Pinterest • De ideeëncatalogus voor iedereen

The Beatitudes from the Sermon on the Mount. Matthew 5:3-10 #Bible

1.6k
256

Beatitudes...... Maybe do strips of paper instead of hand prints. Easier to cut for younger children and not so time consuming

126
5

Beatitudes Folding Craft Stick Craft for Sunday School from www.daniellesplace.com

2.8k
215
3

Troost en zekerheid. Jezus zet in de zaligsprekingen de wereld op zijn kop. De Heilige Geest, de grote Trooster, spoort ons ook aan om trooster te worden. Het stuk wordt gedragen door een hand en gesteund door de hand. Symbolen voor de handen van God. De moeiten en ziekten zijn er (de rode bessen en de groene anjers) maar ook de troost (geranium) ,de beloften ( de klavers). Door de Heilige Geest, (de zuring) worden we getroost en kunnen we tot troost zijn voor de ander.

Harmen Jansz Muller | Christus gezalfd door Maria Magdalena, Harmen Jansz Muller, Hadrianus Junius, 1564 - 1568 | Christus zit aan tafel te eten in het huis van Simon de Farizeeër. Maria Magdalena knielt op de grond zalft zijn voeten en droogt ze met haar haren. Prent maakt deel uit van een serie over de acht zaligsprekingen van Christus en illustreert de zaligspreking: Zalig de treurenden. In de rechter benedenhoek deze tekst uit Mat. 5:4 in het Latijn. Onderaan in de marge een vers in het…

Harmen Jansz Muller | Steniging van Stefanus, Harmen Jansz Muller, Hadrianus Junius, 1564 - 1568 | Stefanus wordt buiten de stadspoort gestenigd. Rechts staat Saulus met de mantels van degenen die stenen gooien. Op de wolken ziet Stefanus in een visioen God de Vader en Christus. Prent maakt deel uit van een serie over de acht zaligsprekingen van Christus en illustreert de zaligspreking: Zalig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. In de linker benedenhoek deze tekst uit Mat. 5:10 in…

Harmen Jansz Muller | Annunciatie, Harmen Jansz Muller, Hadrianus Junius, 1564 - 1568 | De engel Gabriël kondigt aan Maria aan dat ze zwanger zal worden. Maria zit geknield bij een bed, waarop een opengeslagen boek ligt. De Heilige Geest daalt als een duif neer. Op de achtergrond hakt Jozef hout. Prent maakt deel uit van een serie over de acht zaligsprekingen van Christus en illustreert de zaligspreking: Zalig wie zuiver van hart zijn. In de rechter benedenhoek deze tekst uit Mat. 5:8 in het…

RKDocumenten.nl - Het programma van heiligheid: de zaligsprekingen en Mattheüs 25 - Maandag van de 10e week door het jaar - Kapel Santa Mart...

Harmen Jansz Muller | David en Abigaïl, Harmen Jansz Muller, Hadrianus Junius, 1564 - 1568 | Wanneer een gierige boer weigert David en zijn manschappen te helpen, dreigen ze hem te straffen. Abigaïl, de vrouw van de boer, knielt voor David en biedt hem en zijn soldaten eten en drinken aan. Daarmee stemde ze David tevreden. Prent maakt deel uit van een serie over de acht zaligsprekingen van Christus en illustreert de zaligspreking: Zalig de vredestichters. Op een vierkant plakaat onderaan…