Weer grafiek

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Compressie van de wervelkolom door spierspanning heeft gevolgen voor alle organen en delen van het lichaam. Stress en spierspanning heeft verstrekkende gevolgen, duidelijk weergegeven in deze grafiek. Door Body Stress Release toe te passen, wordt de spierspanning losgelaten en vermindert de druk op de zenuwbanen waardoor het lichaam zichzelf weer in balans kan brengen. www.bodystressrelease.nl

Compressie van de wervelkolom door spierspanning heeft gevolgen voor alle organen en delen van het lichaam. Stress en spierspanning heeft verstrekkende gevolgen, duidelijk weergegeven in deze grafiek. Door Body Stress Release toe te passen, wordt de spierspanning losgelaten en vermindert de druk op de zenuwbanen waardoor het lichaam zichzelf weer in balans kan brengen. www.bodystressrelease.nl

De dip op de huizenmarkt is definitief achter de rug. Dat is goed te zien in deze grafiek, waarin de verkopen zijn opgeteld per maand. In de periode 2009-2013 waren er tot en met november tussen de 90.000 en 113.000 woningen van eigenaar gewisseld.  In 2014 kwam dat aantal voor het eerst in vijf jaar weer boven de 120.000 uit. En dit jaar komen de woningverkopen weer in de buurt van 2008, het laatste echt goede jaar voor makelaars voordat de crisis uitbrak.

De dip op de huizenmarkt is definitief achter de rug. Dat is goed te zien in deze grafiek, waarin de verkopen zijn opgeteld per maand. In de periode 2009-2013 waren er tot en met november tussen de 90.000 en 113.000 woningen van eigenaar gewisseld. In 2014 kwam dat aantal voor het eerst in vijf jaar weer boven de 120.000 uit. En dit jaar komen de woningverkopen weer in de buurt van 2008, het laatste echt goede jaar voor makelaars voordat de crisis uitbrak.

Erem+Nikken: Nieuwe bouwstenen voor Corio. Heeft Corio verdere stijgingspotentie? Een blik op de grafiek geeft een aantal technische aanknopingspunten om aan te nemen dat er weer wat bouwsteentjes voor dit vastgoedfonds gelegd kunnen gaan worden.

Erem+Nikken: Nieuwe bouwstenen voor Corio. Heeft Corio verdere stijgingspotentie? Een blik op de grafiek geeft een aantal technische aanknopingspunten om aan te nemen dat er weer wat bouwsteentjes voor dit vastgoedfonds gelegd kunnen gaan worden.

Deze grafiek geeft weer wat de afkomst is van alle asielzoekers in België gedurende de juli 2015.

Deze grafiek geeft weer wat de afkomst is van alle asielzoekers in België gedurende de juli 2015.

Daag de kinderen uit om hun grafiek met onderzoeksresultaten op een andere manier weer te geven. Ga uit van eigen ideeën of geeft ze het materiaal.

Daag de kinderen uit om hun grafiek met onderzoeksresultaten op een andere manier weer te geven. Ga uit van eigen ideeën of geeft ze het materiaal.

Har Sanders - beeld - grafiek - jeannetje weer gedrukt

Har Sanders - beeld - grafiek - jeannetje weer gedrukt

De dip op de huizenmarkt lijkt definitief achter de rug. Dat is goed te zien in deze grafiek, waarin de verkopen zijn opgeteld per maand. In de periode 2009-2013 waren er tot en met september minder dan 100.000 woningen van eigenaar gewisseld.  In 2014 kwam dat aantal voor het eerst in vijf jaar weer boven de 100.000 uit. En dit jaar komen de woningverkopen weer in de buurt van 2008, het laatste echt goede jaar voor makelaars voordat de crisis uitbrak.

De dip op de huizenmarkt lijkt definitief achter de rug. Dat is goed te zien in deze grafiek, waarin de verkopen zijn opgeteld per maand. In de periode 2009-2013 waren er tot en met september minder dan 100.000 woningen van eigenaar gewisseld. In 2014 kwam dat aantal voor het eerst in vijf jaar weer boven de 100.000 uit. En dit jaar komen de woningverkopen weer in de buurt van 2008, het laatste echt goede jaar voor makelaars voordat de crisis uitbrak.

