Understanding Disorders of the Brain’s Hemispheres  Infographic

Understanding Disorders of the Brain’s Hemispheres Infographic

Bij een beelddenker is de rechterhersenhelft beter ontwikkelt. Jammer voor hen dat het Nederlandse onderwijs zo ontzettend talig is!

Bij een beelddenker is de rechterhersenhelft beter ontwikkelt. Jammer voor hen dat het Nederlandse onderwijs zo ontzettend talig is!

One of the most common questions we get asked is, "What exercise is best to grow my small chest (or arms, shoulders, abs, etc)?" It's a surprisingly large quest

One of the most common questions we get asked is, "What exercise is best to grow my small chest (or arms, shoulders, abs, etc)?" It's a surprisingly large quest

I was checking into pinterest recently and noticed that someone had posted a poster link from onlinecollege.org. I could not help but not share this with everyone. For myself personally I am more r…

I was checking into pinterest recently and noticed that someone had posted a poster link from onlinecollege.org. I could not help but not share this with everyone. For myself personally I am more r…

Wat zijn de kenmerken van een beelddenker? En hoe denkt iemand die meer linksgeoriënteerd is?

Wat zijn de kenmerken van een beelddenker? En hoe denkt iemand die meer linksgeoriënteerd is?

OMG I tried rearranging the sentence on my own without looking at the list and then I checked it and I was right!!! We really do know these things. Freaky awesome!!!

OMG I tried rearranging the sentence on my own without looking at the list and then I checked it and I was right!!! We really do know these things. Freaky awesome!!!

This explains the differences between how Introverts and Extroverts tend to process information in the Brain. Very interesting!

This explains the differences between how Introverts and Extroverts tend to process information in the Brain. Very interesting!

Hookup Tien Eenvoudige Stappen om de Energie van je Kind te Kalmeren

Hookup Tien Eenvoudige Stappen om de Energie van je Kind te Kalmeren

Onder­wijs is gericht op de linker hersen­helft. Maar is dit ook de hersen­helft waar jij het liefst mee werkt? Als jij het best met kleuren en plaat­jes denkt, als je een plaatje beter onthoudt dan een woord, als je liever tekenin­gen maakt van wat de leerkracht zegt in plaats van woor­den opschri­jven, dan ben jij iemand die de rechterkant van de herse­nen liever en beter gebruikt dan de linker. Dat is een gave die beeld­denken heet.  “Ik leer anders“

Onder­wijs is gericht op de linker hersen­helft. Maar is dit ook de hersen­helft waar jij het liefst mee werkt? Als jij het best met kleuren en plaat­jes denkt, als je een plaatje beter onthoudt dan een woord, als je liever tekenin­gen maakt van wat de leerkracht zegt in plaats van woor­den opschri­jven, dan ben jij iemand die de rechterkant van de herse­nen liever en beter gebruikt dan de linker. Dat is een gave die beeld­denken heet. “Ik leer anders“

Hoe zit dat met onze linker- en rechterhersenhelft?

Hoe zit dat met onze linker- en rechterhersenhelft?

Pinterest
Zoeken