Compressie van de wervelkolom door spierspanning heeft gevolgen voor alle organen en delen van het lichaam. Stress en spierspanning heeft verstrekkende gevolgen, duidelijk weergegeven in deze grafiek. Door Body Stress Release toe te passen, wordt de spierspanning losgelaten en vermindert de druk op de zenuwbanen waardoor het lichaam zichzelf weer in balans kan brengen. www.bodystressrelease.nl

Compressie van de wervelkolom door spierspanning heeft gevolgen voor alle organen en delen van het lichaam. Stress en spierspanning heeft verstrekkende gevolgen, duidelijk weergegeven in deze grafiek. Door Body Stress Release toe te passen, wordt de spierspanning losgelaten en vermindert de druk op de zenuwbanen waardoor het lichaam zichzelf weer in balans kan brengen. www.bodystressrelease.nl

Deze grafiek geeft weer wat de afkomst is van alle asielzoekers in België gedurende de juli 2015.

Deze grafiek geeft weer wat de afkomst is van alle asielzoekers in België gedurende de juli 2015.

Erem+Nikken: Nieuwe bouwstenen voor Corio. Heeft Corio verdere stijgingspotentie? Een blik op de grafiek geeft een aantal technische aanknopingspunten om aan te nemen dat er weer wat bouwsteentjes voor dit vastgoedfonds gelegd kunnen gaan worden.

Erem+Nikken: Nieuwe bouwstenen voor Corio. Heeft Corio verdere stijgingspotentie? Een blik op de grafiek geeft een aantal technische aanknopingspunten om aan te nemen dat er weer wat bouwsteentjes voor dit vastgoedfonds gelegd kunnen gaan worden.

Har Sanders - beeld - grafiek - jeannetje weer gedrukt

Har Sanders - beeld - grafiek - jeannetje weer gedrukt

Daag de kinderen uit om hun grafiek met onderzoeksresultaten op een andere manier weer te geven. Ga uit van eigen ideeën of geeft ze het materiaal.

Daag de kinderen uit om hun grafiek met onderzoeksresultaten op een andere manier weer te geven. Ga uit van eigen ideeën of geeft ze het materiaal.

Bevolkingspiramide_2013. De AOW dreigt op korte termijn te bezwijken als gevolg van de vergrijzing. Dit jaar zijn er weer 223.000 mensen bij gekomen die 65 jaar zijn geworden. Ieder jaar komen er ruim 200.000 bij. Zoals in de grafiek is te zien, zijn er echter steeds minder jongeren die kunnen opdraaien voor dit omslagstelsel.

Bevolkingspiramide_2013. De AOW dreigt op korte termijn te bezwijken als gevolg van de vergrijzing. Dit jaar zijn er weer 223.000 mensen bij gekomen die 65 jaar zijn geworden. Ieder jaar komen er ruim 200.000 bij. Zoals in de grafiek is te zien, zijn er echter steeds minder jongeren die kunnen opdraaien voor dit omslagstelsel.

Rekenen: Hoeveel jongens/meisjes zitten er in de groep?

Rekenen: Hoeveel jongens/meisjes zitten er in de groep?

dotplot_eurostat Deze grafiek geeft ook de spreiding van de werkloosheid binnen elk land weer, waardoor een veel completer verhaal kan verteld worden.

dotplot_eurostat Deze grafiek geeft ook de spreiding van de werkloosheid binnen elk land weer, waardoor een veel completer verhaal kan verteld worden.

Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun gedrag, zelfdiscipline! Elke dag weer op groen, einde van de dag evaluatiemoment op grafiek. Reflectie na week met grafiek, wat ging echt goed, wat ging minder goed, waardoor kwam dit, wat kan anders? Middel om tot gesprekken te komen over gedrag!

Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun gedrag, zelfdiscipline! Elke dag weer op groen, einde van de dag evaluatiemoment op grafiek. Reflectie na week met grafiek, wat ging echt goed, wat ging minder goed, waardoor kwam dit, wat kan anders? Middel om tot gesprekken te komen over gedrag!

De dip op de huizenmarkt lijkt definitief achter de rug. Dat is goed te zien in deze grafiek, waarin de verkopen zijn opgeteld per maand. In de periode 2009-2013 waren er tot en met september minder dan 100.000 woningen van eigenaar gewisseld.  In 2014 kwam dat aantal voor het eerst in vijf jaar weer boven de 100.000 uit. En dit jaar komen de woningverkopen weer in de buurt van 2008, het laatste echt goede jaar voor makelaars voordat de crisis uitbrak.

De dip op de huizenmarkt lijkt definitief achter de rug. Dat is goed te zien in deze grafiek, waarin de verkopen zijn opgeteld per maand. In de periode 2009-2013 waren er tot en met september minder dan 100.000 woningen van eigenaar gewisseld. In 2014 kwam dat aantal voor het eerst in vijf jaar weer boven de 100.000 uit. En dit jaar komen de woningverkopen weer in de buurt van 2008, het laatste echt goede jaar voor makelaars voordat de crisis uitbrak.

Pinterest
Zoek