depressie , verward – Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd.

depressie , verward – Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd.

De opvang en zorg voor verwarde mensen wordt verbeterd. Minister Schippers belooft dat er voor het einde van dit jaar in iedere gemeente een sluitende aanpak komt die de problematiek met verwarde personen moet verkleinen, zo schrijft zij in de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De opvang en zorg voor verwarde mensen wordt verbeterd. Minister Schippers belooft dat er voor het einde van dit jaar in iedere gemeente een sluitende aanpak komt die de problematiek met verwarde personen moet verkleinen, zo schrijft zij in de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Schippers na alarmerende berichten over het ontbreken van (voldoende) hulp aan gevaarlijke verwarde mensen. Geen enkele gemeenten heeft tot nu toe een p…

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Schippers na alarmerende berichten over het ontbreken van (voldoende) hulp aan gevaarlijke verwarde mensen. Geen enkele gemeenten heeft tot nu toe een p…

Het MCH Westeinde neemt maatregelen tegen de toenemende druk van verwarde personen op de hulpverlening. De nieuwe spoedeisende hulp, die in 2017 opengaat, krijgt aparte kamers voor psychiatrische patiënten, meldt het AD. "De eerste hulp is vaak een heksenketel", zegt het hoofd spoedeisende hulp Frans de Voeght. "Psychiatrische patiënten zijn gevoelig voor prikkels. Daarbij brengen ze zelf soms onrust met zich mee." Volgens De Voeght neemt het aantal psychiatrische patiënten op de eerste…

Het MCH Westeinde neemt maatregelen tegen de toenemende druk van verwarde personen op de hulpverlening. De nieuwe spoedeisende hulp, die in 2017 opengaat, krijgt aparte kamers voor psychiatrische patiënten, meldt het AD. "De eerste hulp is vaak een heksenketel", zegt het hoofd spoedeisende hulp Frans de Voeght. "Psychiatrische patiënten zijn gevoelig voor prikkels. Daarbij brengen ze zelf soms onrust met zich mee." Volgens De Voeght neemt het aantal psychiatrische patiënten op de eerste…

Minette Walters is a great crime writer. Our learners enjoy "Chicken Feed" fromt eh Quick Reads series.

Minette Walters is a great crime writer. Our learners enjoy "Chicken Feed" fromt eh Quick Reads series.

Masculinity is defined by more than just manliness.

Masculinity is defined by more than just manliness.

Tangled disney movie princess Rapunzel Flinn Pascal chameleon Maximus single light switch cover plate children room girls pink room decor on Etsy, $6.99

Tangled disney movie princess Rapunzel Flinn Pascal chameleon Maximus single light switch cover plate children room girls pink room decor on Etsy, $6.99

Het Landelijk Platform GGz is positief over het instellen van een aanjaagteam voor betere opvang en ondersteuning van ‘verwarde personen’. Het aanjaagteam is op 3 september geïnstalleerd door de ministers Schippers en van der Steur en de VNG. De opdracht is dat alle gemeenten in de zomer van 2016 moeten beschikken over een sluitende aanpak.

Het Landelijk Platform GGz is positief over het instellen van een aanjaagteam voor betere opvang en ondersteuning van ‘verwarde personen’. Het aanjaagteam is op 3 september geïnstalleerd door de ministers Schippers en van der Steur en de VNG. De opdracht is dat alle gemeenten in de zomer van 2016 moeten beschikken over een sluitende aanpak.

Na een incident met een verward persoon wordt er niet zelden in de richting van de gemeente gewezen. Was er meer informatie bekend over de verwarde man of vrouw in kwestie? Had men eerder moeten ingrijpen? Had men het ‘kunnen weten’? We gaan in Hardinxveld-Giessendam langs bij wethouder Trudy Baggerman. Zij wil juist heel graag dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor verwarde personen. Maar ze loopt daarmee tegen een probleem aan. ‘Er staan nog zoveel schotten tussen de…

Na een incident met een verward persoon wordt er niet zelden in de richting van de gemeente gewezen. Was er meer informatie bekend over de verwarde man of vrouw in kwestie? Had men eerder moeten ingrijpen? Had men het ‘kunnen weten’? We gaan in Hardinxveld-Giessendam langs bij wethouder Trudy Baggerman. Zij wil juist heel graag dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor verwarde personen. Maar ze loopt daarmee tegen een probleem aan. ‘Er staan nog zoveel schotten tussen de…

Na het kamerdebat van 21 mei bleek dat de discussie over ‘verwarde personen’ een aantal goede resultaten heeft opgeleverd: er komt een plan van aanpak voor betere ketenzorg voor mensen in acute psychische nood. Onderwerpen die daarin aandacht zullen krijgen: oplossen onverzekerdheid (vooral voor mensen zonder adres); beschikbaarheid crisisplaatsen; snelle verwijzing naar crisiszorg ggz, bijvoorbeeld door een SPV’er dicht bij de politie te plaatsen.

Na het kamerdebat van 21 mei bleek dat de discussie over ‘verwarde personen’ een aantal goede resultaten heeft opgeleverd: er komt een plan van aanpak voor betere ketenzorg voor mensen in acute psychische nood. Onderwerpen die daarin aandacht zullen krijgen: oplossen onverzekerdheid (vooral voor mensen zonder adres); beschikbaarheid crisisplaatsen; snelle verwijzing naar crisiszorg ggz, bijvoorbeeld door een SPV’er dicht bij de politie te plaatsen.

Pinterest
Zoeken