwijs nu niet soepel genoeg verlopen. Enerzijds ontneemt een strengere selectie kansen voor een deel van de leerlingen. De toegankelijkheid van het onderwijs komt hierdoor onder druk te staan. Anderzijds maken leerlingen lang niet altijd een goed onderbouwde keuze. De raad pleit voor het centraal stellen van het belang van leerlingen tijdens overstapmomenten en werkt dit uitgangspunt uit in drie…

Overgangen in het onderwijs De Onderwijsraad constateert dat overgangen in het onderwijs nu niet soepel genoeg verlopen. Enerzijds ontneemt een strengere selectie kansen voor een deel van de leerlingen. De toegankelijkheid van het onderwijs komt hierdoor onder druk te staan. Anderzijds maken leerlingen lang niet altijd een goed onderbouwde keuze. De raad pleit voor het centraal stellen van het belang van leerlingen tijdens overstapmomenten en werkt dit uitgangspunt uit in drie…

Pinterest
Zoek