Primaire gesprekken

De Filosofiejuf | Filosofeert met kinderen

De Filosofiejuf | Filosofeert met kinderen

Purpose Driven Motherhood: Have you created your own "I am" statements like t...

Purpose Driven Motherhood: Have you created your own "I am" statements like t...

Chocolate Covered Classroom : Launching Genius Hour

Launching Genius Hour

Chocolate Covered Classroom : Launching Genius Hour

Een goed oudergesprek voeren in het primair onderwijs: praktische tips voor (startende) leerkrachten.

Educatief partnerschap: een succesvol oudergesprek

Een goed oudergesprek voeren in het primair onderwijs: praktische tips voor (startende) leerkrachten.

reactiespel sinterklaas volledig

reactiespel sinterklaas volledig

De Filosofiejuf | Praatprikkels

De Filosofiejuf | Praatprikkels

Evaluatiekaart

Evaluatiekaart

JUF-STUFF kiekjes van mijn vakantie.pdf

JUF-STUFF kiekjes van mijn vakantie.pdf

Gespreksstarter kinderen

Gespreksstarter kinderen

Luisteren met heel je lichaam

Luisteren met heel je lichaam

leerKRACHT PRIMAir onderWIJS: Gesprek na het weekend

leerKRACHT PRIMAir onderWIJS: Gesprek na het weekend

Mooie site van het slo met veel waardevolle informatie voor het vak Nederlands op de basisschool. Vakportaal Nederlands

Mooie site van het slo met veel waardevolle informatie voor het vak Nederlands op de basisschool. Vakportaal Nederlands

Grandparents Day Activity Kit - www.somethingtoremembermeby.org

Grandparents Day Activity Kit - www.somethingtoremembermeby.org

Spelenderwijs filosoferen met kinderen. Is een goed boek waarin ook veel creatieve opdrachten staan, naast het in gesprek gaan en filosoferen.

Spelenderwijs filosoferen met kinderen. Is een goed boek waarin ook veel creatieve opdrachten staan, naast het in gesprek gaan en filosoferen.

filosoferen met kinderen - Google zoeken

filosoferen met kinderen - Google zoeken

Klein maar dapper - Berrie Heesen --> bundel verhalen die prikkelt tot nadenken + verwerkingsvragen

Klein maar dapper - Berrie Heesen --> bundel verhalen die prikkelt tot nadenken + verwerkingsvragen

Pinterest
Zoeken