Bevolkingspiramide_2013. De AOW dreigt op korte termijn te bezwijken als gevolg van de vergrijzing. Dit jaar zijn er weer 223.000 mensen bij gekomen die 65 jaar zijn geworden. Ieder jaar komen er ruim 200.000 bij. Zoals in de grafiek is te zien, zijn er echter steeds minder jongeren die kunnen opdraaien voor dit omslagstelsel.

Bevolkingspiramide_2013. De AOW dreigt op korte termijn te bezwijken als gevolg van de vergrijzing. Dit jaar zijn er weer 223.000 mensen bij gekomen die 65 jaar zijn geworden. Ieder jaar komen er ruim 200.000 bij. Zoals in de grafiek is te zien, zijn er echter steeds minder jongeren die kunnen opdraaien voor dit omslagstelsel.

Tel de blaadjes en kleur de grafiek in, thema herfst voor kleuters, kleuteridee.

Tel de blaadjes en kleur de grafiek in, thema herfst voor kleuters, kleuteridee.

Rekenen: Hoeveel jongens/meisjes zitten er in de groep?

Rekenen: Hoeveel jongens/meisjes zitten er in de groep?

Zakelijke nieuwjaarskaart rood met man met koffer en kerstmuts op, lopend op een stijgende grafiek naar 2015.

Zakelijke nieuwjaarskaart rood met man met koffer en kerstmuts op, lopend op een stijgende grafiek naar 2015.

dotplot_eurostat Deze grafiek geeft ook de spreiding van de werkloosheid binnen elk land weer, waardoor een veel completer verhaal kan verteld worden.

dotplot_eurostat Deze grafiek geeft ook de spreiding van de werkloosheid binnen elk land weer, waardoor een veel completer verhaal kan verteld worden.

Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun gedrag, zelfdiscipline! Elke dag weer op groen, einde van de dag evaluatiemoment op grafiek. Reflectie na week met grafiek, wat ging echt goed, wat ging minder goed, waardoor kwam dit, wat kan anders? Middel om tot gesprekken te komen over gedrag!

Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun gedrag, zelfdiscipline! Elke dag weer op groen, einde van de dag evaluatiemoment op grafiek. Reflectie na week met grafiek, wat ging echt goed, wat ging minder goed, waardoor kwam dit, wat kan anders? Middel om tot gesprekken te komen over gedrag!

Zoveel wijn hoort er in je glas - Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151115_01971311?_section=60796366

Zoveel wijn hoort er in je glas - Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151115_01971311?_section=60796366

Er was wel zon vandaag zoals blijkt uit deze grafiek van de opbrengst van een deel van onze zonnepanelen. Jammer van die koude noordenwind. We hebben zaterdag 32000 Wh en zondag 29000Wh zonnekracht verzameld met alle 34 panelen samen. Voldoende om beide zonnebanken ruim 6 uur voluit te laten draaien. Met zonbeurten tussen 15 en 20 minuten kunnen we 18 tot 24 mensen laten zonnen op de opbrengst van een weekend zon. Waarom klagen over het weer? Wij verzamelen zon voor jou.

Er was wel zon vandaag zoals blijkt uit deze grafiek van de opbrengst van een deel van onze zonnepanelen. Jammer van die koude noordenwind. We hebben zaterdag 32000 Wh en zondag 29000Wh zonnekracht verzameld met alle 34 panelen samen. Voldoende om beide zonnebanken ruim 6 uur voluit te laten draaien. Met zonbeurten tussen 15 en 20 minuten kunnen we 18 tot 24 mensen laten zonnen op de opbrengst van een weekend zon. Waarom klagen over het weer? Wij verzamelen zon voor jou.

Het verse sneeuwdek op Groenland groeit de afgelopen maanden veel sneller dan in de afgelopen 25 jaar. Hieronder ziet u de grafiek van de totale sneeuw aangroei vanaf 1september 2016, ongeveer het moment in het jaar waarin de dooi afgelopen is en de aangroei van sneeuw en ijs weer begint

Het verse sneeuwdek op Groenland groeit de afgelopen maanden veel sneller dan in de afgelopen 25 jaar. Hieronder ziet u de grafiek van de totale sneeuw aangroei vanaf 1september 2016, ongeveer het moment in het jaar waarin de dooi afgelopen is en de aangroei van sneeuw en ijs weer begint

Pinterest
Zoek